Principiul Supremației Dreptului Comunitar

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3123
Mărime: 20.98KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

Justificare

Am ales acest subiect de referat incitata fiind de asocierea ideii, conceptului de supremaţie a Constituţiei, atât de învederat (valoare juridică supremă, super legalitate, legea supremă, legea legilor) cu cel al principiului supremaţiei dreptului comunitar, pe care mi-am propus sa-l inţeleg pornind de la aceasta apropiere.

PRINCIPIUL SUPREMAŢIEI DREPTULUI COMUNITAR

Principiul supremaţiei dreptului comunitar reprezintă modul de soluţionare a conflictului dintre legea naţională şi dreptul comunitar. Pentru a verifica dacă un asemenea conflict există, scopul prevederii comunitare trebuie evaluat în lumina conţinutului său. Norma naţională continuă să îşi producă efectele doar pentru acele aspecte pe care norma comunitară nu le afectează.

Combinarea principiilor efectului direct şi principiului supremaţiei asigură importanţa rolului autorităţilor naţionale, inclusiv a instanţelor de judecată, în aplicarea practică a ordinii juridice comunitare. O parte considerabilă a dreptului comunitar este aplicată la nivelul naţional. Aplicată simplist, ordinea juridică comunitară ar fi lipsită de caracterul său sui generis, iar suportul acordat de instituţiile naţionale, în special a celor judiciare, ar lipsi. Art. 10 CE (fostul art. 5) conţine o declaraţie de bază privind obligaţiile asumate de Statele Membre: Statele Membre iau toate măsurile generale sau particulare corespunzătoare pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor decurgând din prezentul Tratat sau rezultând din actele instituţiilor Comunităţii. Îi facilitează acesteia îndeplinirea misiunilor sale. Statele Membre se abţin de la orice măsură susceptibilă să pună în pericol realizarea scopurilor prezentului Tratat. Articolul 10 CE (fostul art. 5) joacă un rol ascendent în calitatea sa de pivot al procesului de constituţionalizare de către Curte, scopul obligaţiei fiind întotdeauna larg şi acoperind un şir de entităţi, iar natura ei fiind mai concretă. Această afirmaţie este în special pronunţată din perspectiva obligaţiilor instanţelor naţionale de judecată de a proteja drepturile comunitare.

Efectul direct şi supremaţia creează un mediu constituţional în cadrul căruia indivizii se pot baza pe dreptul comunitar la nivel naţional pentru a contesta normele conflictuale ale dreptului intern. Articolul 10 CE (fostul art. 5) impune curţilor naţionale obligaţia de a proteja drepturile în cauză. Curtea întotdeauna a accentuat cu certitudine ce se cere în cazurile respective. În aşa mod efectul direct şi supremaţia au devenit parte a unei noţiuni şi mai îndrăzneţe şi ambiţioase, precum este cea a eficacităţii, ce include în sine faptul că dreptul comunitar trebuie să confere drepturi plus remedii care fac posibilă aplicarea practică a lor.

Astfel, conform legilor fundamentale ale Statelor Membre, se recunoaşte, în mare parte expres, primatul dreptului internaţional. Exemple pot servi Constituţia Lituaniei, care stipulează că 86 statul este obligat să urmeze principiile universale recunoscute, precum şi normele dreptului internaţional (art. 135). Aceeaşi idee este regăsită în Constituţia Italiei (art. 10), conform căreia sistemul legal al Italiei se conformă principiilor general recunoscute ale dreptului internaţional , în Constituţia Estoniei (art. 3, 120) etc.

O serie de alte state stabilesc expres, pe lângă cele menţionate, posibilitatea transferării atribuţiilor sale suverane unor organizaţii internaţionale. Astfel de clauze sunt stabilite, de exemplu, conform Constituţiei Austriei (art. 9) , Constituţiei Regatului Ţărilor de Jos (art. 92) ,Constituţiei Luxemburgului (art. 49bis), Constituţiei Regatului Belgiei (art. 34) etc. Unele legi fundamentale ale Statelor Membre sunt şi mai explicite vizavi de relaţia cu Uniunea Europeană, reducerea funcţiilor suverane în folosul Comunităţii, precum şi recunoaşterea supremaţieidreptului Uniunii Europene.

Preview document

Principiul Supremației Dreptului Comunitar - Pagina 1
Principiul Supremației Dreptului Comunitar - Pagina 2
Principiul Supremației Dreptului Comunitar - Pagina 3
Principiul Supremației Dreptului Comunitar - Pagina 4
Principiul Supremației Dreptului Comunitar - Pagina 5
Principiul Supremației Dreptului Comunitar - Pagina 6
Principiul Supremației Dreptului Comunitar - Pagina 7
Principiul Supremației Dreptului Comunitar - Pagina 8
Principiul Supremației Dreptului Comunitar - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Principiul Suprematiei Dreptului Comunitar.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile Dreptului Comunitar

Principiul protectiei drepturilor fundamentale ale omului În faţa Curţii de justiţie au fost puse în discuţie problemele privind protecţia...

Principiul egalității și nediscriminarea în dreptul administrativ european

1. Conţinutul conceptelor egalitate şi nediscriminare Pentru ca instituţiile care exercită prerogativele puterii executive să aibă în activitatea...

Specificul Dreptului Comunitar al Concurenței

„Retihabitio mandato aequiparatur” Capitolul I. ELEMENTE INTRODUCTIVE Una din condiţiile de bază pentru existenţa unei economii de piaţă...

Noțiunea de infracțiune internațională

1. CONCEPTUL DE INFRACTIUNE INTERNATIONALA. APARITIA SI DEZVOLTAREA ACESTUIA. Dreptul penal ,este structurat ,in totalitate in jurul a 3...

Sursele Dreptului Comunitar

1. Consideraţii generale 1.1. Ce este Uniunea Europeană ? Uniunea Europeană (U.E.) reprezintă cea mai complexă structură politică şi...

Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene

Cu prilejul celei de-a 50 aniversări a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului a fost lansată o dezbatere pe tema oportunităţii de a crea un...

Principiile care guvernează activitatea instituțiilor comunitare

Introducere Institutiile comunitare, create dupa modelul dreptului intern public care le confera calitatea de institutii interne ale Comunitatii,...

Sistemul instituțional comunitar

1. ORGANE REPREZENTATIVE Comitetul consultativ al CECO ( Comunitatea europeana a carbunelui si otelului ) este un organ constituit in baza...

Te-ar putea interesa și

Reglementări Administrative ale Uniunii Europene

Introducere: În Uniunea Europeană, aflată în continuă dezvoltare şi expansiune, administraţia publică europeană şi implicit dreptul administrativ...

Locul Economiei României în Uniunea Europeană

România a încheiat în decembrie 2004 negocierile de aderare la Uniune. Pe aceasta baza, Consiliul European din 16-17 decembrie 2004 a reconfirmat...

Principiul Supremației Dreptului Comunitar

În Amsterdam Bulb55 Curtea a specificat ca va constitui o încalcare a dreptului comunitar numai o masura nationala care obstructioneaza sau duce...

Excepțiile jurisprudențiale de la principiul liberei circulații a mărfurilor

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Libera circulaţie, ca modalitate de realizare a pieţei interne a Uniunii Europene, este prevăzută în art. 3 par. 1 lit. a...

Principiul priorității și caracterul direct aplicabil al dreptului Uniunii Europene

In cadrul sistemului legislativ al Uniunii Europene exista mai multe principii care servesc ca baza pentru luarea deciziilor, mai ales in cazurile...

Implementarea Aquis-ului Comunitar în Domeniul Calității și al Protecției Consumatorilor

1. Acquis comunitar. Definitie. Caracteristici Acquisul comunitar, respectiv normele juridice adoptate in baza tratatelor constitutive ale UE, in...

Principiile dreptului european

Principiile generale de drept in cadrul ordinii juridice comunitare: 1) Principiul egalitatii; 2) Principiul subsidiaritatii; 3) Principiul...

Principiul Supremației Dreptului Comunitar

1. Bazele principiului supremaţiei dreptului comunitar Raportul dintre dreptul statal şi dreptul suprastatal este, dintotdeauna, o temă centrală a...

Ai nevoie de altceva?