Procedura de Înregistrare a Brevetului de Invenție

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2507
Mărime: 21.80KB (arhivat)
Cost: 3 puncte

Cuprins

I. Noțiuni introductive 2

II. Invenții brevetabile 2

III. Procedura de înregistrare a brevetului de invenție 3

III.1. Depunerea unei cereri de brevet 3

III.2. Procedura de eliberare a brevetelor 4

III.2.1. Examinarea preliminară 4

III.2.2. Publicarea cererii de brevet 4

III.2.3 Examinarea in fond a cererii de brevet 4

III.2.4. Publicarea hotararii de acordare a brevetului 5

III.2.5. Opunerea publică 5

III.2.6. Eliberarea brevetului 5

IV. Drepturi si obligatii ale titularilor de brevet – consecințele juridice 6

V. Opunerea publică 6

VI. Concluzii 6

Extras din document

O invenție este un produs sau un procedeu care oferă o nouă modalitate de a realiza ceva, sau oferă o nouă soluție tehnică pentru o problemă. Invenția reprezintă rezolvarea, printr-un act de creație, a unei probleme tehnice din domeniul industrial sau agricol, care prezintă un element de noutate și progres față de nivelul cunoscut.

O invenție nu este același lucru cu o descoperire, care înseamnă constatarea unei realități încă necunoscute. Invențiile doar arareori se fac pe neașteptate. Ele sînt în mod obișnuit rezultatul unei convergențe a tehnologiilor actuale într-un mod nou și unic. Lucrul acesta se poate realiza în urma satisfacerii unei anumite necesitați umane, ca o împlinire a dorinței unui inventator de a face ceva mai rapid sau mai eficient, ori chiar ca urmare a unei întâmplări.

Autorul unei invenții este numai o persoană fizică. Autorul unei invenții poate sa fie inventator independent sau inventator salariat. În privința inventatorului salariat legea distinge trei situații: invenții realizate în executarea unei misiuni inventive, invenții realizate de inventatorul salariat, invenții realizate la comandă. Invențiile pot fi făcute simultan în diferite părți ale lumii.

Inventiile sunt protejate prin brevete, care confera drepturi exclusive titularului de brevet.

Brevetul de invenție este documentul eliberat de către Oficiul de Stat pentru Invenții si Mărci, ce conferă drept exclusiv de exploatare asupra unei invenții. Dreptul la brevet de invenție aparține inventatorului sau succesorului său în drepturi. În cazul în care invenția a fost creată împreună de mai multi inventatori, fiecare dintre acestia are calitatea de coautor al inventiei, iar dreptul apartine in comun acestora. Daca doua sau mai multe persoane au creat aceeasi inventie, independent una de alta, dreptul la brevet apartine aceleia care a depus o cerere de brevet a carei data de depozit este cea mai veche.

II. Invenții brevetabile

Brevetul de invenție se acordă pentru orice tip de invenție daca îndeplinește următoarele cerințe:

- Invenția este nouă – această cerință presupune ca invenția propusă spre brevetare trebuie să se deosebească de alte soluții tehnice cunoscute. Potrivit art. 10 alin. (1) a legii nr. 64/1991, o invenție este nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii. Condiția de noutate a soluției propuse se apreciază prin intermediul efectelor tehnice ce pot fi realizate. În masura în care, prin intermediul soluției, se obține un efect tehnic care nu a fost prevăzut înainte, regula sau metoda utilizată este nouă față de nivelul cunoscut de tehnica mondială;

- Invenția implică o activitate inventivă – în conformitate cu prevederile art. 12 alin (1) al Legii 64/1991, o invenție este considerată ca implicând o activitate inventivă dacă, pentru o persoană de specialitate, ea nu rezultă în mod evident din cunoștințele cuprinse în stadiul tehnicii;

- Invenția este susceptibilă de aplicare industrială – conform dispozițiilor art. 13 din Legea 64/1991, o invenție este susceptibilă de aplicare industrială dacă obiectul său poate fi fabricat sau utilizat intr-un domeniu industrial, inclusiv în agricultură. Condiția aplicabilității industriale se referă la obiectul, aplicarea și rezultatul invenției. Nu pot fi protejate ca invenții: ideile, descoperirile, teoriile și principiile.

III. Procedura de înregistrare a brevetului de invenție

III.1. Depunerea unei cereri de brevet

Procedura de înregistrare se deschide prin depunerea unei cereri de brevet la organul administrativ competent care este Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Elementele obligatorii ale cererii de brevet sunt enumerate de art. 14 alin (1) din Legea 64/1991:

a) solicitarea acordării unui brevet;

b) datele de identificare ale solicitantului;

c) o descriere a invenției;

d) una sau mai multe revendicări;

e) desenele la care se face referire în descriere sau revendicări.

Formularea administrativă a înregistrării cererii de brevet este un element constitutiv de drepturi, fiind singurul mijloc juridic prin care se realizează apropierea publică a invenției, în scopul dobândirii unui drept exclusiv asupra ei.

Dacă solicitantul nu este același cu inventatorul, cererea de brevet de invenție va conține și indicații care să permită stabilirea identității inventatoruluiși va fi însoțită de un document din care să reiasă modul în care solicitantul a dobândit dreptul la acordarea brevetului.

Cererea de brevet poate fi depusă:

a) de inventator (sau colectivul de inventatori) - ori de cîte ori dreptul la eliberarea brevetului nu aparține unității al cărei salariat este inventatorul;

b) de succesorul în drepturi al inventatorului - ori de cate ori inventatorul a transmis dreptul său la eliberarea brevetului unei alte persoane fizice sau juridice;

c) de unitatea îndreptățită – în cazul invențiilor de serviciu și a celor asimilare acestora.

Descrierea trebuie să prezinte precis și complet obiectul invenției, sa scoată în evidență noutatea soluției propuse în raport cu stadiul cunoscut al tehnicii mondiale, sa-i invedereze avantajele, să indice cel puțin una din aplicațiile acelei soluții, sa fie suficientă (în sensul de a permite realizarea invenției de catre un specialist) și să formuleze succint elementele de noutate ale invenției sub formă de revendicări.

Revendicarea este suportul dreptului conferit prin brevet. Întinderea protecției se stabilește totdeauna pe baza revendicărilor.

Toate cererile de brevet de invenție depuse la Registratura generală OSIM vor fi analizate in ziua depunerii.OSIM confirmă solicitantului primirea cererii de brevet de invenție și condițiile în care a fost primită.

Bibliografie

Nicoleta Rodica Dominte, 2012, Drept de autor. Mărci. Desene și modele. Brevete de invenție. Jurisprudență comentată., Editura C.H. Beck, București

Yolanda Eminescu, 1997, Regimul juridic al creației intelectuale. Comentariul legii brevetelor. Ediția a II-a, Editura Lumina Lex, București

http://ro.wikipedia.org/wiki/Brevet_de_inven%C8%9Bie#Ob.C8.9Binerea_brevetului_de_inven.C8.9Bie_.C3.AEn_Rom.C3.A2nia

http://www.einregistraremarci.ro/inregistrare_brevete.html

http://www.osim.ro/brevete/brevet.htm

LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicata*) privind brevetele de inventie*) Publicat în Monitorul Oficial nr. 541 din 8 august 2007;

Regulamentul de aplicare al Legii nr. 64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de inventie*) Publicat în Monitorul Oficial nr. 541 din 8 august 2007

Preview document

Procedura de Înregistrare a Brevetului de Invenție - Pagina 1
Procedura de Înregistrare a Brevetului de Invenție - Pagina 2
Procedura de Înregistrare a Brevetului de Invenție - Pagina 3
Procedura de Înregistrare a Brevetului de Invenție - Pagina 4
Procedura de Înregistrare a Brevetului de Invenție - Pagina 5
Procedura de Înregistrare a Brevetului de Invenție - Pagina 6
Procedura de Înregistrare a Brevetului de Invenție - Pagina 7
Procedura de Înregistrare a Brevetului de Invenție - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Procedura de Inregistrare a Brevetului de Inventie.doc

Alții au mai descărcat și

Concedierea

Introducere Încetarea contractului individual de muncă este o instituţie juridică care a cunoscut o evoluţie legislativă continuă, în funcţie de...

Regimul juridic al medicamentelor

SECŢIUNEA I MEDICAMENTELE ŞI INDUSTRIA FARMACEUTICĂ 1.1. Scurtă prezentare pe categorii de medicamente Medicamentele ocupă un loc important în...

Brevetul de Invenție

1. Noțiuni generale Legislaţia Revoluţiei franceze recunoaşte pentru prima oară, în forma lor modernă drepturile intelectuale pe care le califică...

Contractul de Know-How

Contractul de know-how este contractul prin care una dintre parti, numita furnizor, transmite celeilalte parti, numita beneficiar, contra unei...

Procedura de Brevetare a Inventiilor

Actul normativ care reglementeaza procedura de brevetare a inventiilor , este legea nr . 64/21.10.1991, republicata si care a intrat in vigoare la...

Procedura de Obținere a Unui Brevet de Invenție

Procedura de obţinere a unui brevet de invenţie Capitolul I. Consideraţii introductive privind invenţiile 1.1.Evoluţia istorică a drepturilor...

Drepturile și Obligațiile Născute în Legătură cu Invenția

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE NĂSCUTE ÎN LEGĂTURĂ CU INVENŢIA Crearea şi brevetarea invenţiei dă naştere la drepturi şi obligaţii atât pentru persoana...

Etica academică a studenților și masteranzilor

1. Chestiuni generale privind etica Preocupări referitoare la etică ori la integritate în universități au fost de-a lungul timpului în domenii...

Te-ar putea interesa și

Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale

CAP. I - Mecanismul şi particularităţile tranzacţiilor comerciale internaţionale 1.1. Principii şi tehnici de derulare a tranzacţiilor cu bunuri...

Dreptul de proprietate intelectuală - element al fondului de comerț

INTRODUCERE Importanţa crucială a proprietăţii intelectuale a crscut fără îndoială de-a lungul anilor. Înţelegerea proprietăţii intelectuale a...

Importanța și utilitatea contractelor de transfer de tehnologie în raporturile de comerț internațional

1. Importanţa contractelor comerciale internaţionale. Aspecte terminologice 1.1 Definiţia şi importanţa contractelor comerciale internaţionale....

Procedura de Obținere a Unui Brevet de Invenție

Procedura de obţinere a unui brevet de invenţie Capitolul I. Consideraţii introductive privind invenţiile 1.1.Evoluţia istorică a drepturilor...

Procedura de Brevetare a Inventiilor

Istoria europeana a brevetarii unei inventii dateaza din 1474. In acel an, orasul Venetia vota cea dintai lege a patentelor, punandu-i la adapost...

Brevetul de invenție

Invenția este definită în dicționarul explicativ al limbii române ca fiind o rezolvare sau realizare tehnică dintr-un domeniu al cunoașterii care...

Procedura de Brevetare a Inventiilor

Brevetul reprezinta acel inscris oficial prin care se face descrierea unei inventii si instituirea protectiei juridice asupra acesteia, si care...

Management în Afaceri Economice

1. Definirea Lohn-ului Prelucrarea in lohn consta intr-o afacere economica internationala desfasurata pe baza contractuala intre 2 firme din tari...

Ai nevoie de altceva?