Principiul prevenirii în dreptul mediului

Referat
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3364
Mărime: 33.40KB (arhivat)
Publicat de: Octavian B.
Puncte necesare: 7

Cuprins

  1. 1. INTRODUCERE 2
  2. 2. PRINCIPII ALE DREPTULUI MEDIULUI 2
  3. A. Principii pe plan intern 2
  4. B. Principii externe 8
  5. C. Principii specifice cu caracter restrâns 9
  6. 3. PRINCIPIUL PREVENIRII 10
  7. 4. CONCLUZII 11
  8. 5. BIBLIOGRAFIE 12

Extras din referat

1. INTRODUCERE

Principiile sunt norme generale, cu aplicabilitate majora, care reprezintă baza unei ramuri de drept sau a unei instituții juridice. Acestea se aplică nu numai în raport cu dispozițiile actului normativ care reprezintă legea cadru în materie, ci și cu reglementările speciale. Ordonanță de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 a fost adoptată având în vedere necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de țara noastră în procesul de integrare europeană, în baza căruia să poată fi adoptată legislația subsecventă în domeniul protecției mediului. Din aceste considerente în art. 3 sunt stipulate principiile și elementelor strategice care guvernează întreaga activitate de protecție a mediului, care trasează direcțiile de reglementare a activităților economice în vederea atingerii obiectivelor dezvoltării durabile. Actuala reglementare distinge între, pe de o parte principii și elemente strategice care au cam aceleași funcții și semnificații generale , iar pe de altă parte modalitățile de implementare a lor.

2. PRINCIPII ALE DREPTULUI MEDIULUI

Principiile dreptului mediului sunt reguli esențialecare stau la baza ramurii de drept iar printre acestea enumeram: principii interne si principii internationale, principii de baza si principii decizionale, principii traditionale si principii noi, principii afirmate expres in legea protectiei mediului si principii doctrina, principii de maxima generalitate in dreptului mediului si principii speciale.

A. Principii pe plan intern

În art. 3, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, enunță principiile și elementele strategice care stau la baza reglementărilor juridice privind protecția mediului și a activităților practice consacrate asigurării unei dezvoltări durabile:

a. principiul integrării cerințelor de mediu în celelalte politici sectoriale;

b. principiul precauției în luarea deciziei;

c. principiul acțiunii preventive;

d. principiul reținerii poluanților la sursă;

e. principiul "poluatorul plătește";

f. principiul conservării biodiversității și a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural;

g. utilizarea durabilă a resurselor naturale;

h. informarea și participarea publicului la luarea deciziilor, precum și accesul la justiție în probleme de mediu;

i. dezvoltarea colaborării internaționale pentru protecția mediului.

a) Principii de bază:

Protecția mediului înconjurător constituie un obiectiv de interes public major

Principiul este stipulat în art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului 195/2005 privind protecția mediului și este valabil pentru toate componentele de mediu care reclamă ocrotire: valorile generale ale mediului, reglementate în O.u.G. nr. 195/2005, și valorile ce fac obiectul reglementărilor legislative cuprinse în legi speciale (regimul deșeurile periculoase, regimul pesticidelor, protecția atmosferei etc.).

Susține principiul faptul că protecția mediului înconjurător produce efecte, directe și indirecte, pe termen lung, în toate compartimentele sistemului social, uman. Această activitate se desfășoară după o concepție unitară, la nivel național și local, reclamând, pe de o parte menținerea integrității mediului și pe de altă parte reconstrucția și recuperarea factorilor de mediu degradați, fia ca urmare a unor erori în strategia de dezvoltare, fie a unor catastrofe naturale.

De asemenea, protecția mediului este o responsabilitate publică, o obligație a statului, ceea ce implică reglementarea activităților de protecție a mediului și control public asupra acestora. În acest scop, ministerele, celelalte organe centrale și locale ale administrației publice, persoanele juridice și fizice prin a căror activitate se pot aduce daune mediului ambiant, au, în afară de atribuțiile lor specifice, obligații și răspunderi privind mediul: elaborarea de programe proprii pentru protecția mediului, elaborarea de planuri de protecție și intervenție în caz de poluare, integrarea politicilor de mediu în politicile specifice, asigurarea transmiterii către autoritățile de mediu a informațiilor și documentaților necesare obținerii avizelor de mediu și altor documente specifice, participarea publicului la luarea deciziilor.

Bibliografie

1. Bădescu, Valentin-Stelian. Dreptul mediului: sisteme de management de mediu. Ed. CH Beck, 2011

2. Călin Răzvan, Cristian Tudor, Politica de mediu, București, Editura Tritonic, 2007

3. Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Editura „Universul Juridic”, Bucuresti, 2007

4. Duminică R. Introducere în dreptul mediului. Editura Universitară, București. 2015

5. Duțu M. Dreptul mediului- ediția 3. Editura CH Beck, București. 2010

6. http://ec.europa.eu/

7. Ordonanță de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului

Preview document

Principiul prevenirii în dreptul mediului - Pagina 1
Principiul prevenirii în dreptul mediului - Pagina 2
Principiul prevenirii în dreptul mediului - Pagina 3
Principiul prevenirii în dreptul mediului - Pagina 4
Principiul prevenirii în dreptul mediului - Pagina 5
Principiul prevenirii în dreptul mediului - Pagina 6
Principiul prevenirii în dreptul mediului - Pagina 7
Principiul prevenirii în dreptul mediului - Pagina 8
Principiul prevenirii în dreptul mediului - Pagina 9
Principiul prevenirii în dreptul mediului - Pagina 10
Principiul prevenirii în dreptul mediului - Pagina 11
Principiul prevenirii în dreptul mediului - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Principiul prevenirii in dreptul mediului.docx

Alții au mai descărcat și

Principiul - poluatorul plătește și dreptul la indemnizație al victimei poluării

- 1. Introducere Energia nuclearã, cea mai importantã descoperire a secolului XX, s-a dovedit a fi nu numai una din soluţiile general adoptate...

Răspunderea civilă pentru prejudiciul ecologic

Introducere Diversele şi multiplele atingeri aduse mediului şi prejudicii cauzate omului şi mediului au determinat doctrina să caracterizeze şi să...

Principiul Precauției în Luarea Deciziei

Dreptul Mediului. Considerații generale. Dreptul Mediului poate fi considerat o ramură nouă, un process amplu de formare și afirmare, distinctă în...

Principiul prevenirii

INTRODUCERE Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și...

Răspunderea penală pentru nerespectarea regimului de protecție a apelor

1.Notiunea de raspundere in dreptul mediului In domeniul mediului ,problema raspunderii si responsabilitatii are, deocamdata, o arie de raspundere...

Conferința de la Rio de Janeiro

INTRODUCERE Prima Conferinţă mondială în domeniul protecţiei mediului a avut loc la Stockholm. La această Conferinţă au participat 118 state....

Noțiunea de răspundere în dreptul mediului

1. Definiţia, metoda de reglementare şi obiectul dreptului mediului DREPTUL MEDIULUI = ramură de drept distinctă din sistemul de drept românesc,...

Regimul juridic de protecție și conservare a rezervației biosferei Delta Dunării

I. NOȚIUNI GENERALE Delta Dunării este cea mai mare și mai puțin afectată zonă umedă a Europei, constituind o regiune de importanță...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea contravențională în dreptul mediului

CAPITOLUL I DE CE MEDIUL? Realitatile prezentului arata ca secolul XXI este perioada celor mai mari descoperiri si transformari ale civilizatiei...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Principiile Politice de Mediu a Uniunii Europene

Introducere Preocuparile privind protectia mediului si expresia lor juridica au dus la formarea si afirmareaunor principii comune dreptului...

Principiul Precauției în Luarea Deciziei

Dreptul Mediului. Considerații generale. Dreptul Mediului poate fi considerat o ramură nouă, un process amplu de formare și afirmare, distinctă în...

Principiul prevenirii

INTRODUCERE Principiile de drept - acele idei conducătoare ale conținutului tuturor normelor juridice - sunt rezultatul unei experiențe sociale și...

Agenția Europeană pentru Mediu

I. Dreptul comunitar al mediului I.1. Definiţia dreptului comunitar al mediului Dreptul mediului este totalitatea măsurilor legale care au ca...

Protecția Juridică a Pădurilor

Mai vedeai în vremi obscure Câte-o vilă prin pădure; Azi, când vremile-s "stabile", Poţi vedea... păduri de vile. I. Introducere 1.1 Noţiunea...

Noțiunea de răspundere în dreptul mediului

1. Definiţia, metoda de reglementare şi obiectul dreptului mediului DREPTUL MEDIULUI = ramură de drept distinctă din sistemul de drept românesc,...

Ai nevoie de altceva?