Protecția juridică a apelor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 8851
Mărime: 61.44KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. Gheorghe Durac
Facultatea de Drept
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

INTRODUCERE 1

1. IMPORTANȚA APEI 2

2. APELE INTERNAȚIONALE - GENERALITĂȚI 3

3. PRINCIPIILE UTILIZĂRII DURABILE ȘI PROTECȚIEI CURSURILOR DE APĂ INTERNAȚIONALE 8

3.1 PRINCIPIUL UTILIZĂRII ECHITABILE ȘI REZONABILE A APELOR TRANSFRONTALIERE 8

3.2 OBLIGAȚIA DE A NU PREJUDICIA MEDIUL ALTOR STATE 8

3.3 PRINCIPIUL PRECAUȚIEI 9

4. CADRUL JURIDIC AL PROTECȚIEI APELOR ÎN PLAN INTERNAȚIONAL 10

5. REGIMUL JURIDIC AL APELOR ÎN ROMÂNIA 12

6. SANCȚIONAREA JURIDICĂ PENTRU POLUAREA APELOR. RĂSPUNDEREA CONTRAVENȚIONALĂ, PENALĂ ȘI CIVILĂ 17

7. POLUAREA APEI ȘI IMPLICAȚIILE EI 18

CONCLUZIE 21

BIBLIOGRAFIE 22

Extras din document

INTRODUCERE

Apa reprezintă un element indispensabil existenței vieții pe planetă, o resursă naturală regenerabilă, vulnerabilă și limitată, materie primă pentru activități productive, sursă de energie și cale de transport și, nu în ultimul rând, un factor determinant în menținerea echilibrului ecologic.

Leonardo da Vinci afirma că „Apei i-a fost dată puterea de a deveni seva vieții pe pământ”, afirmațíe cu care nu putem decât să fim de acord întrucât apa apare ca un element indispensabil pentru viață, individ și societate în ansambul ei.

Apa a fost definită de-a lungul timpului în diverse moduri, precum: „Apa este un lichid transparent și incolor, care în stare pură, este o combinație de oxigen și hidrogen, este unul din elementele componente ale mediului natural, o sursă naturală regenerabilă, vulnerabilă și limitată.”

„Cea mai mare cantitate de apă existentă pe glob (97 %) se află în oceane și mări. Calotele de gheață ale polilor conțin, ceva mai mult de 2 % din totalul de apă, iar fluviile, râurile, lacurile, pânzele subterane de apă și atmosfera, abia 1 %, procent infim care constituie în mod obișnuit sursa aprovizionării cu apă a omului.”

Datele științifice arată că la fiecare 15 ani consumul de apă se dublează. Solicitările crescânde de apă reclamă o nouă abordare a utilizării resurselor de apă dulce de care se dispune pe glob.

Deși acoperă trei pătrimi din suprafața Terrei și constituie 75% din țesuturile vii, iar la nivelul Universului este mai rară decât aurul, apa rămâne o resursă naturală limitată, inegal distribuită în timp și spațiu, într-adevăr, numai 0,3% dintre apele terestre reprezintă rezervorul nostru de apă dulce și 10 țări în lume își împărtășesc 60% din zăcămintele unei asemenea ape. La această situație contribuie mai mulți factori, precum: repartizarea neuniformă geografic și temporal, calitatea diversă, fenomenul masiv și global de poluare.

Calitatea vieții, competitivitatea economică, forța de muncă și securitatea, toate se bazează pe acest capital natural. Biodiversitatea este esențială pentru „serviciile ecosistemelor”, adică serviciile pe care le oferă natura: reglarea climei, apa și aerul, fertilitatea solului și producția de alimente, combustibil, fibre și medicamente. Aceasta este esențială pentru menținerea viabilității pe termen lung a agriculturii și a pescuitului și stă la baza multor procese industriale și a producției de medicamente noi.

Biodiversitatea ecosistemelor acvatice cuprinde varietatea genelor și a speciilor care constituie viața în mediul acvatic. În prezent, umanitatea este martorul unei pierderi constante a biodiversității acvatice cu consecințe profunde pentru lumea naturală și pentru bunăstarea oamenilor. Cauzele principale sunt schimbările care se produc în habitatul natural. Acestea au loc datorită exploatării excesive a oceanelor, râurilor, lacurilor, invaziilor de specii străine, poluării și - tot mai mult - datorită schimbărilor climatice la nivel global. Europa a stabilit un obiectiv pentru a stopa pierderea biodiversității până în 2010. Studiile recente ale AEM arată că, fără eforturi politice suplimentare semnificative, este puțin probabil că obiectivul să fie atins.

1. IMPORTANȚA APEI

Apa reprezintă un element indispensabil mediului viu. Prin poluare, apa devine improprie anumitor procese de fabricație, producând daune ecologice, aducând atingeri faunei și florei, afectând activitățile turistice, agricultura, industria. Degradarea și poluarea reduc mai ales cantitatea de apă potabilă, fie alterându-i gustul, fie contaminând pânzele freatice care servesc la alimentarea umană. Prin amploarea și gravitatea sa, în condițiile în care apa nu poate fi înlocuită cu nimic, problematica acvatică constituie una dintre problemele ecologice globale majore ale secolului XXI.

În dreptul internațional contemporan, dincolo de o serie de texte declarative, fundamentarea juridică a existenței unui asemenea drept se mărginește la unele referințe parțiale și se construiește, în special, în temeiul art. 11 și 12 ale Pactului internațional privind drepturile economice, sociale și culturale, din 19 decembrie 1966. Deși prevederile respective nu se referă expres la dreptul la apă (vizând totuși dreptul la un nivel adecvat al calității vieții și dreptul la sănătate), doctrina și „interpretarea autentică” realizată de Comitetul drepturilor, economice sociale și culturale al ONU, în cadrul celei de-a 29-a sesiuni (Geneva 11-29 noiembrie 2002), au dedus că interpretarea tehnologică a respectivelor texte conduce la concluzia că „dreptul la apă este dreptul tuturor de a dispune de apă suficientă, salubră, acceptabilă, accesibilă pentru uz personal și domestic”.

Totodată, în paragraful 1 al art. 11 al Pactului se enumeră o serie de drepturi care derivă din dreptul la un nivel de viață adecvată, inclusiv alimentația, îmbrăcămintea și locuința corespunzătoare și care sunt indispensabile pentru realizarea lui. Folosirea cuvântului „inclusiv” ar indica faptul că această enumerare de drepturi nu pretinde a fi exhaustivă; dreptul la apă s-ar încadra astfel în mod clar în categoria garanțiilor indispensabile asigurării unui nivel de viață decent, mai ales pentru că reprezintă una dintre condițiile supraviețuirii. Dreptul la apă este, de asemenea, indisolubil asociat dreptului la cel mai înalt nivel posibil de sănătate și dreptului la o locuință și la alimentație adecvate. Din perspectiva definiției inițiale, analiza calificativelor acordate acestui drept, în frunte cu „accesibilitatea”, arată că aceasta din urmă presupune patru dimensiuni: accesibilitatea fizică (la apă, instalațiile și serviciile aferente acesteia trebuie să ajungă în mod efectiv la toate sectoarele populației), accesibilitatea economică (costurile și sarcinile directe și indirecte asociate aprovizionării cu apă se impune a fi accesibile), nediscriminarea (apă și serviciile sale trebuie să fie accesibile tuturor, în fapt și în drept, inclusiv păturilor mai vulnerabile și marginalizate ale societății) și accesul la informație (dreptul de a solicita, primi și difuza informații asupra apei).

Bibliografie

1. Ernest Lupan, Dreptul mediului, Lumina Lex, Bucuresti, 2001

2. Stefan Tarca, Dreptul mediului, Lumina Lex, Bucuresti, 2005

3. Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Editura Universul juridic, București, 2010;

4. Ion M. Anghel, Rotaru Dumitru, Dreptul mediului-caiet de seminar, Ed. Europolis, Constanța

5. https://www.nato.int/docu/review/2007/issue4/romanian/analysis5.html

6. Environmental-Scarcity-and-Violent-Conflict-the-Case-of-Rwanda, vizitat la data de 12.04.2019

7. https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/genocidul-din-rwanda-povestea-unui-macel-video, vizitat la data de 13.04.2019

8. https://www.academia.edu/4146541/Conflictul_din_Golf_1990-1991_%C5%9Fi_noua_ordine_geopolitic%C4%83_%C3%AEn_Orientul_Mijlociu, vizitat la 15.04.2019

9. https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/dreptul-mediului/capitolul-x-protectia-juridica-a-apelor-protectia-juridica-a-marilor-si-oceanelor/, vizitat la 15.04.2019

Preview document

Protecția juridică a apelor - Pagina 1
Protecția juridică a apelor - Pagina 2
Protecția juridică a apelor - Pagina 3
Protecția juridică a apelor - Pagina 4
Protecția juridică a apelor - Pagina 5
Protecția juridică a apelor - Pagina 6
Protecția juridică a apelor - Pagina 7
Protecția juridică a apelor - Pagina 8
Protecția juridică a apelor - Pagina 9
Protecția juridică a apelor - Pagina 10
Protecția juridică a apelor - Pagina 11
Protecția juridică a apelor - Pagina 12
Protecția juridică a apelor - Pagina 13
Protecția juridică a apelor - Pagina 14
Protecția juridică a apelor - Pagina 15
Protecția juridică a apelor - Pagina 16
Protecția juridică a apelor - Pagina 17
Protecția juridică a apelor - Pagina 18
Protecția juridică a apelor - Pagina 19
Protecția juridică a apelor - Pagina 20
Protecția juridică a apelor - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Protectia juridica a apelor.docx

Alții au mai descărcat și

Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice

INTRODUCERE Protecţia mediului înconjurător în general şi ocrotirea monumentelor naturii în special, au devenit obiective importante ale lumii...

Răspunderea penală pentru nerespectarea regimului de protecție a apelor

1.Notiunea de raspundere in dreptul mediului In domeniul mediului ,problema raspunderii si responsabilitatii are, deocamdata, o arie de raspundere...

Eficiența Reglementărilor Juridice în Domeniul Protecției Apei

Bibliografie Cap.I APA-Consideratii generale Ca resursǎ naturalǎ regenerabilǎ,vulnerabilǎ si limitatǎ apa reprezintǎ un element indispensabil...

Statutul Juridic al Organismelor Genetic Modificate și Eficiența Sa

Statutul juridic al organismelor genetic modificate şi eficienţa sa Capitolul 1: Consideraţii generale privind noţiunea de organisme modificate...

Noțiunea, caracteristica generală și importanța contractului de vânzare - cumpărare internațională

Perioada contemporană a generat dezvoltarea, diversificarea și specializarea fără precedent a producției de mărfuri și a serviciilor....

Protecția atmosferei

1. Notiune: Etimologic cuvantul “atmosfera” provine din limba greaaca( athmos=aer si spherein=aer, invelis), iar daca am incerca sa o definim, am...

Accidente ecologice în România - scurgerea de cianură și amoniu pe Râul Siret

Motivul pentru care am ales acest accident Aceasta tema prezinta poluarea raurilor Somuzul Mare si Siret cu cianura si amoniac. Consider ca...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Studii privind poluarea apelor de suprafață în zonele cu activități petroliere

1.1 Aspecte generale Apa, componenta esentiala a biosferei, reprezinta circa 1,4 miliarde km³, din care circa 97% este apa marilor si a oceanelor....

Protecția juridică a apei

INTRODUCERE Istoria poporului român este legată indisolubil de aşezarea lui aici, la întretăierea marilor drumuri ale Europei. Produs al sintezei...

Regimul Juridic al Protecției Apei și Ecosistemelor Acvatice

INTRODUCERE Protecţia mediului înconjurător în general şi ocrotirea monumentelor naturii în special, au devenit obiective importante ale lumii...

Institutiile Nationale si Internationale de Mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Poluarea apelor și implicațiile acesteia

CAPITOLUL I POLUAREA APELOR SI IMPLICATIILE ACESTEIA 1.Notiuni generale Ca resursa naturala esentiala desfasurarii tuturor proceselor biologice...

Eficiența Reglementărilor Juridice în Domeniul Protecției Apei

Bibliografie Cap.I APA-Consideratii generale Ca resursǎ naturalǎ regenerabilǎ,vulnerabilǎ si limitatǎ apa reprezintǎ un element indispensabil...

Protecția apei pe plan intern

1. Necesitatea protejarii apelor In conditiile in care in anul 2000 apa potabila era insuficienta acoperirii tuturor necesitatilor populatiei, se...

Protecția Juridică a Apei

Introducere Apa, lichid transparent şi incolor, este unul dintre elementele componente ale mediului natural, o sursă naturală indispensabilă...

Ai nevoie de altceva?