Principiile înfăptuirii justiției

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 10744
Mărime: 66.29KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE. 4

1.1. Noțiunea de justiție și particularitățile ei 4

CAPITOLUL II. PRINCIPIILE ÎNFĂPTUIREI JUSTIȚIEI. 9

2.1. Principiul legalității 9

2.3. Principiul egalității în fața legii și autorității judecătorești 12

2.4. Independența, imparțialitatea și inamovibilitatea judecătorilor 13

2.6. Colegialitatea și unipersonalitatea examinării cauzelor în instanțele judecătorești 16

2.7. Egalitatea părților și caracterul contradictoriu al dezbaterilor judiciare 17

2.8. Prezumția nevinovăției 19

2.9. Publicitatea dezbaterilor judiciare 21

2.10. Dreptul la apărare 21

2.11. Folosirea căilor de atac în procesul de înfăptuire a justiției 23

2.12. Limbă de procedură și dreptul la interpret 24

CONCLUZIE 26

BIBLIOGRAFIE 27

Extras din document

INTRODUCERE

Autoritatea judecătorească înfăptuiește justiția în scopul apărării și realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor și ale asociațiilor acestora, ale întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor.

În înfăptuirea justiției , instanțele judecătorești și persoanele fizice sau juridice care participă la proces se conduc de anumite principii generale și obligatorii a înfăptuirei justiției.

O trăsătură distinctă a autorității judecătorești o reprezintă participarea reprezentanților poporului la înfăptuirea justiției. Astfel, în Constituția Republicii Moldova e stipulat caracterul public al dezbaterilor judiciare: “În toate instanțele judecătorești ședințele de judecată sunt publice. Judecarea proceselor în ședință închisă se admite numai în cazurile stabilite prin lege, cu respectarea tuturor regulilor de procedură” [22]

Principiile fundamentale ale justiției au importanță din următoarele considerente:

- în lipsa textului de lege expres sau apropiat după care se conduce instanța în rezolvarea cauzelor judiciare, aceasta recurge la analogia dreptului, la aplicarea principiilor fundamentale;

- principiile fundamentale definesc însăși justiția, caracterizându-i cele mai importante însușiri;

- sunt prevăzute în Constituția Republicii Moldova, în Legea privind organizarea judecătorească și în alte legi speciale, formând un sistem de principii interdependente și condiționate reciproc.

În acestă lucrare voi avea ca obiectiv , definirea justișiei expunerea particularităților ei și principiile justiției, noțiunea, importanța și clasificarea lor. Apoi în capitolul urmator le voi explica mai larg pe fiecare din principui.

Așa dar primul capitol va coține „ Considerații generale ” privind înfăptuirea justiției și anume: noțiunea, patricularitățile, importanța și clasificarea principiilor.

Iar în al doilea capitol , voi elabora pe lung caracteristica fiecarui pricipiu în parte.

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII GENERALE.

1.1. Noțiunea de justiție și particularitățile ei

Conceptul de justiție, adeseori întâlnit și ca jurisdicție, are mai multe accepțiuni.

Într-o primă accepțiune termenul de justiție desemnează “puterea de a decide asupra conflictelor ivite între diferite subiecte de drept - persoane fizice sau juridice - prin aplicarea legii”[11;p.287] însăși termenul la care ne referim provine din limba latină: jurisdicțio, cuvânt compus din jus (drept) și ducere (a spune, a pronunța), deci a pronunța dreptul.[5;p.4]

Această accepțiune a conceptului de justiție - totalitatea puterilor date unui magistrat pentru rezolvarea conflictelor, s-a păstrat și în dreptul modem. Cuvântul vizează, într-o atare viziune, mai degrabă prerogativa și autoritatea conferită unor categorii statale în scopul aplicării legii.

Justiția își are izvorul în suveranitatea statului, care determină și organizarea autorităților desemnate cu această funcție - opțiune de o importanță majoră, obținută în rezultatul unei îndelungate evoluții istorice.

în dreptul roman justiția era considerată o componentă a funcției administrative, ambele având rolul de a aplica legile. De abia în celebra lucrare “Spiritul legilor”, Montesquieu formulează principiul potrivit căruia în orice stat există trei puteri: legislativă, executivă și judecătorească.

Constituția Republicii Moldova consacră, în mod expres, principiul separației puterilor în stat (art. 6) realizat neîndoielnic prin modul de reglementare a atribuțiilor diferitelor autorități publice.

Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate. Respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie și de aceea cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini și apatrizii trebuie să-și exercite drepturile și libertățile cu bună-credință și de așa manieră, încât să nu încalce drepturile și libertățile celorlalți. [22]

Ca reacție îndreptată împotriva aceluia care a încălcat dispoziția regulii de drept în scopul apărării valorilor sociale puse sub scutul legii, a societății în ansamblu și a personalității umane, statul are dreptul de a aplică sancțiuni, intervenții ce nu pot avea loc decât prin desfășurarea unor activități de către organele anume împuternicite în acest scop.

Instanța de judecată investită de autoritatea publică sau de un interesat (persoană fizică său persoană juridică) este competentă să aplice legea față de cel care a violat-o sau n-a recunoscut-o, să anuleze actul invalid, să condamne sau să repare prejudiciul cauzat, să-1 condamne pe cel vinovat etc.

După caracterul și gradul de pericol social încălcările de drept pot fi contravenții administrative, infracțiuni și încălcări de drept civil.

Bibliografie

I. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII

1. Amihalachioaie Gheorghe, Accesul la justiție, (Culegere), Chișinău, 1999

2. Deleanu Ion, Tratat de procedură civilă, voi. I, Ed. Europa Nova, București. 1995

3. Dongoroz Vintila ș.a.. Explicații teoretice ale Codului penal român. Partea generală, vol.I, București. Edit. Academiei. 1975

4. Herovanu Eugen, Principiile procedurii judiciare, Vol. I, București. 1932

5. Leș Ioan. Organizarea sistemului judiciar, a avocaturii și a activității notariale. București. 1997

6. Măgureanu Florea, Drept procesual civil, ediția a II-a, București, Editura Beck, 1999

7. Molcuț Emil, Drept privat roman, voi. I, Universitatea București. 1979

8. Nistoreanu Gheorghe, M. Apetrei, L. Nae, Asistența juridică în procesul penal. Editura Ministerului de Interne, București, 1993

9. Negru Ion, Tratat de procedură penală, Editura PRO, București, 1997

10. Popa Nicolae, Teoria generală a dreptului. București, 1992

11. Radu Diana M.N. Costin ș.a.. Dicționar de drept procesual civil. Editura științifică și enciclopedică. București. 1983

12. Roman Dumitru,A.Cerbu,T.Vîzdoagă,S.Ursu, Organizarea și activitatea organelor de ocrotire a normelor de drept în Republica Moldova, Chișinău 2004

13. Stoienescu Ilie. S. Zilberstein. Drept procesual civil. Teoria generală, E.D.P., București, 1983

14. Tanoviceanu Ion, Tratat de drept și procedură penală, vol. IV, Ediția a II, București. 1927

15. Theodoru Gheorghe, L. Moldovan. Drept procesual penal. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979

16. Theodoru Grigore, Curs de drept procesual penal. Partea Generală, Ed. AR, 1959

17. Tomulescu Constantin. Drept privat roman, Universitatea București, 1973

18. Velescu Alexandru, Contradictorialitatea - principiu fundamental al dreptului procesual civil. în R.R.D., nr. 7/1970

19. Volonciu Nicolae, Drept procesual penal, Editura A.R.C., București, 1972

20. B.M. Сeмeнoв. Пpaвooxpaнитeльныe opгaны в СССР, Юpидичecкaя Литepaтypa, Moscova. 1990.

21. Угoлoвный пpoцecc. Общaя чacть, пoд peд. В.П. Бoжьeгo, Mocквa, Издaтeльcтвo Спapтaк, 1997

II. Acte normative

22. Constituția Republicii Moldova , din 29.07.1994.

23. Hotărîrea Plenului CSI nr. 10 din 24 aprilie 2000, cu privire la respectarea normelor de procedi I penală la adoptarea sentinței, p.4.

24. Hotărîrea Plenului Judecătoriei Supreme a RM din 30.01.1996 “Cu privire la practica aplicării de către instanțele judecătorești a unor prevederi ale Constituției Republica Moldova”. // Culegere de Hotărîri ale Plenului Curții Supreme de Justiție a Republica Moldova. (1994-04.1997). Ediție specială a revistei “Buletinul Curții Supreme de Justiție a RM

Preview document

Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 1
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 2
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 3
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 4
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 5
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 6
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 7
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 8
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 9
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 10
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 11
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 12
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 13
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 14
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 15
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 16
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 17
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 18
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 19
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 20
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 21
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 22
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 23
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 24
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 25
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 26
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 27
Principiile înfăptuirii justiției - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Principiile infaptuirii justitiei.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Jurisdicţia reprezintă una dintre funcţiile statale – aceea de a aplica dreptul în cazul unui litigiu sau în...

Sistemul electoral comparat între Republica Moldova și Statele Unite ale Americii

Introducere Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc periodic prin sufragiu...

Organizarea Sistemului Judiciar în România - Propuneri

INTRODUCERE Sistemul judiciar, ca ansamblu al structurilor organizatorice care concură la înfăptuirea actului de justiţie, reprezintă în orice...

Organizarea sitemului judiciar în Germania

1.Istoria si evolutia dreptului german Dreptul german reprezinta cea de a doua sursa principala a sistemelornaionale pe care le putem numi si...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Organizarea justiției

Curs I Consideratii generale asupra organizarii sistemelor judiciare. Jurisdictia si rolul ei in statul de drept. 1. Notiunea de jurisdictie 2....

Elemente de Procedură Judiciară

Capitolul 1. Dreptul procesual civil în sistemul dreptului unitar românesc 1.1. Dreptul procesual civil – ramură a dreptului public Dreptul...

Te-ar putea interesa și

Tragerea la răspundere penală a unei persoane nevinovate în reglementarea legii penale a Republicii Moldova

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Înfăptuirea calitativă a justiţiei este rezultatul corelaţiilor dintre calitatea legilor, respectarea...

Asigurarea Dreptului la Apărare ca Principiu în Procesul Penal

Introducere Sarcinile de bază a jurisprudenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Neîncălcarea...

Principiile Dreptului Procesual Penal

INTRODUCERE Actualitatea temei În vederea apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăţilor...

Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Jurisdicţia reprezintă una dintre funcţiile statale – aceea de a aplica dreptul în cazul unui litigiu sau în...

Favorizarea Infractorului

Introducere Orice societate (comunitate sau colectivitate umană) presupune un contact natural între membrii săi, în cadrul unor relaţii sociale...

Asigurarea dreptului la apărare în procesul penal

CAPITOLUL I NOŢIUNEA,OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL PRINCIPIULUI GARANTĂRII DREPTULUI LA APĂRARE Secţiunea 1 Scurt istoric privind dreptul la apărare...

Drept civil Republica Moldova

. Definiția DC. Delimitarea DC de alte ramuri de drept. Dreptul civil - este acea ramura a dreptului care reglementeaza raporturi patrimoniale si...

Problemele realizării principiului contradictorialității în procesul penal al Republicii Moldova

Introducere Problema consolidării legităţii în activitatea organelor de urmărire penală în lupta cu criminalitatea necesită perfecţionarea teoriei...

Ai nevoie de altceva?