Procedura de Atribuire – Etapele ce Trebuie Parcurse de Autoritatea Contractanta si de catre Candidati-Ofertanti

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Procedura de Atribuire – Etapele ce Trebuie Parcurse de Autoritatea Contractanta si de catre Candidati-Ofertanti.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect.Univ.dr.Magureanu Ilie

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Introducere:

Sistemul achiziţiilor publice concentrează regulile şi acţiunile referitoare la cheltuirea banilor publici.

Cererea lansată de organismele de interes public se întalneşte cu oferta propusă de un operator economic.

Sistemul achiziţiilor publice cuprinde autoritatea de reglementare, autorităţile contractante, operatorii economici si supraveghetorii sistemului.

Relaţiile ce se stabilesc între aceste elemente ale sistemului sunt: de comerţ, unde o parte solicită să cumpere produse, servicii şi lucrări şi cealaltă să le vândă; de suport, unde o parte solicită sprijin pentru aplicarea regulii jocului şi cealaltă îl oferă; de supraveghere, unde o parte aplică regula jocului şi cealaltă verifică aplicarea corectă a acesteia; de înfăptuire a dreptăţii, unde partea lezată îşi valorifică un drept pe calea acţiunii în instantă.

În cadrul sistemului achiziţiilor publice autoritatea de reglementare este reprezentată de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice - ANRMAP.

Autorităţile administraţiei publice şi alte persoane juridice de drept privat ce desfaşoară activităţi în domeniul utilităţilor sunt denumite autorităţi contractante şi joacă rolul de cumpărător.

Acestea, dispunând de resurse financiare, încearcă să satisfacă nevoile comunităţii de produse, servicii sau lucrări publice prin atribuirea de contracte.

Procesul de achiziţie publică reprezintă succesiunea de etape, după parcurgerea cărora se obţine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitţe publică.

Este autoritate contractantă: orice organism al statului - autoritate publică sau instituţie publică - care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local; oricare organism de drept public, cu personalitatea juridică, care a fost înfiinţat pentru satisfacerea nevoilor de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se află cel puţin în una din urmatoarele situaţii: este finanţat în majoritate de către o altă autoritate contractantă; se află în subordinea sau este supus controlului unei autorităţi contractante; în componeneţa consiliului de administratie/ organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate contactantă; oricare asociere formată din una sau mai multe autorităţi contactante; oricare intreprindere publică ce desfaşoară una sau mai multe activităţi relevante, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi.

Operatorii economici joacă în cadrul sistemului de achiziţii publice rol fie de vânzători, fie de prestator, fie de executant.

Calitatea de operator economic o poate deţine fie o persoană fizică, fie o persoană juridică, fie un grup de astfel de persoane de drept public sau de drept privat.

Supraveghetorii sistemului de achiziţii publice sunt: ANRMAP, Consiliul Naţional de Soluîionare a Contestaîiilor, Ministerul Finanţelor Publice şi Curtea de Conturi.

Pe parcursul întregului proces de achiziţie publică, la adoptarea oricarei decizii, trebuie avut în vedere urmatoarele principii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea, eficienţa utilizării fondurilor publice şi asumarea răspunderii.

Concepte cheie: tratate

Achiziţii publice; sistemul achiziţiilor publice; derularea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică; procedura de dialog competitiv; autorităţi contractante; ofertanţi/candidaţi

Fisiere in arhiva (1):

  • Procedura de Atribuire - Etapele ce Trebuie Parcurse de Autoritatea Contractanta si de catre Candidati-Ofertanti.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE SPECIALIZAREA:ADMINISTRAŢIA, DREPTUL ŞI MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI DISCIPLINA : "ACHIZIŢII PUBLICE" SEMESTRUL: III