Procedura hotărârilor preliminare sau recursul în interpretare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4821
Mărime: 25.78KB (arhivat)
Publicat de: Raluca R.
Cost: 7 puncte

Cuprins

 1. 1. Procedura hotărârilor preliminare 1
 2. 1.1 Definiție 1
 3. 1.2 Funcţie 1
 4. 1.3 Reglementare 2
 5. 1.4 Obiectul acţiunii preliminare 2
 6. 2. Trimiterea cererii preliminare de către instanțele naționale 4
 7. 2.1 Organele cu atribuții jurisdicționale 4
 8. 2.2 Conținutul și forma cererii 5
 9. 2.3 Tipul de trimiteri preliminare 6
 10. 2.4 Competența de soluţionare a recursului în interpretare 6
 11. 3. Procedura de soluţionare a cererii în faţa Curţii de Justiţie 7
 12. 3.1 Suspendarea în fața instanțelor naționale 7
 13. 3.2 Procedura scriptică 7
 14. 3.3 Procedura orală 8
 15. 3.4 Limba procesuală 9
 16. 3.5 Forma şi conţinutul hotărârii preliminare 9
 17. CONCLUZII 10

Extras din referat

1. Procedura hotărârilor preliminare

Curtea de Justiţie colaborează cu instanţele judecătoreşti ale statelor membre, care sunt instanţele de drept comun în materie de drept al Uniunii Europene. Pentru a asigura o aplicare efectivă şi omogenă a legislaţiei din spațiul unional şi pentru a evita orice interpretare divergentă, instanţele naţionale pot şi în anumite situaţii sunt obligate să se adreseze Curţii de Justiţie, cerându-i să clarifice o chestiune privind interpretarea dreptului unional, în scopul de a le permite, de exemplu, să verifice conformitatea legislaţiei naţionale cu acesta din urmă.

1.1 Definiție

Acţiunea preliminară este o acţiune de drept unional prin care o instanţă naţională din statele membre ale Uniunii Europene poate sau este obligată să solicite CJUE acordarea unui sprijin prin luarea unei decizii privind interpretarea tratatelor de înfiinţare, privind valabilitatea şi interpretarea actelor normative adoptate de instituţiile, organele, oficiile sau agenţiile Uniunii Europene şi EURATOM, în cazul în care într-un litigiu pendinte în faţa sa are îndoieli privind interpretarea tratatelor sau interpretarea şi validitatea dreptului unional secundar şi clarificarea acestei probleme de către CJUE contribuie la soluţionarea litigiului în fond.

1.2 Funcţie

Funcția acţiunilor preliminare este asigurarea respectării unităţii dreptului unional şi asigurarea protecţiei drepturilor resortisanţilor unionali, persoane fizice sau juridice. De fapt, sistemul jurisdicţional unional este structurat în mod dualistic, în care, pe de o parte, există ca organ jurisdicţional principal CJUE (completat de Tribunal şi TFP), iar, pe de altă parte, instanţele naţionale din statele membre. CJUE este obligată prin tratatele de înfiinţare să asigure respectarea dreptului unional şi este, din punct de vedere instituţional, formal, singura instanţă unională. Instanţele naţionale, la rândul lor, au obligaţia de a aplica dreptul unional în procesele derulate în faţa lor, normele juridice unionale în marea lor majoritate fiind direct aplicabile şi cu rang prioritar. Astfel, toate instanţele naţionale devin instanţe unionale în sens funcţional. Cu alte cuvinte, judecătorul naţional este „judecătorul ordinar” al dreptului unional, iar instanţele naţionale sunt instanţele de „drept comun” al dreptului unional

Pentru asigurarea aplicării unitare a dreptului unional este nevoie de o instanţă centrală în faţa căreia sunt decise toate neclarităţile de interpretare în spiritul scopurilor fixate de tratatele de înfiinţare ale Comunităţilor într-o procedură comunitară. Acţiunile preliminare au fost concepute ca un răspuns la această cerinţă obiectivă. Această acţiune, deşi ar putea fi asemănată cu o cale de atac, nu prezintă caracterele acesteia, deoarece între cele două instanţe există relaţii de coordonare, şi nu de subordonare, toată activitatea instanţei naţionale şi a CJUE fiind subordonată de fapt scopului lor comun, de a asigura aplicarea corectă şi respectarea dreptului unional la toate nivelurile. Procedura acţiunilor preliminare asigură legătura dintre CJUE şi instanţele naţionale şi marchează puntea de legătură între dreptul intern şi dreptul unional, fiind menită să asigure evitarea ca într-un stat membru să se cristalizeze o jurisprudenţă care nu este în concordanţă cu dreptul unional.

1.3 Reglementare

Acțiunea în pronunțarea unei hotărâri preliminare, procedură necontencioasă, de colaborare judiciară, independentă de orice inițiativă a părților, este reglementată de prevederile art. 267 TFUE, – art. 150 din Tratatul privind înfiinţarea EURATOM; – art. 10 din Protocolul nr. 36 privind dispoziţii tranzitorii privind actele adoptate în temeiul titlurilor V şi VI din Tratatul privind Uniunea Europeană înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona; Convenţia din 16 decembrie 1968 de la Lugano, încheiată între statele membre ale Uniunii Europene şi ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS), privind competenţa instanţelor judecătoreşti şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi comercială.

Prevederile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene în această materie s-au bucurat de o interpretare extensivă a CJCE(ex. Noțiunea de ”instanță națională” a fost calificată ca un termen larg, incluzând atât termenul de ”instanță” din dreptul național, cât și alte entități care exercită atribuții jurisdicționale).

Acţiunea preliminară, deşi este inclusă în această carte în categoria acţiunilor necontencioase, are un caracter „sui generis”, deoarece conţine elemente de procedură necontencioasă, asemănătoare acţiunilor în care se pronunţă asupra unor chestiuni prealabile, dar şi elemente caracteristice acţiunilor de anulare a unor acte normative unionale.

Preview document

Procedura hotărârilor preliminare sau recursul în interpretare - Pagina 1
Procedura hotărârilor preliminare sau recursul în interpretare - Pagina 2
Procedura hotărârilor preliminare sau recursul în interpretare - Pagina 3
Procedura hotărârilor preliminare sau recursul în interpretare - Pagina 4
Procedura hotărârilor preliminare sau recursul în interpretare - Pagina 5
Procedura hotărârilor preliminare sau recursul în interpretare - Pagina 6
Procedura hotărârilor preliminare sau recursul în interpretare - Pagina 7
Procedura hotărârilor preliminare sau recursul în interpretare - Pagina 8
Procedura hotărârilor preliminare sau recursul în interpretare - Pagina 9
Procedura hotărârilor preliminare sau recursul în interpretare - Pagina 10
Procedura hotărârilor preliminare sau recursul în interpretare - Pagina 11

Conținut arhivă zip

 • Procedura Hotararilor Preliminare sau Recursul in Interpretare.doc

Alții au mai descărcat și

Recursul în Anulare în Fața Curții Europene de Justiție

1. Modificări aduse acestei căi de atac de Constituţia Europeană 37 2. Recursul în anulare, garant al protecţiei juridice individuale faţă de...

Principiile Dreptului European

1. Principiile dreptului comunitar. Aspecte introductive Principiile generale ale dreptului european se impun, în primul rand, datorita...

Organizarea și atribuțiile Curții Constituționale

In Titlu V din Constitutie,intitulat “Curtea Constitutionala”,art.140,pct.1, se stipuleaza “Curtea Constitutionala se compune din 9...

Procedura codeciziei

Procedura de codecizie, denumită şi procedura de conciliere şi veto, reprezintă un mare pas pe traictoria implicării în procesul decizional a...

Acțiunile directe și recursurile în fata Curții Europene de Justiție

Într-un context general, evoluţiile din ultimii ani din cadrul Uniunii Europene au făcut ca statele membre să se confrunte cu dificultăţi în cadrul...

Procedură în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene

I. Scurt istoric Necesitatea unei institutii cu caracter jurisdictional s-a simtit inca de la inceputul constructiei europene, in perioada...

Regulamentul consiliului Uniunii Europene nr 1346 din 29 mai 2000 privind procedurile de faliment - aspecte generale

Capitolul I.Clarificări conceptuale Din punct de vedere etimologic, denumirea de procedură a falimentului derivă din <<faillir>>, cuvânt care...

Proceduri utilizate în asistența judiciară în materie penală

CAPITOLUL I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ASISTENȚA JUDICIARĂ 1.1 Noțiune Prin asistență judiciară penală, în sens restrâns, se înțelege asistența pe...

Te-ar putea interesa și

Analiza mediului internațional de afaceri din UE

Cap.1. Introducere În lucrarea noastra “Studiul Privind Mediul Internaţional al Afacerilor în Uniunea Europeana”, am dorit să analizăm toate...

Rolul și Activitatea Curții de Justiție a Uniunii Europene în Supravegherea Respectării Legislației de Mediu

Introducere Baza legală a politicii de mediu a UE este constituită de articolele 191 - 193 ale Tratatului CE, la care se adaugă articolele 11 şi...

Instituții ale Uniunii Europene - atribuțiuni financiare și modul de înfăptuire a acestora

Parlamentul European 1. Scurt istoric Fondată în 1952 sub denumirea de Adunare Comună a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și...

Instituții ale Uniunii Europene - Atribuții Financiare și Modul Înfăptuire a Acestora

Uniunea Europeană este o entitate politică, socială şi economică, dezvoltată în Europa, ce este compusă din 27 state. Este considerată a fi o...

Acțiunile judiciare specifice dreptului comunitar aflate în competența de jurisdicție a Tribunalului de Primă Instanță și a Curții de Justiție a Comunităților Europene

1.Curtea de Justitie A Comunitatilor Europene 1.1. SCURTA PREZENTARE Curtea de justitie a Comunitatilor Europene, numita pe scurt si Curtea...

Curtea Europeană de Justiție

CURTEA EUROPEANA DE JUSTITIE 1.Sistemul institutional al Uniunii Europene 1.1. Prezentare generala Uniunea Europeana a fost si ramâne una dintre...

Instanțele naționale și aplicarea dreptului UE - Procedura trimiterilor preliminare

Coexistența dreptului național și comunitar. Importanța trimiterilor preliminare. Protecția juridică în spațiul european este asigurată, în cea...

Dreptul Uniunii Europene

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE Tratatul de la Paris, care a instituit Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului a creat 4 institutii: a)...

Ai nevoie de altceva?