Promovarea și Protecția Drepturilor Copilului în Cadrul Uniunii Europene

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2938
Mărime: 24.74KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lupsan Gabriela
UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALAŢI MASTERAT – ANUL II - DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EUROPEANĂ Anul universitar 2010/2011

Cuprins

Introducere 3

1. Orientări ale Uniunii Europene pentru promovarea şi protecţia drepturilor copilului 5

2. Obiectivele Uniunii Europene 8

Bibliografie 11

Extras din document

Introducere

Convenţia cu privire la Drepturile Copilului este tratatul în domeniul drepturilor omului cu cea mai largă ratificare din istorie. Aceasta conţine, în coroborare cu cele două protocoale opţionale ale sale, un set complet de standarde juridice internaţionale obligatorii în domeniul promovării şi protecţiei drepturilor copiilor. Alături de alte standarde internaţionale şi regionale în domeniul drepturilor copilului, inclusiv cele adoptate de Consiliul Europei, aceste instrumente asigură o bază solidă exercitării drepturilor omului de către toţi copiii fără niciun fel de discriminare, constituind în acelaşi timp o referinţă în promovarea şi monitorizarea progreselor în concretizarea drepturilor copilului. Alte angajamente internaţionale privind promovarea şi protecţia drepturilor copiilor au fost adoptate la Sesiunea specială a ONU dedicată copiilor (UNGASS) din mai 2002, prevăzându-se o strategie bazată pe termene obligatorii pentru punerea în aplicare şi monitorizarea progreselor. Prin adoptarea Declaraţiei UNNGASS şi a Planului de acţiune „O lume demnă pentru copii” în 2002, şefii de state şi de guverne s-au angajat să promoveze drepturile copilului la nivel mondial şi să pună în aplicare scopurile, strategiile şi acţiunile convenite.

În plus, Declaraţia Mileniului şi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului cu relevanţă directă în privinţa drepturilor copilului au fost acceptate în întregime. Documentul final al Reuniunii mondiale la nivel înalt din 2005 a reafirmat importanţa atingerii obiectivelor şi ţelurilor acestora.

La nivelul Uniunii Europene, orientările din domeniul drepturilor omului joacă rolul de cadru regional solid pentru activitatea UE în promovarea şi protecţia drepturilor omului în cadrul politicii externe globale a UE în domeniul drepturilor omului, precum şi în privinţa drepturilor copiilor. Pentru a consolida drepturile copilului, Uniunea Europeană s-a angajat, de mulţi ani, în acţiuni multidimensionale ce cuprind, în special, următoarele elemente:

- discutarea drepturilor copilului în relaţia cu ţările terţe, în special în cadrul dialogului politic;

- finanţarea, în special prin intermediul Iniţiativei europeană pentru democraţie şi drepturile omului (IEDDO), a proiectelor de promovare şi protecţie a drepturilor copiilor;

- pe parcursul procesului de extindere, monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte promovarea drepturilor copilului şi sprijinirea reformei protecţiei copilului în ţările candidate şi potenţial candidate;

- în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană, alături de statele latino-americane, propune şi susţine anual o rezoluţie privind „drepturile copilului” şi solicită periodic statelor să semneze, să ratifice şi să pună în aplicare Convenţia cu privire la Drepturile Copilului şi protocoalele opţionale ale acesteia;

- sprijin pentru activitatea actorilor internaţionali şi regionali relevanţi în domeniul drepturilor copilului, în special Secretarul General al ONU, Consiliul de Securitate al ONU, organismele tratatelor ONU, în special Comitetul pentru drepturile copilului, procedurile speciale şi mecanismele ONU, precum şi sprijin pentru organizaţiile corespunzătoare din cadrul ONU, în special UNICEF, OHCHR, OIM, OMS şi UNFPA şi mecanismele regionale, în special Consiliul Europei, OSCE, reţeaua europeană de Ombudsman pentru copii şi organizaţiile societăţii civile;

În cadrul politicii de dezvoltare a Uniunii Europene, „Consensul european privind Dezvoltarea” include respectarea drepturilor copilului în statele membre ale UE prin trimitere la principalele cadre internaţionale în domeniul drepturilor omului şi la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.

În cazul CE, există o abordare pe trei căi în privinţa copiilor, ce priveşte (i) aspecte specifice cum ar fi violenţa împotriva copiilor, copiii afectaţi de conflicte armate, traficul de copii etc., (ii) drepturile şi necesităţile copiilor prin teme specifice cum ar fi educaţia şi sănătatea, precum şi (iii) o mai bună integrare a drepturilor copiilor ca unul dintre aspectele transversale de luat în considerare în toate programele şi proiectele finanţate de CE.

Notele orientative de punere în aplicare a acestor politici şi orientările CE privind integrarea drepturilor copiilor la nivel de ţară solicită ca drepturile copiilor să fie protejate în cadrul unei abordări bazate pe drepturi şi privite ca un aspect transversal. Documentele politicilor sectoriale reprezintă instrumente suplimentare de acţiune.

Preview document

Promovarea și Protecția Drepturilor Copilului în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 1
Promovarea și Protecția Drepturilor Copilului în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 2
Promovarea și Protecția Drepturilor Copilului în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 3
Promovarea și Protecția Drepturilor Copilului în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 4
Promovarea și Protecția Drepturilor Copilului în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 5
Promovarea și Protecția Drepturilor Copilului în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 6
Promovarea și Protecția Drepturilor Copilului în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 7
Promovarea și Protecția Drepturilor Copilului în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 8
Promovarea și Protecția Drepturilor Copilului în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 9
Promovarea și Protecția Drepturilor Copilului în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 10
Promovarea și Protecția Drepturilor Copilului în Cadrul Uniunii Europene - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Promovarea si Protectia Drepturilor Copilului in Cadrul Uniunii Europene.docx

Alții au mai descărcat și

Protecția și promovarea drepturilor copilului

Am optat pentru tema „Protecția și promovarea drepturilor copilului”, pentru a o dezbate în cadrul acestei lucrări de licență, deoarece, consider...

Protecția copilului în legislația română și internațională

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naștere prima mișcare preocupată de aspecte...

Protecția Juridică a Copilului în România

PREAMBUL Ne-am întrebat, oare, vreodată, cum ar fi lumea fără copii, ce sens ar avea existenţa noastră fără acea picătură de divinitate dăruită...

Drepturile Copilului

INTRODUCERE După istoricul francez Phillippe Aries întelegerea copilăriei, cel putin până la vârsta de 7 ani, ca stadiu distinct al evolutiei...

Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane

INTRODUCERE Se ştie că drepturile omului se află la baza constituţionalismului, iar principalul scop al unei constituţii constă în garantarea...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Protecția Juridică a Copilului în România

SECTIUNEA I. EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE COPILULUI ÎN DOCUMENTELE INTERNATIONALE La nastere omul este imatur si slab echipat fizic,...

Drepturile Copiilor în România

INTRODUCERE În sensul art. 1 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, prin copil se înţelege orice fiinţă...

Te-ar putea interesa și

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului

Argument Pornind de la politicile publice, cu accent pe importanţa politicilor de incluziune socială, lucrarea de faţă îşi propune să ilustreze...

Violența și abuzul asupra minorului în familie

INTRODUCERE Opţiunea pentru tema “ Violenţa în familie şi abuzul asupra copilului” presupune asumarea în mod inerent a unor provocări de factură...

Drepturile Copilului în Legislația Română

INTRODUCERE Am ales ca tema de licenţă "Drepturile copilului în legislaţia română" deoarece am considerat ca este importantă având în vedere ca...

Managementul Strategic al DGASPC Valcea

1. Analiza capabilităţii strategice a organizaţiei 1.1. Diagnosticul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului...

Integrare Economică

Prezentarea capitolelor Primul capitol cuprinde conceptele de baza si introductive asupra a ceea ce inseamna de fapt termenul de integrare...

Practica in Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se organizează şi functionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în...

Delicvența Juvenilă

1) NATURA PROBLEMEI În ultimele patru decenii, delicvenţa juvenilă a devenit una din problemele sociale majore cu care s-a confruntat şi se...

Ai nevoie de altceva?