Protecția Juridică a Apei

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 4668
Mărime: 28.59KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

Realitatea zilelor noastre arată că secolul XX este perioada celor mai mari descoperiri şi transformări ale civilizaţiei omeneşti, dar şi cele mai complexe şi uneori nebănuite efecte asupra vieţii.

Până nu demult resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru nevoile omenirii. În prezent, ca urmare a exploziei demografice şi a dezvoltării fără precedent a tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materie primă şi energie pentru producţia de bunuri a crescut mult, iar exploatarea intensă a resurselor pământului relevă, tot mai evident, un dezechilibru ecologic.

La acest început de mileniu lumea se află în efervescenţă. Schimbările care au avut loc şi vor avea loc, creează, într-o viziune optimistă, speranţe pentru remedierea, fie şi treptată, a mediului înconjurător. În tumultul generalizat al schimbărilor, trebuie să tragem încă un semnal de alarmă legat de mediul înconjurător şi de supravieţuirea omului şi a existenţei vieţii pe pământ.

„Mediul natural”, adică aerul, apele, solul, subsolul, oceanele, mările, lacurile şi formele de viaţă pe care aceste ecosisteme le creează şi le susţin este imaginea cea mai comună pe care omul obişnuit şi-o face atunci când vorbeşte despre mediul înconjurător.

O pădure, o apă, de exemplu, formează fiecare în parte un „ecosistem” care se intercondiţionează reciproc şi se readaptează continuu în căutarea unui anumit echilibru. Totalitatea factorilor naturali, determină condiţiile de viaţă pentru regnurile

vegetale, animale şi pentru exponentul său raţional – omul, reprezentând mediul natural. În mediul natural distingem componente fizice naturale: aer, apă, substrat geologic, relief, sol, aşa zisele elemente abiotice.

Mediul înconjurător apare ca o realitate pluridimensională care include nu numai mediul natural, dar şi activitatea şi creaţiile omului, acesta ocupând o dublă poziţie: de „component” al mediului şi de „consumator”, de beneficiar al mediului.

Conceptul actual de „mediu înconjurător” are un caracter dinamic, care caută să cunoască, să analizeze şi să urmărescă funcţionarea sistemelor protejate în toată complexitatea lor.

Prin „resurse naturale” se înţelege totalitatea elementelor naturale ale mediului înconjurător ce pot fi folosite în activitatea umană:

a) resurse permanente: energie solară, energie eoliană, energie geotermală şi energia valurilor;

b) resurse neregenerabile: minerale şi combustibili fosili;

c) resurse regenerabile: apă, aer, sol, floră, faună sălbatică.

În continuare ne vom focaliza atenţia asupra celei de a doua resursă vitală, ca imporatanţă, după aer, şi anume apa, asupra importanţei şi necesităţii apei, asupra regimului juridic al acesteia, precum şi a modului de protejare a apei.

Condiţie esenţială şi indispensabilă vieţii, supravieţuirii şi bunăstării oamenilor, nesustituibilă cu nici un alt produs, apa acoperă aproximativ 71 % din suprafaţa Terrei. Apa este importantă pentru esenţa vieţii şi pentru înfăptuirea tuturor activităţilor umane, fiind folosită în alimentaţie, agricultură, industrie, servicii, dezvoltare urbană, transport şi navigaţii, pescuit, etc.

Considerată multă vreme drept sursă inepuizabilă, apa nu este totuşi disponibilă în cantităţi suficiente şi de o calitate corespunzătoare, în anumite perioade şi în anumite regiuni ale globului.

Deficitul natural corelat cu explozia demografică, cu gradul înalt de urbanizare, de dezvoltare a unor industrii mari consumatoare de apă, dar şi mari poluante, au determinat apariţia şi accentuarea fenomenului dublu, denumit „secătuirea şi poluarea apelor”. Penuriei apei se adaugă degradarea în ritm accelerat a calităţii ei, cu accente din ce în ce mai grave, datorită mai ales reziduurilor şi deşeurilor toxice sau periculoase care se descarcă sau se evacuează.

Preview document

Protecția Juridică a Apei - Pagina 1
Protecția Juridică a Apei - Pagina 2
Protecția Juridică a Apei - Pagina 3
Protecția Juridică a Apei - Pagina 4
Protecția Juridică a Apei - Pagina 5
Protecția Juridică a Apei - Pagina 6
Protecția Juridică a Apei - Pagina 7
Protecția Juridică a Apei - Pagina 8
Protecția Juridică a Apei - Pagina 9
Protecția Juridică a Apei - Pagina 10
Protecția Juridică a Apei - Pagina 11
Protecția Juridică a Apei - Pagina 12
Protecția Juridică a Apei - Pagina 13
Protecția Juridică a Apei - Pagina 14
Protecția Juridică a Apei - Pagina 15
Protecția Juridică a Apei - Pagina 16
Protecția Juridică a Apei - Pagina 17
Protecția Juridică a Apei - Pagina 18
Protecția Juridică a Apei - Pagina 19
Protecția Juridică a Apei - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Protectia Juridica a Apei.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de doctrină și practică privind infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte

Bunul cel mai de pret al omului, din toate timpurile, este viata. Ea ne este daruita o singura data si trebuie traita in asa fel incat, spre...

Institutiile Nationale si Internationale de Mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Efectele Adoptiei

Drepturile si indatoririle parintesti Un alt efect al adoptiei este trecerea drepturilor si indatoririlor parintesti de la parintii firesti la cei...

Tratatul Instituind o Constituție pentru Europa

1. Consideraţii introductive Există o lungă istorie a proiectelor de organizare paşnică a continentului nostru. Ele au apărut încă de la sfârşitul...

Guvernul României

Prin administraţie publică, în sens organic, se înţelege „ansamblu de autorităţi investite cu realizarea unor sarcini de natură administrativă”,...

Protecția Juridică a Așezărilor Umane

1. Consideraţii generale. Conceptul de aşezare umană Este unanim recunoscut faptul că ne aflăm într-o criză a mediului care pune din ce în ce mai...

Noua Curte Europeana a Drepturilor Omului in Lumina Protocolului Nr. 11 si 14

Secţiunea 1. Evoluţia Curţii Europene a Drepturilor Omului 1.1 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului din 1950 Convenţia Europeană a...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Ai nevoie de altceva?