Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3237
Mărime: 28.19KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Extras din document

Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice este prevăzută în Codul de procedură penală între articolele 489 - 503.

Art. 489

(1) În cazul infracțiunilor săvârșite de persoanele juridice prevăzute la art. 135 alin. (1) din Codul penal în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice, dispozițiile prezentului cod se aplică în mod corespunzător, cu derogările și completările prevăzute în prezentul capitol.

(2) Sunt aplicabile în procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice și dispozițiile procedurii de cameră preliminară, care se aplică în mod corespunzător.

Articolul 135 din Codul penal prezintă condițiile răspunderii penale a persoanei juridice :

(1) Persoana juridică, cu excepția statului și a autorităților publice, răspunde penal pentru infracțiunile săvârșite în realizarea obiectului de activitate sau în înteresul ori în numele persoanei juridice.

(2) Instituțiile publice nu răspund penal pentru infracțiunile săvârșite în exercitarea unei activități ce nu poate face obiectul domeniului privat.

(3) Răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârșirea aceleiași fapte.

Condițiile generale ale răspunderii persoanei juridice :

a. Să existe o entitate care are personalitate juridică potrivit prevederilor Codului Civil ( conform articolului 1889 alineat 3 Cod civil Societatea dobândește personalitate juridică prin și de la data înmatriculării în registrul comerțului, dacă prin lege nu se dispune altfel ).

b. Conform articolului 135 alineat 1 Cod penal - persoana juridică care săvârșeste infracțiunea trebuie să fie alta decât statul și autoritățile publice.

c. Conform aceluiași articol menționat anterior, infracțiunea săvârșită de către persoana juridica trebuie să îndeplinească alte 3 condiții :

- Să fie săvârșită în realizarea obiectului de activitate - în sensul în care infracțiunea trebuie să fie in strânsă legătura cu acțiunile necesare pentru realizarea obiectului de activitate al persoanei juridice

- Să fie săvârșită în interesul persoanei juridice - sunt asemenea infracțiuni cele comise pentru a se obține un beneficiu sau pentru a se evita o pierdere pentru persoana juridica. Se consideră că legiuitorul a avut în vedere situațiile în care, deși organul sau reprezentantul persoanei juridice a lucrat în afara obiectului de activitate, această activitate este în interesul și în profitul ei . După unii autori,această cerință poate fi interpretată atât în sens subiectiv, ca făcând trimitere la scopul urmărit de agent, cât și într- un sens obiectiv ca făcând trimitere la un profit pe care persoana juridică l-a obținut deja de pe urma săvârșirii infracțiunii.

- Să fie săvârșita în numele persoanei juridice - o asemenea infracțiune se comite în procesul organizării și a funcționării persoanei juridice, ceea ce i-a determinat pe unii autori să susțină că, nu poate acționa în numele persoanei juridice decât acela care are o împuternicire în acest sens, lucrând în calitate de organ sau de reprezentant. Cel care săvârșește o asemenea infracțiune pleacă de la poziția pe care o are în cadrul persoanei juridice a cărei răspundere penală o angajează și nu acționează ca o persoană fizică care nu are nicio legătură cu aceasta.

Cele 3 condiții nu sunt cumulative, astfel că este de ajuns ca una din aceastea să fie îndeplinita pentru a putea fi atrasă tragerea la răspundere penală a persoanei juridice. Astfel, răspunderea persoanei juridice poate fi atrasă chiar și în situația în care o persoană fizică săvârșește o faptă prevăzută de legea penală, în numele unei persoane juridice, dar contrar interesului acesteia.

Persoana juridică este reprezentată la îndeplinirea actelor procesuale și procedurale de reprezentatul său legal.

Dacă pentru aceeași faptă sau pentru fapte conexe s-a început urmărirea penală și împotriva reprezentantului legal al persoanei juridice, aceasta își numește un mandatar pentru a o reprezenta.

În cazul în care persoana juridică nu își numește un mandatar, acesta este desemnat de organul de urmărire penală sau de instanța de judecată din rândul practicienilor în insolvență, autorizați potrivit legii. Practicienilor în insolvență desemnați, potrivit prevederilor legale, li se aplică, în mod corespunzător, dispozitiile art.190 alin.1, 2 si 4-6 din Codul de procedura penala.

Bibliografie

1. A. Boroi, Drept penal, Partea generală, Ed. C. H. Beck, București, 2010

2. Mioara Ketty Guiu, Explicații preliminare ale noului Cod penal, vol. II, Ed. U.J., București,2011

3. G. Antoniu, T. Toader coord., Explicațiile Noului Cod Penal, vol. II, Ed. Universul Juridic, 2015

4. I. Pascu - Noul Cod Penal Partea Generală, Edit. Universul Juridic, București, 2014

5. C. Mitrache - Drept penal român Partea generală, Edit. Universul Juridic, Bucuresti, 2014

6. Î.C.C.J. decizia nr. 1/2016 din 23.02.2016

Preview document

Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice - Pagina 1
Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice - Pagina 2
Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice - Pagina 3
Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice - Pagina 4
Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice - Pagina 5
Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice - Pagina 6
Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice - Pagina 7
Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice - Pagina 8
Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice - Pagina 9
Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice.docx

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Penală a Persoanei Juridice

I.Instituţia răspunderii penale a persoanei juridice-scurt istoric Instituţia răspunderii penale a persoanei juridice nu este o creaţie a epocii...

Participarea Procurorului la Judecarea Cauzelor Penale

1. Introducere Ministerul Public îndeplineşte un rol social în societăţile contemporane, cu deosebite semnificaţii în apărarea şi consolidarea...

Modurile de Sesizare în Procesul Penal

1-Aspecte generale privind actiunea penala a)Obiectul si subiectul actiunii penale- Actiunea penalã constituie instrumentul juridic prin...

Răspunderea penală a persoanei juridice

Aspecte generale Raspunderea penala a persoanei juridice a fost si este,intr-o oarecare masura,o institutie controversata a dreptului penal.De-a...

Răspunderea Persoanei Juridice

Raspunderea penala a persoanei juridice este o institutie juridica relativ noua a Dreptului Penal. Spunem ca este o institutie relativ noua,...

Răspunderea Penală a Minorilor

Capitolul I. Sancționarea minorilor – aspecte generale 1.1. Prevenirea și sancționarea infracțiunilor săvârșite de minori Problema folosirii...

Percheziția domiciliară

1.1 Importanța percheziției Percheziția este procedeul probatoriu prin care sunt căutate, în vederea ridicării obiectelor și înscrisurilor care...

Conceptul de Patrimoniu și Necesitatea Protecției Penale a Patrimoniului

A. Conceptul de patrimoniu Importanta necontestata pe care o prezinta în societatea româneasca de tranzitie patrimoniul care, ca fascicul de...

Te-ar putea interesa și

Procedura de Urmărire și Judecare a Infracțiunilor Flagrante

CAPITOLUL 1 SECȚIUNEA 1 Procesul penal; elemente definitorii; Fazele procesului penal Termenul "proces" derivă din latinul "procedare" , care...

Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual

CAPITOLUL I. INSTITUŢIA APELULUI ÎN DREPTUL PROCESUAL ROMÂN I.1. NOŢIUNEA DE CALE DE ATAC ŞI NOŢIUNEA DE APEL Căile de atac sunt mijloace...

Răspunderea Penală a Persoanei Juridice

I.Instituţia răspunderii penale a persoanei juridice-scurt istoric Instituţia răspunderii penale a persoanei juridice nu este o creaţie a epocii...

Dreptul Procesual Penal

INTRODUCERE Dreptul procesual penal constă în totalitatea normelor juridice care reglementează activitatea organelor judiciare şi a părţilor,...

Reabilitarea judecătorească

Reabilitarea, ca procedură specială penală, oferă posibilitatea, foștilor deținuți sau persoanelor juridice care au fost condamnate la pedeapsa...

Acțiunea Penală

Într-un stat de drept, ordinea juridică se stabileşte şi se menţine cu ajutorul normelor de drept. Aceste norme prevăd reguli de conduită, pe care...

Proceduri Penale

NOTIUNI INTRODUCTIVE Procesul penal este activitatea reglementata de lege, desfasurata de organele competente, cu participarea partilor si a altor...

Acțiunea Penală

Acțiunea penală 1. Acțiunea penală: noțiune Acţiunea penală este mijlocul procesual prin care o persoană care a săvârşit o infracţiune este...

Ai nevoie de altceva?