Promovarea si Protectia Drepturilor Copilului in Cadrul Uniunii Europene

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Promovarea si Protectia Drepturilor Copilului in Cadrul Uniunii Europene.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lupsan Gabriela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Introducere 3
1. Orientări ale Uniunii Europene pentru promovarea şi protecţia drepturilor copilului 5
2. Obiectivele Uniunii Europene 8
Bibliografie 11

Extras din document

Introducere

Convenţia cu privire la Drepturile Copilului este tratatul în domeniul drepturilor omului cu cea mai largă ratificare din istorie. Aceasta conţine, în coroborare cu cele două protocoale opţionale ale sale, un set complet de standarde juridice internaţionale obligatorii în domeniul promovării şi protecţiei drepturilor copiilor. Alături de alte standarde internaţionale şi regionale în domeniul drepturilor copilului, inclusiv cele adoptate de Consiliul Europei, aceste instrumente asigură o bază solidă exercitării drepturilor omului de către toţi copiii fără niciun fel de discriminare, constituind în acelaşi timp o referinţă în promovarea şi monitorizarea progreselor în concretizarea drepturilor copilului. Alte angajamente internaţionale privind promovarea şi protecţia drepturilor copiilor au fost adoptate la Sesiunea specială a ONU dedicată copiilor (UNGASS) din mai 2002, prevăzându-se o strategie bazată pe termene obligatorii pentru punerea în aplicare şi monitorizarea progreselor. Prin adoptarea Declaraţiei UNNGASS şi a Planului de acţiune „O lume demnă pentru copii” în 2002, şefii de state şi de guverne s-au angajat să promoveze drepturile copilului la nivel mondial şi să pună în aplicare scopurile, strategiile şi acţiunile convenite.

În plus, Declaraţia Mileniului şi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului cu relevanţă directă în privinţa drepturilor copilului au fost acceptate în întregime. Documentul final al Reuniunii mondiale la nivel înalt din 2005 a reafirmat importanţa atingerii obiectivelor şi ţelurilor acestora.

La nivelul Uniunii Europene, orientările din domeniul drepturilor omului joacă rolul de cadru regional solid pentru activitatea UE în promovarea şi protecţia drepturilor omului în cadrul politicii externe globale a UE în domeniul drepturilor omului, precum şi în privinţa drepturilor copiilor. Pentru a consolida drepturile copilului, Uniunea Europeană s-a angajat, de mulţi ani, în acţiuni multidimensionale ce cuprind, în special, următoarele elemente:

- discutarea drepturilor copilului în relaţia cu ţările terţe, în special în cadrul dialogului politic;

- finanţarea, în special prin intermediul Iniţiativei europeană pentru democraţie şi drepturile omului (IEDDO), a proiectelor de promovare şi protecţie a drepturilor copiilor;

- pe parcursul procesului de extindere, monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte promovarea drepturilor copilului şi sprijinirea reformei protecţiei copilului în ţările candidate şi potenţial candidate;

- în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană, alături de statele latino-americane, propune şi susţine anual o rezoluţie privind „drepturile copilului” şi solicită periodic statelor să semneze, să ratifice şi să pună în aplicare Convenţia cu privire la Drepturile Copilului şi protocoalele opţionale ale acesteia;

- sprijin pentru activitatea actorilor internaţionali şi regionali relevanţi în domeniul drepturilor copilului, în special Secretarul General al ONU, Consiliul de Securitate al ONU, organismele tratatelor ONU, în special Comitetul pentru drepturile copilului, procedurile speciale şi mecanismele ONU, precum şi sprijin pentru organizaţiile corespunzătoare din cadrul ONU, în special UNICEF, OHCHR, OIM, OMS şi UNFPA şi mecanismele regionale, în special Consiliul Europei, OSCE, reţeaua europeană de Ombudsman pentru copii şi organizaţiile societăţii civile;

În cadrul politicii de dezvoltare a Uniunii Europene, „Consensul european privind Dezvoltarea” include respectarea drepturilor copilului în statele membre ale UE prin trimitere la principalele cadre internaţionale în domeniul drepturilor omului şi la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.

În cazul CE, există o abordare pe trei căi în privinţa copiilor, ce priveşte (i) aspecte specifice cum ar fi violenţa împotriva copiilor, copiii afectaţi de conflicte armate, traficul de copii etc., (ii) drepturile şi necesităţile copiilor prin teme specifice cum ar fi educaţia şi sănătatea, precum şi (iii) o mai bună integrare a drepturilor copiilor ca unul dintre aspectele transversale de luat în considerare în toate programele şi proiectele finanţate de CE.

Notele orientative de punere în aplicare a acestor politici şi orientările CE privind integrarea drepturilor copiilor la nivel de ţară solicită ca drepturile copiilor să fie protejate în cadrul unei abordări bazate pe drepturi şi privite ca un aspect transversal. Documentele politicilor sectoriale reprezintă instrumente suplimentare de acţiune.

Fisiere in arhiva (1):

  • Promovarea si Protectia Drepturilor Copilului in Cadrul Uniunii Europene.docx

Alte informatii

UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALAŢI MASTERAT – ANUL II - DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EUROPEANĂ Anul universitar 2010/2011