Protectia Internationala a Drepturilor Omului

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Protectia Internationala a Drepturilor Omului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 23 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

1. NOŢIUNEA PROTECŢIEI INTERNAŢIONALE A DREPTURILOR OMULUI

Drepturile omului, sub aspect internaţional, sunt drepturile subiective individuale, esenţiale pentru existenţa, demnitatea, libertatea, egalitatea, fericirea şi libera dezvol¬tare a fiinţei umane, consacrate şi garantate prin normele dreptului internaţional public.

Din punct de vedere terminologic, actele juridice internaţionale utilizează, pentru desemnarea acestor drepturi subiective esenţiale, mai multe expresii:

- drepturi ale omului - în: Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, Declaraţia uni¬versală a drepturilor omului, Pactul internaţional relativ la drepturile civile şi politice, Convenţia europeană a drepturilor omului, Carta Organizaţiei Statelor Americane, Convenţia americană relativă la drepturile omului, Declaraţia americană a drepturilor şi obligaţiilor omului, Carta africană a drepturilor omului şi popoarelor;

- drepturi fundamentale (ale omului, ale fiinţei umane) - în: Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, Pactul internaţional relativ Ia drepturile civile şi politice, Tratatul privind Uniunea Europeană, Carta Organizaţiei Statelor Americane, Convenţia americană relativă la drepturile omului, Carta africană a drepturilor omului şi popoarelor;

- drepturi esenţiale ale omului - în: Declaraţia americană a drepturilor şi îndatoririlor omului;

- drepturi şi libertăţi (ale omului) - în: Declaraţia universală a drepturilor omu¬lui, Pactul internaţional relativ la drepturile civile şi politice, Pactul internaţio¬nal relativ la drepturile economice, sociale şi culturale, Convenţia europeană a drepturilor omului, Convenţia americană relativă Ia drepturile omului, Carta africană a drepturilor omului şi popoarelor;

- drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului - în: Statutul Consiliului Europei;

- drepturi ale omului şi libertăţi fundamentale - în: Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, Convenţia europeană a drepturilor omului, Carta socială europeană, Carta socială europeană revizuită;

- libertăţi fundamentale - în: Convenţia europeană a drepturilor omului.

Drepturile omului, consacrate şi garantate internaţional, sunt drepturi ale fiinţei umane, adică drepturi individuale. Ele nu se confundă cu alte noţiuni din dreptul in¬ternaţional public, şi anume drepturile popoarelor şi drepturile minorităţilor, care sunt drepturi colective. Totuşi, între aceste instituţii există anumite legături.

Astfel, Pactul internaţional relativ la drepturile civile şi politice şi Pactul internaţional relativ la drepturile economice, sociale şi culturale, cele două tratate internaţionale în ma¬teria drepturilor omului cu caracter general şi cu vocaţie universală, debutează cu un articol identic, referitor la dreptul popoarelor de a dispune de ele însele.

De ase¬menea, Carta africană a drepturilor omului şi popoarelor prezintă particularitatea de a fi o sursă juridică internaţională care consacră şi garantează nu numai drepturi ale omului, dar şi drepturi ale popoarelor. Unele documente internaţionale în materia drepturilor omului consacră şi insti¬tuţia obligaţiilor omului, sub diverse denumiri: obligaţii ale individului, obligaţii ale persoanelor, obligaţii ale omului, răspunderi ale indivizilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Protectia Internationala a Drepturilor Omului.doc