Probele și Mijloacele de Probă în Procesul Penal

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 5649
Mărime: 20.36KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Draghici
aceasta lucrare reflecta cu actualitate principiile probatorii si face o analiza detaliata a sistemului probator penal roman

Extras din document

Capitolul I. Probele

Secțiunea I. Probbațiunea în procesul penal și importanța sa

Conceptul de probe și mijloace de probă. Potrivit art. 52 Cod procedură penală „Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăției sale printr-o hotărâre penală definitivă”, acest text consacră prezumția de nevinovăție , prin urmare, în momentul în care împotriva unei persoane se formulează învinuirea că a săvârșit o infracțiune, organelle de urmărire penală sunt obligate să constate dacă infracțiunea a fost comisă în realitate și dacă persoana învinuita este vinovată de săvârșirea infracțiunii în sensul legii penale, fără o astfel de constatare nefiind justificată trimiterea învinuitului în fața instanței de judecată , pentru a I se aplica sancțiunea prevăzută de legea penală .

După ajungerea cauzei la instanța de judecată, aceasta este obligată să constate dacă învinuirea adusă inculpatului prin actul de sesizareeste întemeiată și, totodată, trebuie să constate toate împrejurările referitoare la faptă și la inculpat care pot contribui la soluționarea cauzei potrivit legii si adevărului .

Atăt în fața organelor de urmarire penală, cât și a instanței de judecată părțile pot cere constatarea acelor împrejurări de fapt care sunt de natură, fie să susțină învinuirea, fie apărarea, existența sau inexistența daunelor material și morale, precum și întinderea lor. Constatarea acestor fapte și împrejurări de fapt se realizează prin activitatea de probațiune, în cursul căreia autoritățile judiciare dar și părțile din process se servesc de probe, obținute prin mijloacele de probă.

Noțiunea de „probe” are, în vocabularul practicienilor, mai multe înțelesuri, cuprinzând astfel, probele, mijloacele de probă și rezultatul activității de probațiune. În practică se obișnuiește să se facă confuzie între noțiunea de probă și cea de mijloc de probă, precum și între noținuea de probă și rezultatul activității de probațiune .

Conform art. 63 alin. (1) Cod procedură penală prin „probe” se înțeleg elementele de fapt care servesc la constatarea existenței sau a inexistenței unei fapte prevăzute de legea penală, la identificarea persoanei sau persoanelor care au săvârșit-o și la cunoașterea împrejurărilor necesate pentru justa soluționare a cauzei.

Aceste elemente de fapt constau în fapte sau împrejurări care care stabilesc existența faptelor și a împrejurărilor a căror stabilire se obține prin activitatea de probațiune. Mijloacele de brobă sunt mijloacele prevăzute de lege prin care se constată elementele de fapt ce constituie probe .

Mijloacele care conțin probe pot fi obținute de autoritățile juducuare prin diferite procedee de probațiune. Există o legătură indisolubilă intre probe și mijloacele de probă, deoarece probele pot fi obținute doar prin mijloacele de probă prevăzute de lege, aceasta legătură poate fi cauza confundării unora cu celelalte .

Folosirea procedeelor probatorii pentru obținerea mijloacelor de brobă, din care rezultă probele ce duc la constatarea faptelor ce constituie infracțiuni și a împrejurărilor în care au fost săvârșite, a apărărilor pe care și le fac părțile din process constituie activitatea judiciara numită probațiune. Aceasta constă în actele procesuale si procedurale prevăzute de lege, prin care sunt stabilite, de catre autoritătile judiciare împreuna cu contribuția parților, elementele de fapt necesare cunoașterii faptelor și împrejurărilor de fapt care formează obiectul unei cause penale.

Activitatea de probațiune si rolul ei în procesul penal. Dispozițiile art. 62 Cod procedură penală prevăd că, în vederea aflării adevărului, organul de urmărire penală și instanța de judecată sunt obligate să lămurească pricina, sub toate aspectele, prin probe.

Rezultatul activității de probațiune trebuie să conducă la convingerea dacă infracțiunea cu care au fost sesizate organele de urmărire și instanța de judecată există sau nu; în cazul existenței acesteia, dacă inculpatul este vinovat sau nu de săvârșirea ei, iar dacă este vinovat, care sunt împrejurarile care ar putea determina o individualizare corectă a sancțiunii penale ce urmează a fi aplicate inculpatului. De asemenea, trebuie constatat daca s-a produs o pagubă parții civile si care este întinderea acesteia.

Având în vedere că în materie penală este consacrat principiul prezumției de nevinovăție, organul de urmărire penală și instanța de judecată trebuie să desfășoare o activitate probatorie intensă. Inculpatul nu poate fi trimis in judecată fără ca organele de cercetare penală să fi strâns în prealabil probe care stabilesc vinovăția acestuia cu privire la săvârșirea unei infracțiuni. De asemenea, instanța de judecată nu-l poate condamna pe inculpat dacă nu-și formează convingerea, din probele administrate nemijlocit în ședința de judecată, că fapta există, constituie infracțiune și a fost săvârșita de inculpate. Astfel, cea mai importantă activitate a autorităților judiciare și a părților este consacrată administrării probelor necesare pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele, precum și aprecierii lor complete și juste .

Secțiunea a II-a. Obiectul probațiunii în procesul penal

1. Faptele și împrejurările de fapt ce formează obiectul probațiunii

Conceptul de obiect al probațiunii.

Preview document

Probele și Mijloacele de Probă în Procesul Penal - Pagina 1
Probele și Mijloacele de Probă în Procesul Penal - Pagina 2
Probele și Mijloacele de Probă în Procesul Penal - Pagina 3
Probele și Mijloacele de Probă în Procesul Penal - Pagina 4
Probele și Mijloacele de Probă în Procesul Penal - Pagina 5
Probele și Mijloacele de Probă în Procesul Penal - Pagina 6
Probele și Mijloacele de Probă în Procesul Penal - Pagina 7
Probele și Mijloacele de Probă în Procesul Penal - Pagina 8
Probele și Mijloacele de Probă în Procesul Penal - Pagina 9
Probele și Mijloacele de Probă în Procesul Penal - Pagina 10
Probele și Mijloacele de Probă în Procesul Penal - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Probele si Mijloacele de Proba in Procesul Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Probele și mijloacele de probă în procesul penal

1.1. Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal Procesul penal constituie un proces de cunoaştere, având ca finalitate aflarea...

Considerații Teoretice Privind Apelul și Recursul

APELUL ŞI RECURSUL 1.1. Noţiuni introductive Căile de atac sunt mijloace sau remedii procesuale prin intermediul cărora se poate solicita...

Mijloacele de probă în procesul penal

Noțiunea de probă Procesul penal este compus din activități care au ca scop lămurirea aspectelor de care depinde judecarea cauzei penale, pentru...

Dreptul la un proces echitabil

Introducеrе Noul Cod dе Procеdură Civilă, intrat în vigoarе la 15 fеbruariе 2013, consacră printrе principiilе fundamеntalе alе procеsului civil...

Parti in Procesul Penal

Procesul penal, privit în structura si functia sa, poate fi considerat un raport juridic, care se dezvolta progresiv intre diferitele persoane...

Violența Interpersonală

Metodele de elaborare a profilului infractional au fost imbratisate ca metode stiintifice ale investigatiilor penale, in multe state americane si...

Probatoriul in Procesul Penal - Operatiunea de Administrare si Apreciere a Probelor in Timpul Procesului de Judecata

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.1. Actvitatea procesuală in faza de judecată În literatura de specialitate , s-a spus ca judecata...

Partea apărării în penal

Întroducere Sarcinile de bază a jurisprudenţei pot fi realizate numai prin respectarea drepturilor şi intereselor legale ale omului. Neîncălcarea...

Te-ar putea interesa și

Probele și mijloacele de probă în procesul penal

1.1. Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal Procesul penal constituie un proces de cunoaştere, având ca finalitate aflarea...

Mijloace de probă în procesul penal - interpretări și înregistrări audio - video

1. Mijloacele de proba Probele, adica faptele si imprejurarile care servesc la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la...

Înregistrările și interceptările audio-video și telefonice - mijloace de probă în procesul penal

Capitolul 1. Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video in cadrul sistemului probator Orice persoana are dreptul la...

Interceptările și Înregistrările Audio-video Mijloace de Probă în Procesul Penal

1. Noţiuni generale 1.1 Noţiunea probelor Potrivit Codului de Procedură Penală "prin probă se înţelegeorice element de fapt care serveşte la...

Înregistrările și interceptările audio-video și cele din mediul ambiental - mijloace de probă în procesul penal

Capitulul 1 Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video in cadrul sistemului probator Interceptarea și înregistrarea...

Interceptări și înregistrări audio video ca mijloace de probă în procesul penal

Considerații introductive În ceea ce privește interceptarea și înregistrarea, pentru înțelegerea corectă a termenilor, este necesară mai întâi...

Înregistrările și Interceptările ca Mijloace de Probă în Procesul Penal

Capitolul I – Mijloacele de probă Codul de procedură penală precizează în art. 63 următoarele aspecte cu privire la probă: “Constituie probă orice...

Înregistrările și interceptările audio-video, mijloace de probă în procesul penal

I. Considerații preliminare Potrivit drepturilor fundamentale consacrate prin art. 26 alin (1), precum și a art. 28 din Constituție,...

Ai nevoie de altceva?