Procedura mandatului european de arestare

Referat
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 9332
Mărime: 76.29KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Marius
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” SPECIALIZAREA: CARIERĂ JUDICIARĂ- MASTER ANUL I

Cuprins

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE,DEFINIŢIE,REGLEMENTARE ŞI DOMENIUL DE APLICARE

1.1 SCURT ITINERAR INTRODUCTIV 3

1.2 DEFINIŢIE ŞI REGLEMENTARE 5

1.3 NATURA JURIDICĂ 6

1.4 DOMENIU DE APLICARE 8

CAPITOLUL II EMITEREA MANDATULUI EUROPEAN DE ARESTAR 10

2.1 OBIECT ŞI CONDIŢII. AUTORITĂŢI COMPETENTE 11

2.1.1 AUTORITĂŢILE ROMÂNE COMPETENTE 12

2.2 PROCEDURA DE EMITERE A MANDATULUI EUROPEAN DE ARESTARE 14

2.3 FORMA ŞI CONŢINUTUL MANDATULUI 16

2.4 PROCEDURA DE TRANSMITERE 17

2.5 TRANSFERUL TEMPORAR ŞI AUDIEREA PERSOANEI SOLICITATE ÎN TIMPUL EXECUTĂRII MANDATULUI EUROPEAN DE ARESTARE 21

2.6 PROCEDURA DE PREDARE/ PRELUARE. EFECTE 22

2.7 RETRAGEREA MANDATULUI EUROPEAN DE ARESTARE 24

CAPITOLUL III ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVITOARE LA COOPERAREA JUDICIARĂ ..25

3.1 Procedura de predare în baza unui mandat european de arestare . 25

Asemănări şi deosebiri faţă de procedura „clasică” de extrădare. 25

3.2 CONCLUZII 27

SPEŢĂ 28

BIBLIOGRAFIE 31

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE, DEFINIŢIE, REGLEMENTARE ŞI

DOMENIUL DE APLICARE

1.1 SCURT ITINERAR INTRODUCTIV

Noua dimensiune a Europei, accentuată de dispariţia frontierelor interne, scoate în evidenţăpericolul fenomenului criminalităţii, în special a celei organizate, precum şi dificultăţile întâlnite de specialişti pentru a răspunde eficient aşteptărilor cetăţenilor şi nevoilor statelor în condiţii de securitate.

În faţa problematicii vaste ridicate de acest flagel, statele membre trebuie să pună la punct răspunsuri adaptate şi rapide. Criminalitatea organizată nu trebuie să profite de construcţia europeană pentru a se distanţa de sistemul judiciar, astfel că, este necesară adoptarea unor mijloace juridice eficiente, pentru ca statele să poată lupta împotriva fenomenului infracţional, în cadrul unui veritabil spaţiu judiciar european.

Construcţia acestui spaţiu presupune o într-ajutorare acerbă între statele membre în domeniica extrădarea, asistenţa judiciară în materie penală etc. Ea implică o apropiere, chiar o aproximare a legislaţiilor penale a statelor pentru a se ajunge la definiţii uniforme ale infracţiunilor grave cu caracter infracţional. De asemenea, ea trebuie să creeze condiţii pentru evitarea dezvoltării unor sanctuare în anumite domenii, ca de exemplu spălarea banilor proveniţi din infracţiune.

Urmărind linia trasată de Tratatul de la Maastricht, care a pus bazele cooperării în domeniile justiţiei şi afacerilor interne în sânul Uniunii Europene, Tratatul de la Amsterdam a creat un cadru instituţional pentru a aprofunda acţiunea statelor membre în domeniile de cooperare poliţienească şi judiciară.

Obiectivul declarat al Tratatului de la Amsterdam este de a oferi cetăţenilor un nivel ridicat de protecţie într-un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie .

Libertatea presupune existenţa unui spaţiu judiciar comun, în care cetăţenii statelor membre să poată să se adreseze justiţiei în unul din statele Uniunii Europene ca şi în propria ţară. Totodată, se reclamă a fi eliminată posibilitatea ca infractorii să exploateze diferenţele dintre sistemele judiciare ale statelor şi de aceea se impune ca hotărârile judecătoreşti să fie recunoscute şi executate în străinătate fără formalităţile prevăzute de convenţiile clasice privind asistenţa judiciară internaţională.

În cadrul Consiliului European de la Tampere s-a statuat că recunoaşterea reciprocă a hotărârilor este piatra unghiulară a cooperării judiciare între statele membre ale Uniunii Europene.

Uniunea Europeană doreşte să se menţină şi să se dezvolte ca o zonă a libertăţii, securităţii şi justiţiei, în care să se asigură libera circulaţie a persoanelor în strânsă legătură cu măsurile corespunzătoare referitoare la controlul extern al frontierelor şi la prevenirea şi combaterea infracţiunilor.

Cooperarea judiciară în materie penală în cadrul Uniunii Europene se desfăşoară la ora actuală în baza instrumentelor comunitare adoptate în temeiul Titlului VI din Tratatul Uniunii Europene care au din ce în ce mai mult la bază principiul recunoaşterii reciproce a hotărârilor judecătoreşti. Iniţial, în materie, preponderente erau convenţiile, însă în ultimii ani s-a optat pentru soluţia adoptării unor decizii- cadru şi decizii ale Consiliului, care sunt net avantajoase întrucât nu presupune ratificarea lor de către statele membre ( de pildă, Convenţia Uniunii Europene de asistenţă judiciară în materie penală din 29.05.2000 a intrat în vigoare abia în august 2005, deoarece doar atunci s-a îndeplinit condiţia celor 8 ratificări) şi facilitează armonizarea legislaţiilor naţionale pe acest segment. Decizia- cadru nr.2000/584/JAI din 13.06.2002 a Consiliului Uniunii Europene privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare între statele membre ale Uniunii Europene este prima măsură concretă în domeniu. Ea înlocuieşte în relaţia dintre state procedurile clasice de extrădare, evident exceptând cazurile pentru care unele state membre au declarat că vor continua să aplice tratatele de extrădare.

Decizia- cadru, inclusiv procedurile de predare între statele membre ale Uniunii Europene, a fost transpusă de România prin Titlul III al Legii nr.302/2004, astfel cum a fost modificată prin Legea nr.224/2006.

Preview document

Procedura mandatului european de arestare - Pagina 1
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 2
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 3
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 4
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 5
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 6
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 7
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 8
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 9
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 10
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 11
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 12
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 13
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 14
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 15
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 16
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 17
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 18
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 19
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 20
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 21
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 22
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 23
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 24
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 25
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 26
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 27
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 28
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 29
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 30
Procedura mandatului european de arestare - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Procedura Mandatului European de Arestare.docx

Alții au mai descărcat și

Măsurile Procesuale Privative de Libertate

Introducere De-a lungul istoriei societăţii şi a evoluţiei procesului penal una din cele mai importante probleme care s-au pus în modul în care să...

Mandatul European de Arestare și Predare

COOPERARE JUDICIARA INTERNATIONALA Tratatul de la Amsterdam stipuleaza ca Uniunea Europeana trebuie sa mentina si sa dezvolte un spatiu de...

Cooperarea Polițienească Internațională

Capitolul I: O trecere în revistă a cooperării polițenești 1. Scurt istoric al cooperării polițenești internaționale Fenomenul globalizării,...

Simplificarea Formelor de Extrădare

INTRODUCERE Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană ,la 1.01.2007,a intrat în vigoare Titlul II din Legea nr.302/2004 privind cooperarea...

Mandatul European de Arestare

I. Apariţia mandatului european de arestare, rolul său in cadrul cooperării judiciare internaţionale. Circulaţia liberă a persoanelor în...

Mandatul European de Arestare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INRODUICTIV GENERALE 1.SCURT ITINERAR INTRODUCTIV Noua dimensiune a Europei, accentuată de dispariţia frontierelor...

Mandatul European de Arestare

CAPITOLUL I – DEFINIRE. REGLEMENTARE. NATURĂ JURIDICĂ. CONŢINUTUL MANDATULUI EUROPEAN DE ARESTARE 1.1Definire.Reglementare. Natură juridică Prin...

Tratatul de la Roma 2004

Desi, din punct de vedere tehnic, avem de a face cu un tratat, adoptat conform procedurilor de revizuire a TCE/TUE, din punct de vedere al...

Te-ar putea interesa și

Cooperarea Polițienească Internațională

INTRODUCERE Dezvoltarea societăţii umane în ansamblul ei, a statelor şi naţiunilor lumii a fost posibilă ca urmare a relaţiilor internaţionale...

Asemănări și Deosebiri între Instituția Extrădării și Instituția Mandatului European de Arestare

CAPITOLUL I COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ 1.1. Consideraţii introductive privitoare la cooperarea judiciară internaţională...

Cooperarea judiciară internațională penală - domeniul de aplicare

INTRODUCERE Odată cu deschiderea frontierelor,criminalitatea transnaţională a dobândit o amploare din ce în ce mai mare ,singurul instrument...

Reținerea și Arestarea Preventivă

INTRODUCERE Statului român, printre dimensiunile definitorii se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Simplificarea Formelor de Extrădare

INTRODUCERE Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană ,la 1.01.2007,a intrat în vigoare Titlul II din Legea nr.302/2004 privind cooperarea...

Mandatul European de Arestare

I. Apariţia mandatului european de arestare, rolul său in cadrul cooperării judiciare internaţionale. Circulaţia liberă a persoanelor în...

Mandatul European de Arestare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INRODUICTIV GENERALE 1.SCURT ITINERAR INTRODUCTIV Noua dimensiune a Europei, accentuată de dispariţia frontierelor...

Cooperarea Penală Europeană și Internațională în Materia Extrădării

Extradarea poate avea loc pe baza angajamentelor pe care statele si le-au asumat precum si în baza unor tratate, conventii sau acorduri bilaterale,...

Ai nevoie de altceva?