Principiul Dezvoltarii Durabile

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Principiul Dezvoltarii Durabile.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1.Introducere
2.Sarcinile politice privind protecţia mediului şi reglementarea legislativă a politici de protecşie de dezvoltare durabilă
3.Noţiunea de dezvoltare durabilă
4.Declaraţia de la RIO
5.Carta drepturilor şi îndatoririlor economice ale statelor
6.Legea protecţiei mediului în România
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

1. Introducere.

Politica în domeniul mediului vizeaza urmatoarele obiective: protectia mediului; ameliorarea calitatii sale; protectia sanatatii publice; utilizarea prudenta si rationala a resurselor naturale; promovarea masurilor Ia nivel international privind rezolvarea problemelor mediului de dimensiuni regionalesimondiale

Instrumentele utilizate: dispozitii legislative, în special directive fixând norme de calitate de mediu (niveluri de poluare); norme aplicabile procedurilor industriale (norme de emisii, de conceptie, de exploatare); norme aplicabile produselor (limite de concentratie sau de emisie pentru un produs dat); programe de actiune în favoarea protectiei mediului; programe de ajutor financiar.

Necesitatea unei politici comune a mediului.Tratatele instituind Comunitatile Europene nu prevedeau competente comunitare explicite în materie de mediu. Confruntarea cu poluarea, în crestere rapidă, statele membre au adoptat măsuri la scară naţională. Fiind un fenomen transfrontalier, poluarea nu putea fi combatută în mod eficace doar în limitele frontierelor nationale. În plus, unele din măsurile adoptate de statele membre împiedicau libera circulaţie a marfurilor în cadrul pietei comune. Ca urmare, apelurile şi presiunile pentru actiuni comune în favoarea mediului s-au multiplicat. În 1972, la putin timp dupa prima Conferinta a ONU asupra mediului, Comisia Europeana a propus elaborarea unui program de actiune în acestdomeniu.

La începutul anilor 70, au fost recunoscute necesitatea si legitimitatea unei politici comune în domeniul mediului. Cu timpul, se va dezvolta progresiv un drept comunitar al mediului, care cuprinde în prezent peste 200 directive si regulamente. Ele privesc, în principal, protectia apelor, calitatea aerului, protectie florei si faunei, zgomotul, eliminarea deseurilor. Legislatia mediului prezintă o caracteristica particulară, anume ea ţine seama de aspectele economice. Dar legislatia anterioara lui 1986, nu avea o bază juridică intr-un tratat. .

Actul Unic european atribuie în mod explicit Comunitatii europene competente în domeniul politicii mediului. Astfel, el va oferi o bază juridică formală acelui ansamblu crescând de reglementari asupra mediului. Actul Unic european a fixat trei obiective prioritare politicii comunitare:

1. protectia mediului;

2. sănătatea umană;

3. utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale (art. 130 R).

Tratatul asupra Uniunii Europene (1992) a stabilit în mod formal conceptul dezvoltării durabile în legislatia Uniunii Europene. Patru ani mai târziu, tratatul de la Amsterdam a facut din dezvoltarea durabilă un obiectiv primordial al Uniunii Europene. Dezvoltarea viitoare a Uniunii Europene trebuie sa se fondeze pe principiul dezvoltării durabile si pe un nivel înalt de protecţie a mediului. Mediul trebuie sa fie integrat în definirea şi punerea în aplicare a tuturor politicilor economice şi sociale ale Uniunii Europene, inclusiv comerţ, industrie, energie, agricultura, transport si turism.

2.Sarcinile politice privind protecţia mediului şi reglementarea legislativă a politice de protecţie

Pentru a vorbi de principii trebuie să cunoaştem sarcinile politice privind protecţia mediului.La început Consiliul Uniuni Europene nu a fost preocupat de elaborarea unei politici de mediu în schimb începând cu anii 70 sau adoptat programe de acţiuni care treptat sau extins şi s-a ajuns la strategi integrală de protecţia mediului.

Cu două decenii mai târziu în 1992 la Rio de Janero,ţările ONU şi-au propus elaborarea de strategii şi măsuri care să cntribiuie la combaterea degradării mediului în contextul dezvoltării durabile şi optime din punct de vedere al protecţiei mediului şi au urmărit realzarea a unui consens internţional asupra protecţiei atmosferei, a resurselor terestre,conservarea diversităţii biologice,protecţia resurselor de apă dulce,a mărilor şi zonelor de coastă,creşterea calităţii vieţii şi sănătăţii umane,gestionarea raţională a deşeurilor,precum şi ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de muncă a sarcinilor şi oprirea degradării mediului.

,,Declaraţia de Principii,, numită şi ,,Carta Pământului,,cu cle 27 de principii şi cele trei rezoluţii:

(1.Convenţia cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice,convenţia asupra diversităţii biologice agenda 21 etc

2.Mulţumirile coferinţei adresate poporului şi guvernului brazilian

3.Rezoluţia care se referă la puterile reprentanţilor la Conferinţă.)

cuprinde cele mai importante sarcini actuale pe plan mondial cu privire la protecţia mediului.

Tot în 1992,Tratatul asupra UE a formulat conceptul dezvoltării durabile în legislaţia UE ,iar ceva mai târziu Tratatul de la Amsterdam a făcut din dezvoltarea durabilă un obiectiv primondial al uniunii europene.mediul trebuind să fie integrat în formularea şi aplicarea tuturor politicilor economice şi sociale al comunităţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Principiul Dezvoltarii Durabile.doc

Alte informatii

PREZENTAT LA MASTER MAPCP