Procurorul în Procesul Penal

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 7922
Mărime: 33.48KB (arhivat)
Publicat de: Pintiliu Niculescu
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: D. Popovici

Cuprins

  1. CUPRINS
  2. INTRODUCERE 3
  3. CAPITOLUL I
  4. ATRIBUŢIILE PROCURORULUI ÎN PROCESUL PENAL 5
  5. CAPITOLUL II
  6. ABŢINEREA ŞI RECUZAREA PROCURORULUI 22
  7. ÎNCHEIERE 25
  8. BIBLIOGRAFIE 28

Extras din referat

Î N T R O D U C E R E

În această lucrare este propusă pentru studiere tema „Procurorul în procesul penal ”. Necesitatea unei astfel de analize pentru o lucrare de curs se impune prin faptul că, conform legislaţiei actuale procurorul este parte egală în drepturi cu alţi participanţi la procesul penal, fiind conducător al urmăririi penale şi acuzator de stat în judecată. Aceste considerente impun ca în lucrarea de faţă să fie urmărite cîteva obiective:

-examinarea atribuţiilor procurorului în faza iniţială a procesului penal-urmărirea penală;

-identificarea atribuţiilor procurorului în instanţa de judecată;

-stabilirea altor drepturi şi obligaţii pe care le are procurorul în procesul penal;

-analiza procedurii de abţinere şi recuzare a procurorului.

Propunerea unor astfel de obiective a determinat structurarea lucrării în două capitole:

Capitolul I-„Atribuţiile procurorului în procesul penal”-este consacrat analizei atribuţiilor procurorului în timpil urmărirei penale, în timpul judecării cazului, analiza altor drepturi şi obligaţii ale procurorului, precum şi prerogativelor lui în latura civilă a procesului penal.

Capitolul II-„Abţinerea şi recuzarea procurorului”-este dedicat analizei procedurii de abţinerea şi recuzare a procurorului în procesul penal.

La baza lucrării stau investigaţiile savanţilor în domeniul dreptului procesual penal din Republica Moldova- Dolea I, Vîzdoagă T., Roman D., Lichii B. etc, din România-. etc.; din Rusia-Lebedeva V., Lupinscaia P., Guţenco K etc.

Deasemeni în unele cazuri s-a apelat şi la doctrina procesual penală sovietică, în special studiile lui Strogovici M., Şifman M., Bascov V.etc.

Procuratura Republicii Moldova reprezintă o instituţie independentă, specializată, care activează în cadrul autorităţii judecătoreştişi, prin exercitarea atribuţiilor sale, reprezintă interesele generale ale societăţii, apără ordinea de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, conduce şi exercită urmărirea penală, reprezentînd învinuirea în instanţele judecătoreşti .

În sistemul organelor procuraturii sunt organizate şi funcţionează: Procuratura Generală, Procuratura Găgăuziei, procuraturile raionale, municipale şi de sector şi procuraturile specializate (militare, de transport, anticorupţie). La propunerea Procurorului General, Parlamentul poate aproba înfiinţarea altor procuraturi specializate .

În activitatea sa procuratura se supune principiilor legalităţii, operativităţii, proporţionalităţii, imparţialităţii şi controlului ierarhic.

Legea cu privire la procuratură stipulează şi garantează independenţa procurorilor faţă de autorităţile publice, excluzînd orice amestec din afară (alin.(2) art.2).

Garanţiile independenţii procurorilor prevăzute de lege ţin de procedura de numire şi eliberare din funcţie; declarare inviolabilităţii, stabilirea incompatibilităţii funcţiei de procuror cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice etc.

În cursul procesului penal procurorul este independent şi se supune numai legii.

C A P I T O L U L I

ATRIBUŢIILE PROCURORULUI ÎN PROCESUL PENALĂ

Conform articolului 51 alin. 1 Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova (în continuare CPP) procurorul este persoana cu funcţie de răspundere care, în limitele competenţei sale, exercită în numele statului:

a) urmărirea penală-colectarea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunii, la identificarea făptuitorului, pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se transmită cauza penală în judecată în condiţiile legii şi pentru a se stabili răspunderea acestuia (art.252 CPP);

b) reprezintă învinuirea în instanţă de judecată avînd calitatea procesuală de acuzator de stat;

c) exercită şi alte atribuţii.

La exercitarea atribuţiilor sale în procesul penal, procurorul este independent şi se supune numai legii. el, de asemenea, execută indicaţiile scrise ale procurorului ierarhic superior.

Competenţele procurorului în cadrul urmăririi penale sunt reglementate de art.52 CPP, care prevede că la efectuarea urmăririi penale, procurorul:

1) porneşte urmărirea penală şi ordonă efectuarea urmăririi penale în conformitate cu prezentul cod, refuză pornirea urmăririi sau încetează urmărirea penală.

Preview document

Procurorul în Procesul Penal - Pagina 1
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 2
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 3
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 4
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 5
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 6
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 7
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 8
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 9
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 10
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 11
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 12
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 13
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 14
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 15
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 16
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 17
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 18
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 19
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 20
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 21
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 22
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 23
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 24
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 25
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 26
Procurorul în Procesul Penal - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • cuprins.doc
  • Procurorul in Procesul Penal.doc

Alții au mai descărcat și

Procurorul

Introducere Orice organizare statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordnea de drept în acel stat şi în baza cărora...

Răspunderea Penală a Persoanei Juridice

I.Instituţia răspunderii penale a persoanei juridice-scurt istoric Instituţia răspunderii penale a persoanei juridice nu este o creaţie a epocii...

Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii

INTRODUCERE Premisa majoră avută în vedere la construcția noului Cod de procedură penală a fost aceea că un proces penal echitabil, desfășurat...

Participarea Procurorului la Judecarea Cauzelor Penale

1. Introducere Ministerul Public îndeplineşte un rol social în societăţile contemporane, cu deosebite semnificaţii în apărarea şi consolidarea...

Ineficacitatea Legatelor - Revocarea

1. Noţiuni introductive Potrivit art.920-923 şi 930-931 Cod civil legatul născut în mod valabil poate deveni ineficace prin efectul revocării lui,...

Regimul Juridic al Societăților Pe Acțiuni

Capitolul 1: Societăţile comerciale 1.1 Consideraţii generale Societatea comercială ca instituţie juridică are la baza apariţiei o multitudine de...

Contractul de leasing

Leasing-ul a apărut pentru prima dată în Statele Unite ale Americii, ca mai apoi, treptat, să pătrundă și în alte țări, îndeosebi în Europa....

Te-ar putea interesa și

Imparțialitatea organelor judiciare

Introducere Noțiunea de proces echitabil s-a impus în doctrina și legislația română după aderarea țării noastre la Convenția Europeană a...

Procedura în Cazul unor Infracțiuni Flagrante

Apropierea maximă a sancţiunii faţă de momentul comiterii faptei social-periculoase, este unul din principalele avantaje ale acestei...

Procurorul

Introducere Orice organizare statală presupune existenţa unor reguli de conduită, care alcătuiesc ordnea de drept în acel stat şi în baza cărora...

Reținerea și Arestarea Preventivă

INTRODUCERE Statului român, printre dimensiunile definitorii se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Nulitățile absolute rezultate din încălcarea dispozițiilor relative la participarea procurorului, atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii

INTRODUCERE Premisa majoră avută în vedere la construcția noului Cod de procedură penală a fost aceea că un proces penal echitabil, desfășurat...

Actele Premergătoare în Procesul Penal

Acte premergătoare sau acte de constatare? Aşa cum se prevede în art.224 alin.l C.pr.pen., în vederea începerii urmăririi penale se pot efectua...

Implicarea participanților în procesul penal

Capitolul 1. Aspecte generale privind participanţii în procesul penal 1.1. Noţiunea de participanţi în procesul penal Procesul penal reprezintă o...

Incompatibilități

1.Consideraţii preliminare Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul înfăptuirii justiţiei şi de procurori în...

Ai nevoie de altceva?