Protecția internațională a drepturilor omului - dreptul la viață

Referat
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 4562
Mărime: 23.55KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
UNIVERSITATEA AGORA FACULTATEA DE DREPT

Extras din referat

1. Noţiuni introductive

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului sau C.E.D.O. există pentru a apăra dreptul la viaţă, la proces echitabil, la votare, la respectarea bunurilor personale, libertatea de exprimare, de gândire şi religie. Curtea este competentă în a soluţiona litigiile care îi sunt supuse privind fapte concrete prin care se pretinde violarea unuia dintre drepturile prevăzute în Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, dar are şi o competenţă consultativă.

Apărarea şi dezvoltarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale se bazează, pe de o parte, pe un regim politic cu adevărat democratic şi, pe de altă parte, pe o concepţie comună şi respectul comun al drepturilor omului.

Cel mai natural drept al omului este dreptul la viaţă şi nu întâmplător garanţia protecţiei

acestui drept este cuprinsă în articolul 2 al Convenţiei europene de la care nu se admite nici o derogare. Jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului a afirmat că, fără protejarea acestui drept, exercitarea oricăror altor drepturi sau libertăţi garantate de Convenţia europeană ar fi iluzorie.

Dreptul la viaţă este înfăţişat ca având două dimensiuni: un conţinut minimal şi un conţinut maximal. Stricto sensu, dreptul la viaţă protejează fiinţa umană contra atingerilor aduse integrităţii sale corporale din partea unei alte persoane, fiind deci în principal o interdicţie de a ucide o altă fiinţă. Lato sensu, dreptul la viaţă reprezintă o expresie care desemnează ansamblul drepturilor care sunt atribuite fiinţelor vii în general şi oamenilor în particular.

Atingerile aduse dreptului la viaţă pot privi acţiunile prin care se pune capăt vieţii, moartea – concepută într-un sens general: pedeapsa cu moartea, întreruperea voluntară a sarcinii, eutanasierea, eugenismul, războiul şi sinuciderea.

Potrivit art. 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului :

“1. Dreptul la viaţă al oricărei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzată vreunei persoane în mod intenţionat, decât în executarea unei sentinţe capitale pronunţată de un tribunal în cazul în care infracţiunea este sancţionată cu aceasta pedeapsa, prin lege.

2. Moartea nu este considerată ca fiind cauzată prin încălcarea acestui articol în cazurile în care ea rezultă dintr-o recurgere absolut necesară la forţă:

a) Pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva unei violenţe ilegale,

b) Pentru a efectua o arestare legală sau pentru a împiedica evadarea unei persoane legal deţinute,

c) Pentru a reprima, conform legii, tulburări violente sau o insurecţie.”

2. Obligaţii pozitive şi obligaţii negative

Dreptul la viaţă presupune obligaţia statului de a nu provoca moartea cu intenţie, decât în cazul executării unei hotărâri judecătoreşti pentru aplicarea unei sancţiuni penale cu pedeapsa capitală în condiţiile legii. În consecinţă, chiar dacă norma europeană nu a interzis, în mod expres, orice suprimare a vieţii, admiţând decesul rezultat din acte licite de război, în prezent, dreptul la viaţă s-a impus ca un principiu esenţial.

Convenţia europeană a fost redactată într-o perioadă în care mare parte din statele fondatoare ale Consiliului Europei reglementau pedeapsa capitală. În prezent, articolul 2 trebuie analizat din perspectiva Protocolului adiţional nr. 6 şi, respectiv 13, la Convenţia europeană prin care pedeapsa cu moartea a fost abolită.

Protocolul 6 prevede că un stat nu poate condamna nici o persoana la pedeapsa cu moartea şi că nimeni nu poate fi supus executării unei asemenea pedepse după asumarea angajamentelor juridice presupuse de acest instrument juridic. Acesta dă, totuşi, posibilitatea ca pedeapsa cu moartea să poată fi prevazută în condiţiile în care aplicarea acesteia ar fi rezultat din fapte săvârşite în timp de război sau de pericol iminent de război. Protocolul 13 stipulează că pedeapsa cu moartea este considerată abolită în toate împrejurările, indiferent de situaţia de pace sau de război.

Este evident că judecătorii de la Strasbourg realizeză un control extrem de riguros al raţiunilor care au condus agenţii statului la folosirea forţei letale, criteriul principal pe care îl folosesc fiind cel al proporţionalităţii mijloacelor folosite cu starea de pericol pe care o reprezenta persoana în cauză .

Astfel, în hotarârea din cauza Nachova şi alţii c. Bulgariei, Curtea a analizat compatibilitatea cu articolul 2 a unor operaţiuni de arestare a unor persoane de etnie romă. Curtea a apreciat că în circumstanţele cauzei, articolul 2 din Convenţie interzicea recurgerea orice recurgere la forţa potenţial letală, în ciuda riscului de fugă a victimelor.

Curtea europeană analizează circumstanţele particulare ale fiecărui caz, cum ar fi pericolul concret pe care îl reprezintă persoanele a căror viaţă este pusă în pericol, cadrul legal care autorizează folosirea forţei letale, pregătirea riguroasă sau nu a misiunii de către forţele de ordine, tipul de armanent folosit, modul concret în care este folosită forţa letală.

Conţinutul dreptului la viaţă nu trebuie, însă, înţeles ca limitându-se doar la interdicţia uciderii persoanei. În acelaşi timp, el nu presupune obligaţia statului de a lua măsuri privind asigurarea unui anumit nivel de viaţă necesar supravieţuirii, pentru ca dreptul la un nivel de viaţă suficient, sau, mai exact, dreptul la condiţii minime de existenţă, nu-şi găseşte temeiul juridic în articolul menţionat, acesta fiind un drept social care poate fi dedus din alte norme juridice aplicabile.

Legislaţia penală română în vigoare ocroteşte viaţa persoanei prin incriminarea într-o secţiune distinctă intitulată “Omuciderea” a faptelor prin care este suprimată viaţa altei persoane. Această ocrotire începe, în cadrul secţiunii amintite, din momentul în când copilul se naşte şi îşi începe existenţa sa independentă de corpul mamei, şi durează până la încetarea din viaţă a persoanei (moartea biologică) . Ocrotirea este garantată indiferent de sex, vârstă şi de capacitatea de a trăi mai mult sau nu.

Preview document

Protecția internațională a drepturilor omului - dreptul la viață - Pagina 1
Protecția internațională a drepturilor omului - dreptul la viață - Pagina 2
Protecția internațională a drepturilor omului - dreptul la viață - Pagina 3
Protecția internațională a drepturilor omului - dreptul la viață - Pagina 4
Protecția internațională a drepturilor omului - dreptul la viață - Pagina 5
Protecția internațională a drepturilor omului - dreptul la viață - Pagina 6
Protecția internațională a drepturilor omului - dreptul la viață - Pagina 7
Protecția internațională a drepturilor omului - dreptul la viață - Pagina 8
Protecția internațională a drepturilor omului - dreptul la viață - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Protectia Internationala a Drepturilor Omului - Dreptul la Viata.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția juridică a dreptului la viață

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Protecția Copilului în Legislația Română și Internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecţionare la care a ajuns în prezent protecţia fiinţei umane - atât pe plan mondial, cât şi în Europa, este, fără...

Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

1. Consideratii introductive Studierea infracţiunii de spălare a banilor care provin din activităţi ilicite prezintă un ridicat interes de ordin...

Protecția drepturilor omului

O definitie a drepturilor omului este dificil de formulat, ca si în cazul altor valori fundamentale - binele, adevarul, dreptatea. În sens juridic,...

Demisia

I.Noţiune şi reglementare Dreptul salariatului de a pune capăt unilateral contractul său individual de muncă dă expresie principiului libertăţii...

Dreptul la Viață în Practica CEDO

1. Aspecte generale asupra Drepturilor Omului Fundamentul drepturilor omului: respectarea dreptului la viață al fiecărei persoane și a demnității...

Uniunea Europeană și drepturile omului

Conştientă de patrimoniul său spiritual şi moral, Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile indivizibile şi universale ale demnităţii umane,...

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului - dreptul de viață

ARGUMENT Conform art. 20 din Constituţie, legile interne vor fi interpretate în conformitate cu tratatele privind drepturile omului la care...

Te-ar putea interesa și

Protecția juridică a dreptului la viață

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Mediul Cultural

1. INTRODUCERE Din perspectivă istorică, derularea afacerilor internaţioale prezintă caracteristici de continuitate, dar şi de specificitate...

Sistemul European de Protecție al Drepturilor Omului

mul beneficiaza de drepturi inerente fiintelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a nascut, locuieste, munceste...

Drept Internațional Public

Conceptul de drepturi ale omului si necesitatea protejarii si garantarii drepturilor omului în perioada actuala 1.1 Dimensiunea teoretica,...

Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional

Am ales această temă deoarece pe parcursul acestor ani de Master în domeniul Ştiinţelor Administrative, materia faţă de care am dezvoltat cel mai...

Protecția și Promovarea Drepturilor Anumitor Categorii de Persoane

INTRODUCERE Se ştie că drepturile omului se află la baza constituţionalismului, iar principalul scop al unei constituţii constă în garantarea...

Hărțuirea Sexuală

Capitolul I. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE 1.1 Ilicitul penal Prin definiţia lor normele juridice, impun membrilor unei comunităţi,...

Asigurarea dreptului omului în penitenciar

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va...

Ai nevoie de altceva?