Principiul Aflarii Adevarului si Principiul Oficialitatii in Procesul Penal

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Principiul Aflarii Adevarului si Principiul Oficialitatii in Procesul Penal.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 34 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Elena Oancea

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Capitolul I

Noţiunea şi sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal

Secţiunea I

Noţiunea de principiu fundamental al procesului penal

Pentru atingerea obiectivelor sale, activitatea procesual penalǎ trebuie reglementatǎ în concordanţǎ cu anumite idei şi reguli diriguitoare, întreaga desfǎşurare a cauzei penale subordonându-se cerinţelor majore de realizare în condiţii optime a scopurilor şi sarcinilor justiţiei, în conformitate cu orientǎrile generale de înfǎptuire a politicii penale. Acest comandament impune ca fiecare reglementare procesualǎ sǎ aibǎ la temelie anumite principii fundamentale care sǎ materializeze regulile sale de bază Reprezentând o categorie juridicǎ teoreticǎ cu largi implicaţii practice, noţiunea de pricipiu fundamental al procesului penal s-a conturat mai mult în gândirea juridicǎ şi în ştiinţa dreptului procesual penal, ajungând sǎ constituie, în ultima vreme, o noţiune folositǎ şi reglementatǎ, ca atare, şi pe plan legislativ. Raportate la sursa lor (concepţia şi principiile de politicǎ procesual penalǎ) şi la rolul pe care regulile de bazǎ sunt chemate sǎ-l indeplineascǎ în desfǎşurarea procesului penal, ele apar, normativ, nu numai ca principii fundamentale, ci şi ca nişte orientǎri absolute, irefragabile, care nu îngǎduie vreo excepţie, vreo incǎlcare Pentru legislaţiile ţǎrilor est-europene reprezintǎ o trǎsǎturǎ caracteristicǎ faptul cǎ, în frotispiciul normelor juridice de mare amplitudine, printre care se numǎrǎ şi codurile de procedurǎ penalǎ, sunt înscrise principiile fundamentale care reflectǎ concepţia generalǎ a întregii reglementǎri Fidel unei asemenea concepţii tehnice de legiferare, şi Codul de procedurǎ penalǎ al României, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1969, debuteazǎ prin înscrierea în primul sǎu capitol, intitulat “Scopul şi regulile de bazǎ ale procesului penal”, a principalelor sale dispoziţii intoductive, cuprinzând normele în care se materializeazǎ principiile fundamentale ale procesului penal roman.

Prin principiile de bazǎ ale ale procesului penal sunt avute în vedere regulile cu caracter general în temeiul cǎrora este reglementatǎ întreaga desfǎşurare a procesului penal Astfel definite, principiile procesului penal constituie idei diriguitoare şi fundamentale potrivit cǎrora este organizat sistemul procesual şi se desfǎşoarǎ întreaga activitate procesual penalǎ , în acestea fiind cuprinse normele fundamentale pe care este clǎditǎ întreaga construcţie a procesului penal

Fisiere in arhiva (1):

  • Princiupiul Aflarii Adevarului si Principiul Oficialitatii in Procesul Penal.doc

Alte informatii

FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE CRAIOVA