Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 13547
Mărime: 46.95KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ada Popescu Iuliana

Cuprins

1. Noţiunea şi importanţa revizuirii în procesul civil 3

2. Particularităţile revizuirii 4

3. Motivele de revizuire 7

1. Motivele de revizuire în materie procesuală civilă 7

2. Motivele revizuirii în materie procedurală penală 18

4. Procedura soluţionării revizuirii civile 25

Concluzii 32

Bibliografie 35

Extras din document

1. Noţiunea şi importanţa revizuirii în procesul civil

Revizuirea face parte din categoria căilor extraordinare de atac de retractare şi este reglementată în art. 322-328 C. proc. civil. Ea poate fi definită ca acea cale extraordinară de atac de retractare prin intermediul căreia se poate obţine desfiinţarea unei horărâri judecătoreşti definitive şi reînnoirea judecăţii în cazurile expres determinate de lege.

În vechea reglementare procesuală din ţara noastră revizuirea se manifestă mai ales sub forma contestaţiei la executare silită şi purta denumirea de împiedicarea nemijlocită ; ea putea fi obţinută numai pe baza autorizării prealabile a Ministerului Justiţiei. Această solutie a fost inspirată din dreptul francez care permitea exercitarea revizuirii numai pe baza autorizării speciale date de lege în forma unei scrisori: letter royale en forme de requete civile. O atare formalitate a fost desfiinţată însă în Franţa printr-o lege din anul 1790. Menţionăm că în dreptul francez instituţia a fost preluată de celebra Ordonanţă din aprilie 1667 şi era denumită requete civile . În Franţa, revizuirea a primit o nouă reglementare sub denumirea de recours en revision.

Revizuirea oferă posibilitatea retractării unei hotărâri judecătoreşti definitive care se vădeşte a fi greşită în raport cu unele împrejurări de fapt survenite după pronunţarea acesteia. Retractarea unei hotărâri judecătoreşti definitive produce efecte grave pentru părţi şi pentru stabilitatea raporturilor juridice civile. De aceea, legea admite revizuirea numai în cazurile strict determinate de lege. Pe de altă parte, însă, revizuirea constituie un remediu procesual important pentru înlăturarea acelor situaţii excepţionale care au făcut ca o hotărâre judecătorească să fie viciată chiar în substanţa sa.

2. Particularităţile revizuirii

În sistemul căilor legale de atac revizuirea ocupă un loc aparte. În acest context se vor evoca doar câteva din trăsăturile distinctive ale acestei căi de atac. Există şi unele reguli de procedură specifice care se aplică acestei căi de atac şi care evidenţiază deopotrivă locul aparte pe care-l ocupă revizuirea în sistemul nostru procedural.

Revizuirea face parte din categoria căilor extraordinare de atac. Caracterul extraordinar al acestei căi de atac se evidenţiază în special prin motivele care pot fundamenta o cerere de revizuire. Aceste motive sunt expres şi limitativ determinate de art. 322 C.proc.civ. De asemenea, caracterul extraordinar al acestei căi de atac se manifestă şi prin aceea că revizuirea are ca obiect numai hotărâri definitive sau irevocabile.

Deşi face parte din categoria căilor extraordinare de atac de retractare, revizuirea este distinctă de contestaţia în anulare. Contestaţia în anulare şi revizuirea au o finalitate comună: retractarea unei hotărâri greşite şi pronunţarea unei soluţii noi. Motivele care stau la baza acestor căi de atac sunt însă principial diferite. Contestaţia în anulare se întemeiază pe neregularităţi de ordin procedural, în timp ce revizuirea îşi are legitimarea în săvârşirea unor greşeli care se raportează, de regulă, la elementele de fapt ale judecăţii.

Acest atribut al revizuirii, de a constitui o cale de atac de retractare, se păstrează într-o formă particulară şi în cazul celui de-al şaptelea motiv de revizuire, respectiv prin contrarietate de hotărâri. În acest caz, cererea de revizuire se judecă, potrivit art. 323 alin. (2) C.proc.civ, de instanţa mai mare în gard faţă de instanţa sau instanţele care au pronunţat hotărârile potrivnice. De aceea, se consideră că nu ne aflăm în prezenţa unei retractări propriu-zise a hotărârii, competenţa aparţinând altei instanţe decât cea care a judecat cauza în fond. Privind însă revizuirea din punct de vedere al efectelor pe care le produce se poate conchide că şi în cazul motivului prevăzut de art. 322 C.proc.civ., în final, se ajunge tot la o retractare a hotărârii, chiar dacă aceasta se dispune de către o instanţă superioară . Într-adevăr, şi în acest caz instanţa competentă procedează pur şi simplu la retractarea unei hotărâri, fără a exercita un veritabil control judiciar asupra hotărârii atacate.

Preview document

Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 1
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 2
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 3
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 4
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 5
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 6
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 7
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 8
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 9
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 10
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 11
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 12
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 13
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 14
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 15
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 16
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 17
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 18
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 19
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 20
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 21
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 22
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 23
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 24
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 25
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 26
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 27
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 28
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 29
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 30
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 31
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 32
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 33
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 34
Procedura Revizuirii și Implicațiile Sale Practice - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Procedura Revizuirii si Implicatiile Sale Practice.doc

Alții au mai descărcat și

Expertizele în Procesul Penal

1.Noţiune, obiect, scop şi importanţă Aflarea adevărului în unele cauze penale presupune cunoaşterea şi rezolvarea unor probleme de strictă...

Spețe dreptul muncii

Decizie de sancționare ca urmare a nerealizării sarcinilor de serviciu și a încălcării dispozițiilor Regulamentului de Ordine Interioară Potrivit...

Adoptarea și revizuirea constittiei

Introducere Etimologic, cuvantul constitutie provine de la latinescul constitutio care insemna ,, asezare cu temei", ,, starea unui lucru"....

Controlul Constitutionalitatii Legilor

Controlul constitutional trebuie sa formeze un obiect de studiu iar in lipsa, supramatia legii piezandu-si aplicabilitatea practica, si ramanand un...

Persoana Fizica in Dreptul International Privat

Notiuni Generale Este considerata a fi strain, persoana care se gaseste pe teritoriul unui stat fara a avea cetatenia acestuia. Legislatia romana...

Sistemul constituțional italian

1 ISTORIC Italia contemporana a trecut, nu fara convulsii, de la un regim politic totalitar, de la o dictatura de tip fascist, la un regm politic...

Parlamentul României

Inlocuirea structurilor au permis revenirea tarii la traditiile sale parlamentare si la un Parlament cu adevarat reprezentativ si racordat la...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Drept Constituțional

Statul şi dreptul sunt strâns legate, se sprijină şi se condiţionează reciproc. Au apărut deodată, din aceleaşi cauze şi, pot fi explicate mult mai...

Adoptarea și Revizuirea Constituției

Capitolul II Adoptarea şi revizuirea Constituţiei - Importanţa deosebită a constituţiei şi supremaţia ei faţă de toate celelalte acte politice...

Ai nevoie de altceva?