Protecția Copilului Supus Abuzului

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 27208
Mărime: 108.86KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PROF. UNIV. CODRUTA HAGEANU
UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" FACULTATEA DE DREPT "SIMION BĂRNUŢIU" SPECIALIZAREA: ŞTIINŢE PENALE Anul I, Semestrul I, Bologna

Cuprins

Capitolul I: Copilul şi drepturile sale pag.1

Secţiunea 1: Drepturile copilului-drepturi ale omului pag.2

Secţiunea 2: Drepturile copilului la nivel internaţional pag.3

§1: Declaraţia Drepturilor Copilului pag.3

§2: Convenţia cu privire la drepturile copilului pag.4

Secţiunea 3: Drepturile copilului în România.

Experienţa României pag.6

Secţiunea 4: Organisme şi instituţii prin care realizează

protecţia copilului pag.10

§1: Comisia europeană pentru drepturile omului. Comitetul

pentru drepturile copilului pag.11

§2: Autoritatea naţională pentru protecţia

drepturilor copilului pag.13

§3: Comisia pentru Protecţia Copilului pag.13

§4: Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia

drepturilor copilului pag.14

§5: Organisme private pag.15

Capitolul II: Abuzul asupra copilului.

Forme ale abuzului pag.17

Secţiunea 1: Abuzul asupra copilului din punct de vedere juridic şi social.

Caracterul repetitiv pag. 17

Secţiunea 2: Abuzul fizic pag.18

§1: Noţiunea de abuz fizic pag.18

§2: Violenţa domestică.

Abuzul copilului în familie pag.19

§3: Abuzul copilului în România pag. 22

§4: Urmările abuzului fizic asupra copilului pag.25

Secţiunea 3: Abuzul sexual pag.26

§1: Noţiunea de abuz sexual pag.26

§2: Abuzul sexual asupra copiilor în mediul

extra- şi intrafamilial pag.27

§3: Abuzul sexual asupra copilului în România pag. 29

§4: Protecţia copilului împotriva abuzului sexual. Prevenirea

actelor de abuz sexual în România pag.30

Secţiunea 4: Abuzul emoţional pag.32

§1: Noţiunea de abuz emoţional pag.32

§2: Urmările abuzului emoţional pag.33

Secţiunea 5: Neglijarea copilului pag.34

Capitolul III: Măsuri de protecţie a copilului

supus abuzului pag.36

Secţiunea 1: Protecţia copilului supus abuzului în familie. Neîndeplinirea

obligaţiilor părinteşti pag.36

§1: Clasificarea sancţiunilor aplicate părinţilor pag.36

§2: Plasamentul copilului la o persoană, familie, asistent

maternal sau serviciu de tip rezidenţial pag.37

§3: Decăderea din drepturile părinteşti pag.40

§4: Răspunderea penală pag.47

Secţiunea 2: Protecţia alternativă a copilului pag.48

§1: Tutela pag.48

§2: Curatela pag.51

Secţiunea 3: Protecţia copilului lipsit temporar sau definitiv de

ocrotirea părinţilor pag.52

§1: Plasamentul pag.52

§2: Plasamentul în regim de urgenţă pag.57

§3: Servicii de protecţie specială a copilului pag.61

Concluzii pag.63

Bibliografie. pag.66

Extras din document

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naştere prima mişcare preocupată de aspecte referitoare la dezvoltarea copilului, care pleda pentru protecţia copilului împotriva exploatării, neglijenţei şi violenţei.

După Primul Război Mondial, ideea drepturilor copilului a captat pentru prima dată atenţia lumii. În 1924, Liga Naţiunilor a adoptat Declaraţia de la Geneva. În 1959, Organizaţia Naţiunilor Unite, prin cele 82 de state membre, a adoptat Declaraţia Drepturilor Copilului, care cuprindea 10 puncte.

Spre sfârşitul anilor ’60 s-a pus accentul pe ideea drepturilor de participare ale copilului. Astfel, s-a susţinut că şi copiii au competenţe necesare pentru a lua decizii în privinţa problemelor importante din viaţa lor şi că ar trebui lăsaţi să participle la luarea unor decizii.

Următorul pas îl reprezintă adoptarea, la 20.11.1989, a Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului. Aceasta a intrat în vigoare în septembrie 1991 şi a fost ratificată de majoritatea ţărilor din lume. România a ratificat Convenţia prin legea 18/1990 şi s-a inspirat din aceasta pentru elaborarea legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Secţiunea 1. Drepturile copilului-drepturi ale omului

Tema copilului şi a copilăriei au devenit, în special după adoptarea Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, o prezenţă constantă atât în domeniul politic, cât şi în abordările ştiinţifice, culturale ori educaţionale la nivel naţional sau regional.

Drepturile copilului , în calitate de drepturi ale omului, de care orice fiinţă umană se bucură, prin simplul fapt al naşterii, şi pe care le poate pretinde de la societatea în care trăieşte, fixează cadrul general, sensul, natura, dar, mai ales, limitele intervenţiei ocrotitorilor legali ai acestuia. Astfel, respectarea drepturilor omului apare ca principiu fundamental al drepturilor şi libertăţilor copilului, “având în vedere că omenirea datorează copilului tot ce îi poate oferi ea mai bun”.

Înglobând drepturile copilului, conceptul de drepturi fundamentale ale omului îşi au originea în Declaraţia Americană a Independenţei din 1776, precum şi în Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului, proclamată de Revoluţia franceză de la 1789. Intenţia acestor declaraţii este de a promova ideea de egalitate şi fraterniate: oameni sunt egali din naştere şi au anumite drepturi naturale, inalienabile. Începând cu secolul al XIX-lea, prevederile referitoare la drepturile omului au fost integrate în majoritatea legislaţiilor şi constituţiilor în Europa şi Statele Unite ale Americii; un rol foarte important în acest domeniu îl joacă Organizaţia Naţiunilor Unite, care a contribuit în mod decisiv la dezvoltarea mişcării pentru drepturile omului prin adoptarea a mai multor documente cum ar fi: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia cu privire la Drepturile Omului , Declaraţia Drepturilor Copilului

Pentru descrierea drepturilor omului, în sistemul Naţiunilor Unite s-a considerat că ar putea fi definite ca acele “libertăţi, imunităţi şi beneficii stabilite în conformitate cu valorile contemporane, pe care orice fiinţă este îndreptăţită să le pretindă de la societatea în care trăieşte”. Adunarea Generală a ONU, adopta în 1948, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Mai târziu, în 1966 şi 1976 Adunarea Generală a adoptat Pactul cu privire la drepturile politice şi civile şi Pactul cu privire la drepturile economice sociale şi culturale. Primul pact prevede că individul este protejat prin garantarea drepturilor sale fundamentale, unul dintre acestea făcând referire la protecţia familiei şi a copilului.

În aceeaşi direcţie, a ocrotirii, la nivel internaţional, a copilului şi a recunoaşterii drepturilor lui ca fiind drepturi ale omului, acţionează şi Protocolul cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale Copii şi adolescenţii trebuie ocrotiţi împotriva exploatării economice şi sociale. Folosirea lor la activităţi ce le pot dăuna fie moralităţii fie sănătăţii ori care le pun viaţa în pericol trebuie sancţionate prin lege.

Preview document

Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 1
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 2
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 3
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 4
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 5
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 6
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 7
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 8
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 9
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 10
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 11
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 12
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 13
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 14
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 15
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 16
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 17
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 18
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 19
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 20
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 21
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 22
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 23
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 24
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 25
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 26
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 27
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 28
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 29
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 30
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 31
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 32
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 33
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 34
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 35
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 36
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 37
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 38
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 39
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 40
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 41
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 42
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 43
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 44
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 45
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 46
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 47
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 48
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 49
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 50
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 51
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 52
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 53
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 54
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 55
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 56
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 57
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 58
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 59
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 60
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 61
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 62
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 63
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 64
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 65
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 66
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 67
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 68
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 69
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 70
Protecția Copilului Supus Abuzului - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Protectia Copilului Supus Abuzului
    • ABREVIERI.doc
    • CUPRINS Emi.doc
    • I PAG.doc
    • Licenta EMI.doc

Alții au mai descărcat și

Abuzul și Maltratarea Copilului

INTRODUCERE Lucrarea prezintă fără pretenţia de exhaustivitate, tabloul complex al fenomenului, etiologia şi tipurile, formele maltratării,...

Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecţionare la care a ajuns în prezent protecţia fiinţei umane - atât pe plan mondial, cât şi în Europa, este, fără...

Cooperarea judiciară internațională penală - domeniul de aplicare

INTRODUCERE Odată cu deschiderea frontierelor,criminalitatea transnaţională a dobândit o amploare din ce în ce mai mare ,singurul instrument...

Regimul Penitenciar General

Sectiunea I Consideratii generale 1. Concept Executarea pedepsei inchisorii in penitenciar se efectueaza intr-un anumit regim, care poate fi...

Imunități și Privilegii Diplomatice și Consulare

Diplomatia simbolizeaza existenta si respectarea unui sistem international de state suverane, bazat pe reguli comune, conventii, imunitati si...

Detenția și Consecințele Psihologice ale Privării de Libertate

DETENTIA SI CONSECINTELE PSIHOLOGICE ALE PRIVARII DE LIBERTATE Libertatea, conditia fundamentala a oricarei societati democratice, pentru Seneca,...

Drepturile de asistență socială ale copiilor

CAPITOLUL I NOTIUNEA DE ASISTENTA SOCIALA In Dictionarul explicative al limbii romane, asistenta sociala este definite ca un sistem de ajutorare...

Terorismul internațional

TERORISMUL INTERNATIONAL I.CONSIDERATII INTRODUCTIVE Autopromovat pe lista problemelor fundamentale ale actualitatii, terorismul constituie o...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale

Capitolul I. Consideraţii generale privind copilul şi evoluţia drepturilor sale Secţiunea I : Evoluţia drepturilor copilului în plan...

Neglijarea Copilului - Considerații Generale

ARGUMENT Dacă eşecurile din sectoarele economice sau politice pot fi stopate sau diminuate prin mijloace legislative sau economice, eşecurile în...

Protecția Juridică a Copilului din Afara Căsătoriei

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE ALE OCROTIRII MINORULUI 1. NOŢIUNE ŞI REGLEMENTARE Ocrotirea minorului desemnează ansamblul normelor juridice de...

Rolul climatului din familie în educație

CAPITOLUL I NATURA ŞI DEZVOLTAREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE 1.1. Elemente definitorii: violenţă/ abuz/ agresivitate Violenţa umanǎ este, fără...

Politici de incluziune socială și combatere a sărăciei în România

INTRODUCERE MOTIVAREA ALEGERII TEMEI În ultimii ani abordările din câmpul politicilor sociale din România privind grupurile vulnerabile sau...

Protecția Specială a Copilului Lipsit Temporar sau Definitiv de Ocrotirea Părinților Săi

Noţiuni introductive Interesul pentru copil ca fiind fiinţa umană cu drepturi depline este unul din principalele aporturi ale secolului XX la...

Studiu de caz - asistența socială

Prezentare cazului: A.N. in varsta de 40 de ani, traieste in concubinaj cu un barbat pe nume P.E. intr-un oras din localitatea”X” intr-un...

Protecția copilului abuzat sexual

Introducere Pentru fiecare dintre noi, copilăria este o secvenţă de istorie personală. Devenind părinti, copiii noştrii sunt cei pe care îi...

Ai nevoie de altceva?