Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 9739
Mărime: 50.97KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

CUPRINS

Secţiunea I. Noţiunea şi sistemul principiilor fundamentale 2

Secţiunea a II-a. Clasificarea principiilor 2

1. Principiul legalităţii procesului penal 2

2. Principiul oficialităţii 3

3. Principiul aflării adevărului 6

4. Principiul prezumţiei de nevinovăţie în procesul penal 7

5. Principiul rolului activ al organelor judiciare 8

6. Principiul garantării libertăţii individuale şi siguranţei persoanei 8

7. Principiul respectării demnităţii umane 9

8. Principiul garantării dreptului de apărare 10

9. Principiul egalităţii persoanelor în faţa legii şi a organelor judiciare 12

10. Principiul nemijlocirii desfăşurării procesului penal în faţa organelor judiciare

13

11. Principiul desfăşurării procesului penal în limba română 13

12. Principiul operativităţii procesului penal 13

Secţiunea a III-a. Principiul legalităţii procesului penal – Decizia Nr. 45 din 14 martie 2000 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi 362 din Codul de procedură penală

14

Bibliografie 23

Extras din document

Secţiunea I. Noţiunea şi sistemul principiilor fundamentale

1. Noţiune

Prin noţiunea de principii fundamentale ale procesului penal se înţeleg acele reguli cu caracter general care guvernează întreaga desfă-şurare a procesului penal. Principiile fundamentale ale procesului penal sunt prevăzute în art. 2-8 din Codul de procedură penală.

2. Sistemul principiilor fundamentale

Procesul penal român este guvernat de următoarele principii fun¬damentale:

a) legalitate;

b) oficialitate;

c) aflarea adevărului;

d) prezumţia de nevinovăţie;

e) rolul activ al organelor judiciare;

f) garantarea libertăţii individuale şi a siguranţei persoanei;

g) respectarea demnităţii umane;

h) garantarea dreptului la apărare;

i) egalitatea persoanelor în faţa legii şi a organelor judiciare;

j) nemijlocirea desfăşurării lui în faţa organelor judiciare;

k) desfăşurarea lui în limba oficială;

l) operativitate.

Secţiunea a II-a. Clasificarea principiilor

1. Principiul legalităţii procesului penal

Principiul legalităţii procesului penal este o transpunere pe plan parti¬cular a principiului general al legalităţii , consacrat în art. 1 alin. (5) din Constituţie, unde se arată că „respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”. Consacrând acest principiu ca o regulă de bază a procesului penal, art. 2 alin. (1) arată că procesul penal se desfăşoară atât în cursul urmăririi penale, cât şi în cursul judecăţii, potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege .

Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor instituie necesitatea respectării legii în activitatea judecătorească, specificând în art. 2 alin. (3) că „judecătorii sunt independenţi, se supun numai legii”.

Articolul 16 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară pre-cizează că „hotărârile judecătoreşti trebuie respectate şi aduse la îndeplinire în condiţiile legii”, în art. 17 arătându-se că ele „pot fi desfiinţate sau modificate numai în căile de atac prevăzute de lege şi exercitate conform dispoziţiilor legale”.

Respectând principiul legalităţii procesului penal, activitatea pro¬cesuală penală se desfăşoară de către organele judiciare , care trebuie să respecte competenţa pe care o au şi să asigure exerciţiul drepturilor proce¬suale ale părţilor, în vederea soluţionării corecte a cauzelor penale . Astfel, nerespectarea normelor de procedură penală determină nulitatea unor acte procedurale, iar încălcarea obligaţiilor de către unii participanţi în cauza pe¬nală poate atrage amenzi judiciare.

2. Principiul oficialităţii

Principiul oficialităţii este consacrat în art. 2 alin. (2), unde se arată că „actele necesare desfăşurării procesului penal se îndeplinesc din oficiu, afară de cazul când prin lege se dispune altfel”.

Conform principiului oficialităţii sau obligativităţii, organele judiciare trebuie să desfăşoare activitatea procesuală ori de câte ori s-a săvârşit o infracţiune. Şi, totuşi, chiar din conţinutul textului legal rezultă o restrângere a principiului oficialităţii prin formularea „afară de cazul când prin lege se dispune altfel”. Aceasta se referă la cazurile în care legea nu permite organului judiciar să declanşeze acţiunea penală din oficiu, fiind necesară o încuviinţare sau autorizare prealabilă.

a) Imunităţile de jurisdicţie ale demnitarilor şi membrilor Guvernului. Articolul 72 din Constituţie reglementează imunitatea parlamentară. Potrivit normelor cuprinse în acest articol, „(2) Deputaţii şi senatorii pot fi urmăriţi şi trimişi în judecată pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi fără încuviinţarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor. (...) (3) În caz de infracţiune flagrantă, deputaţii sau senatorii pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei. Ministrul justiţiei îl va informa neîntârziat pe preşedintele Camerei asupra reţinerii şi a perche-ziţiei. În cazul în care Camera sesizată constată că nu există temei pentru re-ţinere, va dispune imediat revocarea acestei măsuri”.

Potrivit art. 96 din Constituţie, Preşedintele României se bucură de imunitate, iar punerea sa sub acuzare se poate realiza numai de către Camera Deputaţilor şi Senat, pentru infracţiunea de înaltă trădare, cu votul a cel puţin două treimi din numărul deputaţilor şi senatorilor, în şedinţa comună.

Preview document

Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 1
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 2
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 3
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 4
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 5
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 6
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 7
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 8
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 9
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 10
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 11
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 12
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 13
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 14
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 15
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 16
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 17
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 18
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 19
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 20
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 21
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 22
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 23
Principiile Fundamentale care stau la Baza Procesului Penal Român - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • CuprinsA.doc
  • I pagina.doc
  • PRINCIPIILE FUNDAMENTALE CARE STAU LA BAZA PROCESULUI PENAL ROMAN.doc

Alții au mai descărcat și

Identificarea persoanelor și a cadavrelor după semnalmentele exterioare și prin alte metode criminalistice

1. Rolul identificării criminalistice în activitatea judiciară Stabilirea adevărului este o problemă asupra căreia se concentrează atât...

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Principiul Prezumției de Nevinovăție

CAPITOLUL I PREZUMTIA DE NEVINOVATIE Prezumtia de nevinovatie si-a castigat autonomia, ca regula de drept, abia in secolul al XVIII-lea, pentru...

Asigurarea Dreptului la Aparare in Procesul Penal

CAPITOLUL I NOŢIUNEA,OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL PRINCIPIULUI GARANTĂRII DREPTULUI LA APĂRARE Secţiunea 1 Scurt istoric privind dreptul la apărare...

Constitutionalitatea Dispozitiilor din Codul Penal cu Privire la Infractiunile de Prostitutie, Cersetorie si Vagabondaj

1. Constitutionalitatea dispozitiilor din Codul Penal privind infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala . In cazul...

Activitatea Procurorului în Cadrul Urmăririi Penale - Reglementare și Implicații Practice

1. Competenţa procurorului Potrivit art. 201 din Cod pr. pen., urmărirea penală se efectuează de către procuror şi de către organele de cercetare...

Principiul Garantarii Dreptului la Aparare

Avand in vedere importanta acestui principiu in materie penala, garantarea lui, de regula, este prevazuta in majoritaea legislatiilor ca de altfel...

Supravegherea Cercetarii Penale Efectuate de Catre Politia Judiciara

Procesul penal trebuie să contribuie la apărarea ordinii de drept, la apărarea persoanei, a drepturilor şi libertăţilor acesteia, la prevenirea...

Te-ar putea interesa și

Tragerea la răspundere penală a unei persoane nevinovate în reglementarea legii penale a Republicii Moldova

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Înfăptuirea calitativă a justiţiei este rezultatul corelaţiilor dintre calitatea legilor, respectarea...

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Drept Procesual Penal

DREPT PROCESUAL PENAL MULTIPLE CHOICE 1. Manifestarea de vointa a persoanei vatamate de a participa în procesul penal ca parte vatamata, daca...

Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor

INTRODUCERE Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu...

Procedura Penala in Cauzele cu Infractori Minori

Capitolul I Considerente generale privind procedura penală Secţiunea 1 Noţiunea de procedură penală Dreptul procesual penal este o ramură...

Principiile Procesului Civil și ale Procesului Penal

CAPITOLUL 1 1.1 Definitia Procesul civil este activitatea desfăşurată de: instanţă, părţi, organul de executare şi alte organe sau persoane care...

Corelația dreptului penal cu dreptul civil

I. Introducere - Noțiuni generale Dintre toate elementele care definesc universul existenței dreptului, norma de drept este cea care se...

Teoria generală a dreptului

PRINCIPIILE DREPTULUI PREZENTARE GENERALA NOTIUNE Sub aspect etimologic, cuvantul principiu provine din latinescul "principium" care inseamna...

Ai nevoie de altceva?