Procedura Incheierii Contractului de Concesiune de Bunuri Publice

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Procedura Incheierii Contractului de Concesiune de Bunuri Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică, denumit contract de concesiune, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane denumite concesionar, care acționează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligația de exploatare a unui bun proprietate publică în schimbul unei redevențe.

Contractul de concesiune are ca obiect bunurile proprietate publică a statului sau a unităților administrativ- teritoriale.

În scopul ținerii evidenței documentelor şi informațiilor cu privire la desfăşurarea procedurilor de concesionare şi la derularea contractelor de concesiune, concedentul întocmeşte şi păstrează două registre:

a) registrul „Oferte”, care cuprinde date şi informații referitoare la derularea procedurilor

prealabile încheierii contractului de concesiune; se precizează cel puțin datele şi informațiile referitoare la studiul de oportunitate, la oferte, la procedura de atribuire aplicată;

b) registrul „Contracte”, care cuprinde date şi informații referitoare la executarea

contractului de concesiune; se precizează cel puțin datele şi informațiile referitoare la obiectul, durata contractului de concesiune, termenele de plată a redevenței.

Încheierea contractului de concesiune are loc din inițiativa concedentului sau ca urmare a unei propuneri de contractare făcută concedentului de un investitor interesat.

Concedentul poate iniția procedura de concesionare prin întocmirea şi aprobarea unui studiu de oportunitate şi a caietului de sarcini, urmate de publicarea anunțului privind organizarea licitației pentru selectarea viitorului concontractant.

Acest studiu de oportunitate va cuprinde: descrierea bunului, a activităţii sau a serviciului public care urmează să fie concesionat; motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică acordarea concesiunii; investiţiile necesare pentru modernizare sau extindere; nivelul minim de redevenţă; modalitatea de acordare a concesiunii (licitaţia deschisă cu sau fără preselecţie, procedura negocierii directe); durata estimată a concesiunii; termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare; avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului de apărare, după caz; avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în cazul în care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului competente, în cazul în care aria naturală protejată nu are structură de administrare/custode.

Acest studiu de oportunitate reprezintă ansamblul de operațiuni tehnico-materiale obligatorii la ȋncheierea contractului de concesiune.

Investitorii interesați pot iniția procedura de concesionare prin înaintarea unei propuneri de concesionare adresate concedentului, care va fi făcută în scris şi va cuprinde datele de identificare a investitorului, manifestarea fermă şi serioasă a intenţiei de concesionare, obiectul concesiunii, planul de afaceri şi care, trebuie să fie fundamentată din punct de vedere economic, financiar, social şi de mediu.

Studiul de oportunitate se aprobă prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului.

Concesionarea de aprobă, pe baza studiului de oportunitate prin hotarâre a Guvernului, a Consiliilor locale, județene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, dupa caz.

În baza acestui studiu cencedentul elaborează caietul de sarcini al concesiunii care conține condițiile minime pentru participarea la licitație a celor interesați.

Fisiere in arhiva (1):

  • Procedura Incheierii Contractului de Concesiune de Bunuri Publice.docx