Procedura Judecarii Cauzei Contraventionale in Instanta

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Procedura Judecarii Cauzei Contraventionale in Instanta.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Victor Gutuleac

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Republica Moldova este un stat de drept, democratic în care cetăţenii beneficiază de drepturile şi libertăţile consacrate prin Constituţie şi alte legi, dar supunându-se şi obligaţiilor prevăzute de acestea, fiind egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Respectarea cerinţelor de supunere legii impune stabilirea unor reguli de conduită într-un cadru legal bine determinat care configurează conţinutul diferitor ramuri de drept. Încălcarea unei asemenea reguli de conduită determină aplicarea sancţiunii prevăzute de lege, intervenţie ce nu poate avea loc decât prin desfăşurarea unor activităţi de către organele împuternicite în acest scop

Când are loc judecarea cauzei contravenţionale, în situaţiile în care agentul constatator care a constatat cazul contravenţional nu este în drept să aplice pedeapsa contravenţională şi nu poate fi aplicată procedura contravenţională accelerată (simplificată), procesul verbal cu privire la contravenţie şi materialele anexate la el urmează a fi remise instanţei sau comisiei administrative, potrivit competenţei , prevăzute expres în art. 395 şi art. 398 al Codului Contravenţional al Republicii Moldova În aceste cazuri sânt realizate consecutiv toate fazele procedurii contravenţionale: constatarea cazului contravenţional şi cercetarea lui, examinarea (judecarea) cazului şi emiterea deciziei, atacarea deciziei emise şi revizuirea cauzei, executarea deciziei privind aplicarea sancţiunii contravenţionale. Toate aceste faze reprezintă procedura contravenţională care, în doctrină, este definită drept o activitate complexă, cu funcţiuni şi o finalitate bine determinată, presupune în mod necesar, o activitate ordonată şi eficientă în concordanţă cu o precisă şi adecvată legiferare

În termen de trei zile de la data intrării cauzei contravenţionale în instanţă, judecătorul rezolvă următoarele chestiuni:

A. Dacă examinarea cazului respectiv este de competenţa lui, în reglementarea actuală competenţa ca instituţie a dreptului contravenţional poate fi definită drept însuşire pe care o posedă o anumită cauză contravenţională de a fi soluţionată de un anumit organ în funcţie de atribuţiile acestuia, de obiectul cazului contravenţional ce urmează să fie examinat şi de raza teritorială a respectivului organ. Legislaţa stipulează că instanţele judecătoreşti judecă toate cauzele privind raporturile juridice civile, administrative şi penale;

B. Dacă au fost întocmite corect procesul verbal şi celelalte materiale din dosarul cu privire la contravenţie;

C. Dacă persoanelor ce trebuie să participe la examinarea cazului li s-au comunicat ordinea examinării cazului şi drepturile lor cu privire la participare în procesul de examinare a cazului;

D. Reacţia agentului constatator la demersurile persoanei în privinţa căreia este întocmit procesul verbal, părţii vătămate, reprezentanţilor legali, avocatului.

În funcţie de rezultatul acestor acţiuni, judecătorul emite una din următoarele variante de decizie:

1. Dispune remiterea după competenţă a dosarului cu privire la contravenţie;

2. Fixează data examinării cauzei contravenţionale, dispune citarea părţilor şi altor participanţi la şedinţă, întreprinde alte acţiuni pentru buna desfăşuare a examinării.

Cauza contravenţională se judecă în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului în instanţă. Determinând temeiurile rezonabile, judecătorul prin încheiere motivată, poate prelungi termenul de judecare a cauzei cu 15 zile, iar în cazul reţinerii persoanei conform art. 376 şi 433 Codului Contravenţional al Republicii Moldova, judecarea cauzei contravenţionale se face de urgenţă şi cu precădere.

După ce s-a fixat data examinării cauzei, judecătorul dispune citarea persoanelor participante la examinare, potrivit Codului Contravenţional nou, art. 382 prevede expres că citarea se face prin invitaţie scrisă, care se înmânează de către agentul împuternicit în acest sens sau se expediază prin poştă. Citarea se face în aşa fel ca persoana chemată să primească invitaţia cu cel puţin 5 zile înainte de data când trebuie să se prezinte în faţa autorităţii respective. Persoana citată este obligată să se prezinte la data, ora şi în locul indicate în citaţie. În cazul când este în imposibilitate de a se prezenta ea trebuie să comunice organului respectiv faptul dat şi cauza imposibilităţii.

Pentru asigurarea onorării de către persoana citată a obligaţiilor menţionate, legiuitorul prevede că în cazul în care ea nu anunţă autoritatea respectivă despre imposibilitatea de a se prezenta la data, ora şi locul indicate în citaţie ori în cazul în care nu se prezintă nemotivat, persoana poate fi supusă amenzii judiciare sau aducerii silite

Nu putem să nu menţionăm opinia autorului V. Guţuleac, pe care o susţinem, referitor la reglementarea juridică a participării la şedinţa de judecată. El afirmă că e foarte contradictorie acestă reglementare, argumentând; „(1) este oare oportună prezenţa obligatorie a agentului constatator la judecarea fiecărui caz contravenţional- Câte resurse umane din partea agenţilor constatatori vor fi necesare- Care vor fi cheltuielile statului referitor la aceste prevederi- (2) cât de întemeiată şi oportună este încetarea procesului contravenţional în legătură cu neprezentarea agentului constatator- În ce caz persoana faţă de care a fost pornit proces contravenţional, va fi satisfăcută- Dar cum rămâne cu drepturile părţii vătămate- Cum rămâne cu interesele societăţii şi a statului- De ce din cauza unui funcţionar trebuie să fie încetat procesul contravenţional- Cum rămâne cu realizarea principiului inevitabilităţii răspunderii contravenţionale pentru fapta comisă cu vinovăţie- (3) este greu de înţeles conţinutul articolului 455 alin. (5) din Codul Contravenţional al Republicii Moldova, care stipulează: ”În cazul în care se solicită aplicarea arestului contravenţional, participarea făptuitorului este obligatorie, cu excepţia neprezentării cu rea voinţă”. Cum se va proceda în acest caz- Mai mult decât atât, persoana care a neglijat cu rea voinţă citarea legitimă comite suplimentar contravenţia prevăzută în art. 336 din Codul Contravenţional al Republicii Moldova şi anume: „Nesubordonarea cu rea-voinţă dispoziţiei sau cererii legitime a colaboratorului organelor de ocrotire a normelor de drept”.

Fisiere in arhiva (1):

  • Procedura Judecarii Cauzei Contraventionale in Instanta.doc