Proceduri de Atribuire a Licitatiilor Publice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Proceduri de Atribuire a Licitatiilor Publice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Onescu Constantin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Drept, Industria Alimentara

Extras din document

Generalitati

Autoritatea contractanta are obligaţia de a aplica una dintre procedurile de mai jos pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică:

1) licitaţie deschisă, respectiv procedura prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul de a depune ofertă;

2) licitaţie restransă, respectiv procedura care se desfăşoara în doua etape distincte şi prin care numai candidaţii selectaţi de catre autoritatea contractantă în prima etapa sunt invitaţi să depună oferte;

3) negociere, care poate fi:

- negociere competitivă, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consultă şi negociază clauzele contractuale, exclusiv preţul, cu mai mulţi furnizori, executanţi sau prestatori;

- negociere cu o singură sursă, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consulta şi negociază clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu un singur furnizor, executant sau prestator;

4) cererea de oferta, respectiv procedura simplificată, prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulţi furnizori, executanţi sau prestatori.

Autoritatea contractanta are dreptul de a cumpăra direct, potrivit normelor de aplicare a ordonanţei de urgenţă, făra a avea obligaţia de a aplica procedurile prevăzute la art. 9, în cazul in care achiziţioneaza produse, lucrări sau servicii a caror valoare, făra T.V.A., cumulată pe parcursul unui an, nu depăşeşte echivalentul in lei a 2.000 euro.

În aplicarea acestor proceduri trebuie reţinut că “Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică, în scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau restrânsă.”

Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii, respectiv o procedura care permite acesteia să achiziţioneze, în special în domeniul amenajarii teritoriului, al proiectării urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de catre un juriu, cu sau făra acordarea de premii concurentului/concurenţilor câştigător/câştigători. Concursul de soluţii poate fi o procedură independentă sau parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achiziţie publică.

1. Licitatie deschisa

Potrivit art. 18 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 34/2006, licitaţia deschisă este procedura prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat, are dreptul de a depune ofertă.

Procedura licitaţiei deschise se aplică atunci când valoarea estimată a contractului fără TVA, depăşeşte:

- pentru contractul de furnizare: 40.000 euro;

- pentru contractul de servicii: 40.000euro;

- pentru contractul de lucrări: 100.000 euro.

Aspectele specifice care pot avea implicaţii juridice în ceea ce priveşte aplicarea procedurii sunt următoarele:

• Prin programul anual al achiziţiilor, autoritatea contractantă estimează valoarea, fără TVA, a fiecărui contract. În funcţie de aceste estimări se alege ce procedură prevăzută de art.18 din OUG 34/2006 se aplică. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de o valoare mai mică, în scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă.

• Autoritatea contractantă are obligaţia de a repeta procedura de licitaţie deschisă în cazul în care au fost depuse mai puţin de două oferte. Dacă în urma repetării procedurii se află într-o situaţie similară, autoritatea contractantă are dreptul fie de a atribui contractul, fie de a repeta procedura. Astfel, pentru a scurta în cazul repetării procedurii, considerăm oportun a se stabili în anunţul de participare un nou termen pentru astfel de situaţii.

• Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofertă în cazul în care acesta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de elaborare a ofertei, sunt prezente propuneri în legătura cu contractul de achiziţie sau nu sunt edificatoare clarificările transmise de ofertant (art. 156 din OUG nr. 34/2006).

Numai ofertele alternative se pot abate într-o anumită măsură de la cerinţele prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, însă ofertantul nu poate depune oferte alternative decât în cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic" (art.174 alin.2 din OUG nr 34/2006). Deci nu se primesc oferte alternative când se are în vedere aplicarea criteriului de evaluare a ofertelor "preţul cel mai scăzut".

Fisiere in arhiva (1):

  • Proceduri de Atribuire a Licitatiilor Publice.doc