Principiul Reciprocitatii si Retorsiunea

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Principiul Reciprocitatii si Retorsiunea.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Natalia Osoianu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1. Retorsiunea - reglementarea juridică, Cod Civil al RM
2. Felurile reciprocităţii
3. Principiul reciprocităţii - reglementarea juridică, Cod Civil al RM
4. Aplicarea legii străine, în principiu, de condiţia identităţii de reglementare (a reciprocităţii)
5. Aplicarea legii străine
5.1 Condiţia juridică a străinului.
- Regimul reciprocităţii
- Regimul clauzei naţiunii celei mai favorizate
- Regimul special

Extras din document

Retorsiunea - reglementarea juridică, Cod Civil al RM

Conform articolului 1584 din Cod Civil al RM, Retorsiunea - Republica Moldova poate stabili restricţii similare ( retorsiune ) drepturilor patrimoniale şi personale nepatrimoniale ale cetăţenilor şi persoanelor juridice ale statelor în care există restricţii speciale ale drepturilor patrimoniale şi personale nepatrimoniale ale cetăţenilor şi persoanelor juridice ale Republicii Moldova.

Retorsiunea este situaţia în care Republica Moldova poate stabili prin intermediul Guvernului Republicii Moldova sau unui alt organ împuternicit, restricţii drepturilor patrimoniale şi personale nepatrimoniale ale cetăţenilor şi persoanelor juridice străine din Republica Moldova.

În doctrină retorsiunea este definită astfel : Retorsiunea constă în măsurile de răspuns ale unui stat faţă de actele inamicale, contrare curtoaziei internaţionale ale altui stat îndreptate împotriva lui. Actul de retrorsiune, ca şi actele la care se raspunde, nu sunt acte ilegale. Actele inamicale, care determină retorsiunea, pot fi acte legislative, administrative sau judecatoreşti.

Retorsiunea poate interveni şi cu privire la drepturile procedurale civile ale persoanelor statelor în care există restricţii pentru cetăţenii şi organizaţiile Republicii Moldova Dispoziţie prevăzută în conţinutul art. 454 al. 2 CP Civilă.

Aplicarea restricţiilor similare se va efectua cu acordul Guvernului Republicii Moldova, doar ca răspuns la acţiunile autorităţilor statului străin.

Rezultă că, în cazul în care regimul naţional sau o parte din el nu se aplică într-un stat (în mod descriminatoriu), faţă de cetăţenii şi persoanele juridice din Republica Moldova, ori nu se acordă reciprocitatea, în cazurile prevăzute de lege, statul care se consideră lezat poate recurge la măsuri de retorsiune, deoarece străinii, cetăţeni ai unui stat se bucură de protecţia diplomatică a statului lor cînd se află în străinătate conform art.18 din Constituţia RM şi a prevederilor art.3 Convenţiei de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice din 18 aprilie 1961 (Ratificată de Parlamentul RM la 4 august 1992, nr.1135-XII. În vigoare pentru RM din 25 februarie 1993).

Reciprocitatea poate fi de două feluri :

- materială, cînd două state acordă străinilor (cetăţeni ai celuilalt stat) aceleaşi drepturi;

- formală, cînd fiecare stat acordă străinilor drepturile prevăzute în legislaţia sa în privinţa străinilor.

Reciprocitatea formală este stabilită prin Legea RM cu privire la statul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova, care în art.31 prevede “în cazul în care un alt stat stabileşte restricţii drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor Republicii Moldova, Guvernul poate stabili restricţie de răspuns pentru cetăţenii statului respectiv”.

În concluzie, stabilim că retorsiunea este o măsură de represalii folosită ca răspuns la un tratament descriminatoriu, care serveşte drept sancţiune în relaţiile dintre state. Caracterul descriminatoriu se demonstrează prin acte şi fapte concrete.

Principiul reciprocităţii - reglementarea juridică, Cod Civil al RM

Conform articolul 1580, Cod Civil al RM, Principiul reciprocităţii - Instanţa de judecată aplică legea străină, indiferent de faptul dacă dreptul Republicii Moldova se aplică raporturilor analoage în statul străin respectiv, cu excepţia cazurilor în care aplicarea normelor de drept străin pe principiul reciprocităţii este prevăzută de legea Republicii Moldova. În cazul în care aplicarea dreptului străin este condiţionată de reciprocitate, existenta lui se prezumă pînă la dovada contrară.

(I) În contextul prezentului articol aplicarea principiului reciprocităţii nu are un caracter strict obligatoriu, “cu excepţia cazurilor în care aplicarea normelor de drept străin pe principiul reciprocităţii este prevăzută de legea Republicii Moldova”.

Aplicarea normelor de drept pe principiul reciprocităţii sau curtoaziei internaţionale are loc în scopul creării unui regim mai favorabil cetăţenilor şi persoanelor juridice naţionale şi asigurării unei protecţii juridice efective.

Menţinerea principiului reciprocităţii prin art.1580 demonstrează prudenţa legiuitorului şi aprecierea că în actualul stadiu nu se poate renunţa la această exigenţă. Chiar dacă aparent este o condiţie formală, ea poate constitui o punte de asigurare, vizînd reciprocitatea de tratament, îndeosebi în relaţiile cu unele state care şi-au dobîndit recent independenţa şi nu au reglementări în domeniu sau tradiţie în practică.

Pentru a aprecia semnificaţia şi rolul principiului reciprocităţii, precum şi consecinţele soluţiilor adoptate în Codul civil şi în legislaţia în vigoare, se impune, pe de o parte relevarea cauzelor care au determinat această condiţie, iar pe de altă parte observarea schimbărilor în contextul amplificării relaţiilor internaţionale din ultimele decenii, care au determinat progresele dreptului internaţional privat.

Legea străină se aplică în condiţiile şi limitele normei conflictuale proprii. Dacă o lege străină se aplică în unele materii sub condiţia reciprocităţii , pentru a o aplica este necesar de a verifica dacă legea proprie forului se aplică în străinătate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Principiul Reciprocitatii si Retorsiunea.doc

Alte informatii

Principiul Reciprocitatii si Retorsiunea, referat realizat la dreptul international privat, Universitatea Libera Internationala din Moldova