Procedura Actuala a Divortului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 9256
Mărime: 77.98KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

Importanţa cunoaşterii problemei divorţului

Divorţul reprezintă un mijloc legal pentru desfacerea căsătoriei care produce efecte în viitor. Articolul 37 al. 2 C.fam. – art 44 C. fam. Precum şi art 607 si urm. C. Proc.Civ. constituie cadrul legal pentru reglementarea actuală a divorţului şi a efectelor sale.

Statutul legal al persoanei este moidificat în urma rămânerii irevocabile a hotărârii de divorţ, legea nr 119/1996 privitoare la actele de stare civilă impunând pin art. 44 lit. c efectuarea obligatorie a unei menţiuni pe actul căsatoriei care să reflecte noua situaţie juridică a fostului soţ.

Complexitatea temei divorţului şi importanţa majoră a acestuia in stabilirea exactă a statutului juridic al persoanei impune cunoaşterea următoarelor aspecte:

- Reglementarea actuală a divorţului şi condiţiile impuse de lege pentru exercitarea acestuia;

- Motivele de divorţ;

- Aspecte procedurale în procesele de divort;

- Efectele divortului cu privire la relaţiile personale si patrimonoale dintre soti;

- Efectele divorţului in legătura cu raporturile dintre parinţi şi copii.

Reglementarea divorţului

Divorţul are loc la cererea unuia sau a ambilor soţi , pentru motive temeinice, in cazul in care continuarea casatoriei nu mai este cu putinţă, ori, conform noilor reglementări introduce în legislatia divortului prin legea nr. 59/1993, desfacerea căsatoriei poate avea loc prin acordul sotilor, dacă sunt îndeplinite, conf art. 38 al 2 C.fam. următoarele conditii cumulative:

- Pâna la data cererii de divort a trecut cel puţin un an de la incheierea căsatoriei;

- Nu exista copii minori rezultaţi din căsatorie;

- “ oricare dintre soţi poate cere divorţul atunci starea sănătăţii sale face imposibilă continuarea căsatoriei”, încăt boala poate fi invocată ca motiv de divorţ nu numai dec de soţul sănătos, ci şi de către cel bolnav.(art. 38, al. 3, C.fam)

Motivele de divorţ nu sunt limitativ enumerate, ca în sistemul C. Civ.(astazi abrogat), dar legea actuală(C.fam.) da numai criteriul general al necesităţii desfacerii căsatoriei, datorită unor motive temeinice care fac imposibila continuarea ei. Instanţa are sarcina de a impiedica desfacerea căsătoriei in mod uşuratic.

Divortul se pronunţă prin hotărâre judecătorească, din culpa soţului pârât sau din vina ambilor soţi, iar în cazul divorţului prin accord precum şi in situatiile în care divorţul este cerut pentru motiv de boală survenită înainte sau in timpul căsătoriei (alienaţie mintala ori debilitate mintală cronică sau pentru altă maladie gravă si incurabilă), instanţa urmează sa constate desfacerea casatoriei fără a mai pronunţa divorţul din vina soţului pârât. In acest sens, disp. Art. 617 al. 2 C. Proc.civilă , prevăd că instanţa nu va motive hotărârea dacă ambele părţi o solicită.

Au fost înlăturate termenele de conciliere şi de gândire, iar in cazul divorţului prin acord, judecătorul va acorda un termen de 2 luni in sedinta publică pentru a constata dacă soţii persistă în hotărârea lor de a divorţa.

Acţiunea se poate stinge în orice fază prin împăcarea soţilor, iar pe durata procesului, instanţa poate lua măsuri vremelnice care se pot referi la raporturile personale sau patrimoniale dintre soţi.

In cadrul procesului de divorţ se pot soluţiona şi o serie de cereri accesorii referitoare la încredinţarea copiilor minori pre creştere şi educare, stabilirea pensiei de întreţinere, numele pe care îl vor purta soţii dupa divorţ, atribuirea locuinţei commune unuia dintre soţi.

Preview document

Procedura Actuala a Divortului - Pagina 1
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 2
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 3
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 4
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 5
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 6
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 7
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 8
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 9
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 10
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 11
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 12
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 13
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 14
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 15
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 16
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 17
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 18
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 19
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 20
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 21
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 22
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 23
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 24
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 25
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 26
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 27
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 28
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 29
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 30
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 31
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 32
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 33
Procedura Actuala a Divortului - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Procedura Actuala a Divortului.doc

Alții au mai descărcat și

Divorțul

Introducere Noţiunea de desfacere a căsătoriei. Reglementare Desfacerea căsătoriei, divorţul, fie că este pronunţat la iniţiativa unuia dintre...

Contestația în Anulare

1.Caracteristicile cailor extraordinare de atac 1.1.Necesitatea instituirii cailor de atac extraordinare Activitatea desfasurata de ciclul...

Desfacerea Căsătoriei prin Divorț

Introducere Familia reprezintă “grupul social fundamental, care asigură menţinerea continuităţii biologice a societăţii prin procreare, îngrijirea...

Regimul Juridic privind Raporturile Personale si Patrimoniale dintre Soti ca Efect al Casatoriei

1) Efectele casatoriei asupra relatiilor personale Generalitati Casatoria si prin consecinta familia genereaza o multitudine de raporturi...

Procedura Divortului in Vechiul si Noul Cod De Procedura Civila

Introducere Divorțul reprezintă un mijloc legal pentru desfacerea căsătoriei care produce efecte în viitor Prin divorț se întelege desfacera...

Declarațiile Martorilor

Calitatea de martor în procesul penal. Unul din cele mai des folosite mijloace de probă în procesul penal îl reprezintă declarațiile martorilor,...

Consiliul Superior al Magistraturii

I. Introducere – date generale Datorita necesitatii de a se asigura o delimitare a puterilor in stat dar si pentru garantarea independentei...

Motivele de Divorț

Consideraţii generale. Noţiunea şi reglementarea divorţului Până la realizarea Codului familiei, legiuitorul român nu făcea distincţie între...

Te-ar putea interesa și

Efectele Divortului Asupra Copiilor Minori din Cadrul Familiei

INTRODUCERE Legiuitorul permite oricărei persoane căsătorite să solicite desfacerea căsătoriei, atunci când datorită unor motive temeinice...

Divorțul și Cauzalitatea Acestuia

INTRODUCERE Starea actuală a societăţii îl determină pe fiecare membru al ei să reflecteze adânc asupra schimbărilor ce se produc atât în...

Desfacerea Căsătoriei

INTRODUCERE Căsătoria uneşte pe bărbat şi pe femeie în cea mai firească comunitate socială, care le contopeşte într-o asemenea măsură...

Dreptul Familiei - Efectele Casatoriei

Capitolul I CĂSĂTORIA-ACT JURIDIC PE CARE SE ÎNTEMEIAZĂ FAMILIA 1.1 Noţiunea, scopul şi caracterele căsătoriei Termenul de „căsătorie” are în...

Familie și Căsătorie

Sectiunea I- Consideraţii generale cu privire la familie şi căsătorie 1. Familia şi rolul ei pentru societate Sub aspect juridic, familia...

Desfacerea Căsătoriei

Capitolul I Caracterizarea generală a relaţilor de familie Secţiunea I. Familia-fenomen social 1. Noţiunea sociologică şi cea juridică a...

Desfacerea Casatoriei prin Divort - Motive de Divort

Capitolul 1 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Divorţul la popoarele antice Încă din cele mai vechi timpuri, instituţia juridică a divorţului a...

Divorțul

Introducere Noţiunea de desfacere a căsătoriei. Reglementare Desfacerea căsătoriei, divorţul, fie că este pronunţat la iniţiativa unuia dintre...

Ai nevoie de altceva?