Probele în Procesul Civil

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3791
Mărime: 19.74KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Corina Petica
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” FACULTATEA DE DREPT „SIMION BĂRNUŢIU” SPECIALIZAREA: DREPT JUDICIAR PRIVAT (BOLOGNA) Anul I, Semestrul II, Centrul Sibiu.

Cuprins

  1. §1. Importanţa probelor în procesul civil 3
  2. §2. Noţiunea de probă. Clasificare 5
  3. §3. Obiectul probei 8
  4. §4. Sarcina probei 10
  5. §5. Reguli generale privind admisibilitatea şi administrarea probelor 11
  6. Bibliografie 14

Extras din referat

§1. Importanţa probelor în procesul civil

Probele au o importanţă hotărâtoare în procesul civil, ca şi în general în viaţa juridică. Prin mijlocirea probelor, părţile stabilesc în faţa instanţelor judecătoreşti faptele din care izvorăsc drepturile ce le sunt contestate şi din realitatea cărora judecătorii desprind apoi existenţa drepturilor în litigiu. În lipsă de probe, drepturile subiective nu pot fi valorificate, dacă cei care au obligaţia negativă de a nu le încălca sau obligaţia pozitivă de a săvârşi faptele prin care ele se realizează, nu-şi execută obligaţiile ce le revin. Probele sunt astfel mijloacele prin care se asigură realizarea drepturilor împotriva celor care le nesocotesc. Ele dau viaţă drepturilor, când acestea nu sunt respectate de bunăvoie, căci fără probe drepturile contestate ar fi simple posibilităţi teoretice, lipsite de eficacitate. Probele, constituie, am putea spune, completarea drepturilor subiective, fără de care valorificare acestora ar rămâne îndoielnică. Dreptul subiectiv şi proba sunt, însă, cu toate acestea , noţiuni distincte, căci, - chiar lipsit de orice probă – dreptul subiectiv există şi poate fi realizat independent de probă, dacă nu este contestat şi dacă obligaţia corelativă este executată de bunăvoie de către debitor.

Probaţiunea constituie o parte de cea mai mare însemnătate a procesului civil – ca şi a procesului penal - , fără de care instanţele judecătoreşti nici nu şi-ar putea îndeplini misiunea ce le revine. Prin mijlocirea probelor, ce se administrează în cadrul probaţiunii, instanţele judecătoreşti au posibilitatea să stabilească adevărul obiectiv şi, întemeindu-se pe acesta, să dea hotărâri juste cu privire la drepturile în litigiu. Formarea intimei convingeri a judecătorului cu privire la realitatea stării de fapt, pe care trebuie să o stabilească şi pe care trebuie să-şi întemeieze hotărârea ce pronunţă, atârnă de corecta şi completa desfăşurare a probaţiunii şi de valoare probelor administrate. De aceste elemente depinde temeinicia şi chiar însăşi legalitatea hotărârilor judecătoreşti, căci de multe ori o hotărâre judecătorească netemeinică este şi nelegală, sub aspectul probaţiunii, fie pentru că instanţa judecătorească nu a stăruit îndeajuns în vederea descoperirii adevărului obiectiv şi a prevenirii oricăror greşeli în cunoaşterea faptelor., fie pentru că a nesocotit alte reguli ale probaţiunii judiciare.

O hotărâre prin care instanţa judecătorească, datorită unor probe demne de încredere, neîndoielnice şi bine administrate, a reuşit să stabilească în mod exact starea de fapt corespunzătoare adevărului obiectiv şi să dea, în temeiul acesteia, o soluţie justă, va avea putere de convingere şi faţă de instanţele judecătoreşti superioare chemate să exercite controlul judiciar. Mai mult, puterea ei de convingere va trece dincolo de incinta instanţelor judecătoreşti şi va contribui la sporirea încrederii în justiţie.

Pe lângă rolul de a da instanţelor judecătoreşti posibilitatea de a stabili adevărul obiectiv şi de a pronunţa hotărâri temeinice şi legale, asigurând astfel realizarea drepturilor contestate, probele mai îndeplinesc şi rolul de a preveni ivirea litigiilor. Un drept a cărui existenţă este neîndoielnica, fiindcă izvorăşte dintr-un fapt juridic ce poate fi uşor de stabilit, prin probe sigure şi convingătoare, va fi de cele mai multe ori recunoscut şi respectat de bunăvoie, căci şansele de a-l contesta şi de a stabili contrarul sunt minime. Iată de ce întocmirea de înscrisuri constatatoare a actelor juridice şi redactarea lor cu multă grijă reprezintă o deosebită însemnătate în viaţa juridică, nu numai prin funcţia probatorie pe care aceste înscrisuri o îndeplinesc în procesul civil, dar şi prin rolul lor preventiv de a contribui la evitarea litigiilor.

Probele prezintă importanţă şi în afara procesului civil, pentru a dovedi îndeplinirea unor condiţii ce se cer la dobândirea sau exercitarea unor drepturi, la încheierea unor acte juridice etc.

Preview document

Probele în Procesul Civil - Pagina 1
Probele în Procesul Civil - Pagina 2
Probele în Procesul Civil - Pagina 3
Probele în Procesul Civil - Pagina 4
Probele în Procesul Civil - Pagina 5
Probele în Procesul Civil - Pagina 6
Probele în Procesul Civil - Pagina 7
Probele în Procesul Civil - Pagina 8
Probele în Procesul Civil - Pagina 9
Probele în Procesul Civil - Pagina 10
Probele în Procesul Civil - Pagina 11
Probele în Procesul Civil - Pagina 12
Probele în Procesul Civil - Pagina 13
Probele în Procesul Civil - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Probele in Procesul Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Mijloacele de Probă

INTRODUCERE Izvoarele cele mai vechi, care amintesc despre mijloacele de probă, datează cu mult timp înaintea erai noastre. Ca de exemplu, în...

Drepturile și obligațiile persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

1. Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse...

Apelul în Procesul Civil - Noul Cod Pro Civ

Procesul civil poate fi definit ca fiind activitatea desfăşurată de către instanţă, părţi, organe de executare şi alte persoane sau organe care...

Drept Internațional Privat

Capitolul I: Noţiuni generale despre dreptul internaţional privat (această disciplina se mai numeşte şi drept conflictual) § 1 Noţiunea şi...

Analiză Comparativă a Mijloacelor de Probă

I. PROBELE ÎN PROCESUL CIVIL 1.1. Precizări prealabile În general, prin probă se înţelege acel fapt sau element de fapt cu ajutorul căruia se...

Obiectul Probațiunii în Cursul Judecății

CAPITOLUL 1 PROBAŢIUNEA ÎN PROCESUL PENAL Prin probă se înţelege orice element de fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei...

Norma Conflictuală

Norma conflictuală nu cârmuieste propriu-zis raportul juridic cu elementul străin. Ea arată numai legea competentă a cârmui nemijlocit raportul...

Norme Conflictuale

CAPITOLUL I 1.1.DEFINIŢIE Norma conflictuala este norma juridică specifică dreptului internaţional privat care soluţionează conflictul de...

Te-ar putea interesa și

Reguli Comune Privind Admisibilitatea Administrarea și Aprecierea Probelor

CAPITOLUL I IMPORTANŢA PROBELOR ÎN PROCESUL CIVIL Probele, în cadrul unui proces civil, ca şi în general în viaţa juridică, au o importanţă...

Mijloacele de Probă

INTRODUCERE Izvoarele cele mai vechi, care amintesc despre mijloacele de probă, datează cu mult timp înaintea erai noastre. Ca de exemplu, în...

Divorțul

INTRODUCERE Familia, solid organizată și constituind prima celulă a edificiului social, s-a coagulat încet și în timp îndelungat . Istoria...

Mijloace de Probă în Procesul Civil

Introducere Procesul civil, fiind un mijloc de realizare a justiţiei în pricinile civile este activitatea desfăşurată de instanţa şi alţi subiecţi...

Procedura divorțului în vechiul și noul cod de procedură civilă

Introducere Divorțul reprezintă un mijloc legal pentru desfacerea căsătoriei care produce efecte în viitor Prin divorț se întelege desfacera...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal

CAP. I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA, EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 1.1. Conceptul de expertiză Cuvântul expertiză...

Analiză Comparativă a Mijloacelor de Probă

I. PROBELE ÎN PROCESUL CIVIL 1.1. Precizări prealabile În general, prin probă se înţelege acel fapt sau element de fapt cu ajutorul căruia se...

Cercetarea locală, expertizele și înscrisurile sub semnătură privată - mijloace de probă în procesul civil

Cercetarea la faţa locului Cercetarea la faţa locului, denumită şi cercetare locală, descindere la faţa locului sau anchetă judecătorească,...

Ai nevoie de altceva?