Protecția Juridică a Pădurilor

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4127
Mărime: 22.92KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Moto

„…În afara iubirii aproapelui, aşa cum îi cere Biblia,

Omul post-Rio trebuie să iubească natura, inclusiv

florile, păsările şi copacii, fiecare părticică din mediul

natural pe care-l distrugem în mod constant.”

Reîntoarcerea la natură, respectarea tradiţiilor impuse de prevenirea degradării mediului şi de refacere a „rănilor” provocate de dezvoltarea economică sau chiar de lipsa acesteia sunt astăzi esenţiale pentru continuarea existenţei şi afirmării civilizaţiei umane.

Protecţia juridica a pădurilor se realizează cu ajutorul regulilor de conduită, înainte de toate prin stabilirea obligaţiilor legale, formulate atât pentru deţinătorii pădurilor, cât şi pentru organele de stat de specialitate si pentru toţi cetăţenii.

Asigurarea stării de sănătate a pădurilor cade in sarcina Regiei Naţionale a Pădurilor, care are îndatorirea de a lua măsuri de prevenire şi de combatere a dăunătorilor şi bolilor, indiferent de forma de proprietate a pădurilor. Prin sisteme de supraveghere specifice, aceasta regie întocmeşte anual statistica şi prognoza dăunătorilor vegetaţiei forestiere pentru întregul fond forestier naţional şi ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea acestora. Pentru a proteja fauna şi flora, în această activitate se aplica metode biologice şi integrate de combatere a bolilor şi dăunătorilor vegetaţiei forestiere, care sa asigure echilibrul ecologic.

Orice măsură de prevenire şi combatere a dăunătorilor şi bolilor, care prezintă pericol atât pentru păduri, cât şi pentru culturile agricole se stabilesc de Ministerul Apelor, Pădurilor si Protecţiei Mediului împreună cu Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.

Deosebit de important este sublinierea faptului că orice persoană fizică sau juridică care desfăşoară activităţi ce pot aduce prin poluare prejudicii fondului forestier naţional şi vegetaţiei forestiere din afara acestui fond sunt obligate sa ia toate măsurile necesare pentru respectarea indicatorilor de calitate ai aerului, apei şi solului .

Subliniem că şi în acest domeniu pagubele aduse prin nerespectarea acestor obligaţii se recuperează integral de la cei ce le-au produs, potrivit principiului ,,poluatorul plăteşte" . În noile condiţii legislative, răspunderea pentru prejudiciu are caracter obiectiv, independent de culpă. Desigur, prejudiciile se repară deosebit de sancţiunile penale sau contravenţionale ce se aplică, după caz.

Deţinătorii, cu orice titlu, ai pădurilor, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier şi pajiştilor au o serie-de obligaţii, dintre care amintim:

a) să menţină suprafaţa împădurită a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, inclusiv a jnepenişurilor, tufişurilor si pajiştilor existente, fiind interzisă reducerea acestora, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

b) să exploateze masa lemnoasă numai în limita posibilităţii pădurilor, stabilită de amenajamentele silvice şi aprobată prin lege;

c) să asigure respectarea regulilor silvice de exploatare şi transport tehnologic al lemnului, stabilite conform legii, în scopul menţinerii biodiversităţii pădurilor şi a echilibrului ecologic;

d) să respecte regimul silvic pentru împădurirea suprafeţelor exploatate, stabilit de autoritatea centrala pentru silvicultură, în acord cu condiţiile de utilizare durabilă a pădurilor, prevăzute de autoritatea centrală pentru protecţia mediului;

e) să asigure aplicarea măsurilor speciale de conservare pentru pădurile cu funcţii deosebite de protecţie, situate pe terenuri cu pante foarte mari, cu procese de alunecare si eroziune, pe grohotişuri, stâncării, la limita superioară de altitudine a vegetaţiei forestiere, precum şi pentru alte asemenea păduri;

f) să respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea vegetaţiei lemnoase de pe păşunile împădurite care îndeplinesc funcţii de protecţie a solului si a resurselor de apă;

g) să asigure exploatarea raţională, organizarea şi amenajarea pajiştilor, în funcţie de capacitatea de refacere a acestora;

h) să exploateze resursele pădurii, fondul cinegetic şi piscicol, în limitele potenţialului de regenerare, potrivit prevederilor legale;

i) să sesizeze 'autorităţile pentru protecţia mediului despre accidente sau activităţi care afectează ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre".

Într-o reglementare mai veche ", dar în vigoare şi în prezent, au fost stabilite o serie de măsuri atât pentru gospodărirea corespunzătoare a fondului forestier şi asigurarea stării de igienă a pădurilor, cât şi pentru protecţia acestora împotriva dăunătorilor şi bolilor. În acest scop, unităţile silvice şi ceilalţi deţinători de păduri şi terenuri cu vegetaţie forestieră au obligaţia să aplice întocmai măsurile de depistare, prevenire şi combatere a dăunătorilor şi bolilor, potrivit legii şi programelor de acţiuni stabilite. În vederea asigurării eficienţei corespunzătoare a măsurilor de protecţie, prin programele de acţiuni trebuie să se asigure corelarea tratamentelor ce se efectuează în păduri cu acelea ce se aplică la culturile agricole, precum şi pe pasiuni şi fâneţe.

În cadrul măsurilor de protecţie a pădurilor se vor realiza, în principal, acţiunile de combatere în zonele puternic atacate de dăunători şi se va asigura executarea tuturor acţiunilor de igienă —înlăturarea arborilor uscaţi, în curs de uscare, doborâţi sau care sunt atacaţi de boli şi dăunători, cojirea totală a cioatelor şi ar¬borilor tăiaţi sau doborâţi şi altele asemenea — atât în perimetrele silvice, cât şi în afara fondului forestier.

Desigur, măsurile de prevenire şi combatere a dăunătorilor şi bolilor se aplică diferenţiat, în funcţie de natura şi intensitatea atacului şi de caracteristicile fiecărei păduri în parte.

În scopul prevenirii pagubelor produse de dăunători şi boli, precum si a pericolului permanentizării şi extinderii unor focare ale acestora, organele în drept vor executa tratamentele necesare pe terenurile cu vegetaţie forestieră aparţinând altor deţinători decât cei ce administrează fondul forestier public, în cazul când aceştia nu le afectează deloc sau la timp şi în condiţia corespunzătoare; cheltuielile ocazionate de executarea unor astfel de lucrări vor fi suportate integral de respectivii deţinători de terenuri, deosebit de sancţiunile ce le vor fi aplicate potrivit legii.

Protecţia sanitară a pădurilor constituie un alt aspect deosebit de important, căruia legiuitorul român i-a acordat dintotdeauna atenţia cuvenită, asigurarea integrităţii fondului forestier naţional constituind o preocupare fundamentală, de interes naţional, a Ministerului Apelor, Pădurilor si Protecţiei Mediului.

Preview document

Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 1
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 2
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 3
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 4
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 5
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 6
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 7
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 8
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 9
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 10
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Protectia Juridica a Padurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția juridică a pădurilor

INTRODUCERE Am considerat acestă lucrare, ca fiind oportună, de a cunoaște valoarea deosibita a protecţiei pădurilor in care exploatarea lor să...

Protecția Juridică a Pădurilor

Protectia padurilor este una din activitatile importante ale Regiei Nationale a Padurilor, implicând atât aspecte practice ale prevenirii si...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Tehnici de Protecție a Mediului

CAPITOLUL I PROTECŢIA JURIDICĂ A SOLULUI 1.1. Protecţia juridică a solului Acţiunea comunitara de protecţie a solului s-a desfăşurat, în mod...

Protecția juridică a pădurilor

INTRODUCERE Am considerat acestă lucrare, ca fiind oportună, de a cunoaște valoarea deosibita a protecţiei pădurilor in care exploatarea lor să...

Protecția Juridică a Pădurilor

Protectia padurilor este una din activitatile importante ale Regiei Nationale a Padurilor, implicând atât aspecte practice ale prevenirii si...

Protecția Juridică a Pădurilor

Mai vedeai în vremi obscure Câte-o vilă prin pădure; Azi, când vremile-s "stabile", Poţi vedea... păduri de vile. I. Introducere 1.1 Noţiunea...

Protecția Juridică a Pădurilor

Pădurea are un rol hotărâtor în menținerea echilibrului natural datorită multiplelor sale funcții și reprezintă cel mai important stâlp de...

Protecția Juridică a Pădurilor

TEME: 1. Protectia juridica a padurilor. Obiectivele politicii mediului Politica în domeniul mediului vizeaza urmatoarele obiective: protectia...

Protectia Juridica a Terenurilor

Dreptul mediului este constituit din ansamblul complex al normelor juridice care reglementează relaţiile ce se stabilesc între oameni privind...

Protecția Juridica a Pădurilor

Reîntoarcerea la natură, respectarea tradiţiilor impuse de prevenirea degradării mediului şi de refacere a „rănilor” provocate de dezvoltarea...

Ai nevoie de altceva?