Procuratura

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Procuratura.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 34 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

INTRODUCERE .. 2
CAPITOLUL I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA PROCURATURII. COMPETENȚA ȘI DOMENIILE DE ACTIVITATE 3
1.1. Atribuțiile și competențele Procuraturii și Procurorului 3
1.2. Conducerea și exercitarea urmăririi penale 4
1.3. Participarea procurorului la înfăptuirea justiției și actele procurorului ..7
CAPITOLUL II. STRUCTURA ȘI ATRIBUȚIILE FUNCȚIONALE ALE PROCURATURII .9
2.1. Structura și personalul Procuraturii .9
2.2. Statutul Procurorului ...12
2.3. Drepturile și obligațiile procurorilor .15
2.4. Răspunderea procurorilor ...18
2.5. Protecția de stat a procurorului ..20
CAPITOLUL III. ORGANELE CONSULTATIVE ȘI ORGANELE DE AUTOADMINISTRARE DIN CADRUL PROCURATURII 22
3.1. Colegiul Procuraturii și Colegiul de Calificare 22
3.2. Consiliul Superior al Procurorilor ..24
3.3. Colegiul disciplinar ...28
CONCLUZII 33
BIBLIOGRAFIE ... ..34

Extras din document

INTRODUCERE

În Moldova, activitatea Procuraturii a fost creată prin Regulamentul din 23 iulie 1812, privind instituirea administrației provizorii. Instituția Procuraturii era un element nou pentru sistemul de drept existent în Moldova. Procuratura a fost copiată după modelul rusesc cu unele modificăriîn ordinea numirii procuraturilor. A fost schimbată și denumirea de procuror - în Moldova acestuia i se zicea procurator. În mai 1818, pe lîngă Guvern a fost desmnat un procurator regional, iar în județe procuratori de județ de asemenea au fost instituite procuraturile județene și aprobate statele de funcționari.

Funcția de Procurator regional a funcționat în Basarabia pînă în 1859, cînd a fost organizată judecătoria districtuală Chișinău, procuratorii fiind instituiți pe lîngă judecătoria districtuală și Curtea de Apel.

După instaurarea puterii sovietice la 2 august 1940 a fost creată Procuratura R.S.S.M., procuraturile de județ Bălți, Bender, Cahul, Chișinău, Orhei și Soroca.

Odată cu adoptarea Constituției U.R.S.S. (1977) și a Constituției R.S.S.M. (1978) s-au întărit considerabil pozițiile Procuraturii. Spre deosebire de constituțiile precedente, Procuraturii i se consacră un întreg capitol în care se conțin principiile de organizare și funcționare, în special independența de oricare alte organe.

După proclamarea independenței și suveranității, Republica Moldova a declarat instituirea unui stat bazat pe drept și promovarea valorilor unanim recunoscute.

În prezent, potrivit art. 124 din Constituția Republicii Moldova, Procuratura reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor, conduce și exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanțele judecătorești, în condițiile legii.

.

CAPITOLUL I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA PROCURATURII. COMPETENȚA ȘI DOMENIILE DE ACTIVITATE

Procuratura este o instituție autonomă în cadrul autorității judecătorești, care, în limitele atribuțiilor și competenței, apără interesele generale ale societății, ordinea de drept, drepturile și libertățile cetățenilor, conduce și exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanțele de judecată, în condițiile legii. Procurorul este persoana cu funcție de răspundere prin al cărei intermediu Procuratura își exercită atribuțiile. Procuratura își desfășoară activitatea pe principiul legalității.

Activitatea Procuraturii este transparentă și presupune garantarea accesului societății și al mijloacelor de informare în masă la informațiile despre această activitate, cu excepția restricțiilor prevăzute de lege. Principiul independenței exclude posibilitatea de subordonare a Procuraturii autorității legislative și celei executive, precum și de influență sau de imixtiune a unor alte organe și autorități ale statului în activitatea Procuraturii. Procurorul își organizează activitatea și o desfășoară pe principiul autonomiei, asigurat prin independență procesuală și control judecătoresc, care îi oferă posibilitatea de a lua de sine stătător decizii în cauzele și în cazurile pe care le examinează. În activitatea Procuraturii, controlul ierarhic intern și controlul judecătoresc sînt principii care asigură exercitarea dreptului procurorului ierarhic superior de a verifica legalitatea deciziilor emise de procurorul ierarhic inferior, precum și posibilitatea contestării în instanță de judecată a deciziilor și a acțiunilor cu caracter procesual ale procurorului.

Activitatea Procuraturii este reglementată de Constituția Republicii Moldova, de prezenta lege, de alte acte legislative, precum și de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.

1.1. Atribuțiile și competențele Procuraturii și Procurorului

Procuratura:

a) în numele societății și în interes public, asigură aplicarea legii, apără ordinea de drept, drepturile și libertățile cetățeanului atunci cînd încălcarea acestora atrage sancțiune penală;

b) conduce și exercită urmărirea penală;

c) reprezintă învinuirea în instanță de judecată;

d) participă, în condițiile legii, la judecarea cauzelor civile, inclusiv de contencios administrativ, și contravenționale în care procedura a fost intentată de ea;

e) asigură asistența juridică și colaborarea internațională în domeniul său de activitate;

f) implementează politica penală a statului;

g) asigură protecție eficientă martorilor, victimelor infracțiunii și altor participanți la proces;

h) intentează acțiune civilă în cazurile prevăzute de lege;

i) exercită controlul respectării legilor în locurile de detenție preventivă și în penitenciare;

j) exercită controlul legalității în Forțele Armate;

k) exercită controlul asupra executării hotărîrilor judecătorești în cauzele penal

Fisiere in arhiva (1):

  • Procuratura.docx

Bibliografie

1. http://www.procuratura.md/md/ist/
2. Constituția RM
3. Note de Curs, ORGANELE DE OCROTIRE A NORMELOR DE DREPT (Ciclul I), Mihail Nistor, Chișinău 2013
4. Codul de Procedură penală al RM
5. http://www.referatele.com/referate/drept/online4/Procuratura-ca-subiect-al-dreptului-de-procedura-penala---Procurorul-referatele-com.php
6. Note de Curs, ORGANELE DE OCROTIRE A NORMELOR DE DREPT (Ciclul I), Mihail Nistor, Chișinău 2013
7. Note de Curs, ORGANELE DE OCROTIRE A NORMELOR DE DREPT (Ciclul I), Mihail Nistor, Chișinău 2013
8. Legea Procuraturii al RM
9. Note de Curs, ORGANELE DE OCROTIRE A NORMELOR DE DREPT (Ciclul I), Mihail Nistor, Chișinău 2013
10. Note de Curs, ORGANELE DE OCROTIRE A NORMELOR DE DREPT (Ciclul I), Mihail Nistor, Chișinău 2013