Protecția Juridica a Pădurilor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 5409
Mărime: 24.83KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: asist. univ. drd. Alexandra Zamfir

Extras din document

Reîntoarcerea la natură, respectarea tradiţiilor impuse de prevenirea degradării mediului şi de refacere a „rănilor” provocate de dezvoltarea economică sau chiar de lipsa acesteia sunt astăzi esenţiale pentru continuarea existenţei şi afirmării civilizaţiei umane.

Protecţia juridica a pădurilor se realizează cu ajutorul regulilor de conduită, înainte de toate prin stabilirea obligaţiilor legale, formulate atât pentru deţinătorii pădurilor, cât şi pentru organele de stat de specialitate si pentru toţi cetăţenii.

Protectia padurilor este una din activitatile importante ale Regiei Nationale a Padurilor, implicând atât aspecte practice ale prevenirii si combaterii daunatorilor cât si aspecte de cercetare stiintifica aplicativa, care concura la gasirea solutiilor optime de mentinere a unei stari fitosanitare corespunzatoare in fondul forestier national. Romania are conditii fizico-geografice care includ munti, campii, retele hidrografice majore, zone umede si unul din cele mai vaste sisteme de delta ale Europei (Delta Dunarii). Datorita pozitiei geografice, flora si fauna prezinta influente asiatice dinspre nord, mediteraneene dinspre sud si componente continental europene dinspre nord-vest. In sfarsit, relativa stabilitate a populatiei in ultimii ani, lipsa mecanizarii in sectorul forestier si dezvoltarea economica redusa au determinat o exploatare mai redusa a resurselor decat in majoritatea altor zone din Europa.

Personalul specializat care se ocupa de protectia padurilor este reprezentat in toate structurile noastre administrative (ocoale silvice, directii silvice) fiind condus de Serviciul Paza si Protectia Padurilor din Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva. La acest personal se adauga un numar important de excelenti cercetatori, din cadrul Laboratorului de Protectia Padurii, care face parte din Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice. Activitatea stiintifica de protectia padurii se desfasoara in sectii si ateliere de cercetare din cuprinsul tarii si in sediul central din Bucuresti, si raspunde cerintelor fondului forestier national in probleme specifice de cercetare si asistenta tehnica. Cercetarile si asistenta tehnica se desfasoara, in principal, in doua ramuri importante - entomologie si fitopatologie - implicand participarea a peste 20 de cercetatori si tehnicieni.

Asigurarea stării de sănătate a pădurilor cade in sarcina Regiei Naţionale a Pădurilor, care are îndatorirea de a lua măsuri de prevenire şi de combatere a dăunătorilor şi bolilor, indiferent de forma de proprietate a pădurilor. Prin sisteme de supraveghere specifice, aceasta regie întocmeşte anual statistica şi prognoza dăunătorilor vegetaţiei forestiere pentru întregul fond forestier naţional şi ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea acestora. Pentru a proteja fauna şi flora, în această activitate se aplica metode biologice şi integrate de combatere a bolilor şi dăunătorilor vegetaţiei forestiere, care sa asigure echilibrul ecologic.

PĂDURILE – reprezintă cel mai important stîlp de rezistenţă al sistemului ecologic, avînd o importanţă existenţială în viaţa oricărui popor, ca factor de geneză, conservare şi dezvoltare a fiinţie naţionale. Funcţiile multiple (ecologice, sociale şi economice) ale pădurii presupun instituirea şi existenţa unor mijloace de protecţie adecvate ale acesteia. Pentru realizarea funcţiilor pădurii este necesar un ansamblu de mijloace de protecţie care să armonizeze sfera intereselor ecologice, sociale şi economice.

Un rol important în cadrul mijlocelor de protecţie a fondului forestier îl ocupă categoria instrumentelor juridice. În ţara noastră a ratificat mai multe acte normative internaţionale care stabilesc principii şi orientări de conservare şi protejare a pădurilor şi de gestionare durabilă a acestora, şi a adoptat pe plan intern numeroase legi şi alte legi normative. Cadrul legal general al ocrotirii şi dezvoltării pădurilor îl constituie Legea 46/2008 – CODUL SILVIC – protecţia pădurilor şi stabilirea regimului silvic , precum şi alte legi aferente.

O latură distinctă a protecţiei juridice a pădurilor o reprezintă ansamblul de norme juridice speciale privind apărarea acestora. Se evidenţiază normele juridice referitoare la paza pădurilor. Aceasta se asigură şi exercită conform Codului Silvic de către Regia Naţională a Pădurilor. Paza pădurilor proprietate privată se asigură de către proprietarii acestora cu sprijinul organelor silvice, a unităţilor de poliţie, jandarmerie, pompieri, prefecţi, consilii locale şi judeţene, în limita atribuţiilor ce le revin conform legii.

Padurea, element al fondului forestier naţional ce reprezintă terenul ocupat cu vegetaţie forestieră cu o suprafaţă mai mare de 0,25 ha constituită dintr-o asociaţie de arbori a cărei întindere reprezintă 30% din suprafaţa uscatului – în România reprezintă 27% Funcţiile pădurii sunt atît economice cît şi sociale şi ecologice. Pădurea este sursă de materie primă importantă, dar şi un factor cu rol deosebit în conservarea şi protejarea mediului.

Preview document

Protecția Juridica a Pădurilor - Pagina 1
Protecția Juridica a Pădurilor - Pagina 2
Protecția Juridica a Pădurilor - Pagina 3
Protecția Juridica a Pădurilor - Pagina 4
Protecția Juridica a Pădurilor - Pagina 5
Protecția Juridica a Pădurilor - Pagina 6
Protecția Juridica a Pădurilor - Pagina 7
Protecția Juridica a Pădurilor - Pagina 8
Protecția Juridica a Pădurilor - Pagina 9
Protecția Juridica a Pădurilor - Pagina 10
Protecția Juridica a Pădurilor - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Protectia Juridica a Padurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Principiul Prezumției de Nevinovăție

CAPITOLUL I PREZUMTIA DE NEVINOVATIE Prezumtia de nevinovatie si-a castigat autonomia, ca regula de drept, abia in secolul al XVIII-lea, pentru...

Tehnici de Protecție a Mediului

CAPITOLUL I PROTECŢIA JURIDICĂ A SOLULUI 1.1. Protecţia juridică a solului Acţiunea comunitara de protecţie a solului s-a desfăşurat, în mod...

Rolul si Functiile Bancii Nationale a Romaniei

Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul coerent al diferitelor categorii de instituţii financiar-bancare care funcţionează într-o ţară,...

Conservarea Biodiversitatii. Ariile Protejate

I. Conservarea biodiversităţii - consideraţii generale Mediul înconjurător este ansamblul de date şi de echilibre de forţe concurente care...

Sistemul Bugetar Public National

Consideraţii preliminare Procesul bugetar reprezintă ansamblul acțiunilor şi măsurilor întreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la...

Protecția Juridică a Pădurilor

Protectia padurilor este una din activitatile importante ale Regiei Nationale a Padurilor, implicând atât aspecte practice ale prevenirii si...

Probele și Mijloacele de Probă în Procesul Penal

Capitolul I. Probele Secțiunea I. Probbațiunea în procesul penal și importanța sa Conceptul de probe și mijloace de probă. Potrivit art. 52 Cod...

Raspunderea Penala a Medicilor

Cu siguranţă că oricărui medic trebuie să i se pară cel puţin ciudată asocierea exerciţiului profesiei de medic cu noţiunea de infracţiune şi...

Ai nevoie de altceva?