Procedura Ulterioara Emiterii sau Adoptarii Actului Administrative si Importanta Lui

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Procedura Ulterioara Emiterii sau Adoptarii Actului Administrative si Importanta Lui.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Elena Rusu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

In categoria formelor procedurale ulterioare se includ acele formalitati care se produc dupa constituirea actului juridic, deci dupa ce a avut loc operatiunea juridica, prezenta lor avand rolul de a desavarsi valabilitatea actului juridic si a efectelor sale.

Operatiunile administrative ce le contin permit formelor procedurale ulterioare efectuarea controlului cu privire la actul juridic adoptat, ele situandu-se in timp intre momentul manifestarii de vointa juridica si momentul declansarii procedurilor de executare a actului.

Formele procedurale ulterioare pot lua forma unor manifastari de vointa juridica (aprobarea, confirmarea) sau a unor operatiuni administrative sau tehnico-materiale (comunicarea, publicarea si ratificarea).

Aprobarea semnifica manifestarea de vointa a organului superior, prin care acesta se declara de acord cu un act emis deja de un organ inferior, care fara aceasta manifestare de vointa posterioara lui nu ar produce, conform legii, efecte juridice. Pe langa aceasta semnificatie aprobarea mai este folosita si in sens strict de act administrative, cand organul ierarhic superior aproba “propunerile” organului inferior. Asa de exemplu, art. 11 din Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata in 2000, prevede ca aprobarea cererilor de acordare a cetateniei romane se face prin hotarare a Guvernului, care apreciaza in acest sens asupra propunerilor ministrului justitiei; art. 19 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice precizeaza ca interventia in forta a organelor de ordine publica va fi decisa de prefect, primar sau inlocuitorii acestora, din localitatea in care se desfasoara adunarea publica, la solicitarea sefului organului local de polities au imputernicitului acestuia desemnat sa asigure masurile de ordine la locul manifestatiei. Se subintelege ca, in aceste cazuri, propunerile organului inferior au valoarea unor conditii procedurale prealabile.

Notiunea de confirmare , in dreptul administrativ, este folosita in sens de informare a subiectului de drept interesat, de catre organul administrativ, care intelege sa-si mentina un act administrativ anterior, ori pentru a invoca manifestarea de vointa a unui organ de stat ce urmareste sa acopere un “viciu de vointa” de care este lovit un act administrative al sau sau al unui organ inferior. In prima ipoteza, confirmarea nu poate fi calificata nici macar o forma procedurala necesara emiterii actului si cu atat mai putin un act complementar, pe cand in a doua ipoteza, confirmarea este “o manifestare de vointa distincta de cea care constituie substanta actului administrativ confirmat” , este ea insasi act juridic.

Ca orice act juridic, ea va produce efecte pentru viitor, putand avea caracter retroactiv numai daca legea nu interzice emiterea unui atare act juridic. Daca viciul care afecteaza actul organului inferior consta in faptul ca emiterea lui era de competenta organului superior, care a confirmat actul, actiunea in anulare va trebui introdusa impotriva organului superior, in functie de care se stabileste si instanta competenta, conform Legii contenciosului administrative.

Comunicarea Actele administrative cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii lor subiectelor de drept interesate, cu exceptia cazurilor in care legea dispune altfel.

Publicarea. Actele administrative cu caracter normativ produc efecte juridice de la data aducerii lor la cunostinta publica, in conditiile legii.

Daca legea nu prevede in mod expres persoana administrativa emitenta a actului administrativ va lua masuri de aducere la cunostinta celor interesati, obligatoriu prin afisare la sediul emitentului, prin publicare intr-un cotidian local sau central, dupa caz, precum si prin orice alte mijloace legale.

Publicatia oficiala a statului roman in care se publica actele normative si alte acte prevazute de lege este Monitorul Oficial.

Editarea Monitorului Oficial al Romaniei constituie un serviciu public asigurat de catre Regia Autonoma “Monitorul Oficial”, care functioneaza sub autoritatea Camerei Deputatilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Procedura Ulterioara Emiterii sau Adoptarii Actului Administrative si Importanta Lui.doc