Protecția Juridică a Pădurilor

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 5511
Mărime: 31.15KB (arhivat)
Publicat de: Iuliu Stănescu
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ribana Murar
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR DIN TÂRGU MUREŞ FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

 1. I. Introducere
 2. 1.1 Noţiunea de mediu
 3. 1.2 Noţiunea de pădure
 4. 1.3 Noţiunea de dreptul mediului şi al pădurii
 5. II. Principii ce guvernează dreptul mediului
 6. 2.1. Principiul potrivit căruia protecţia mediului înconjurător constituie un obiectiv de interes public major
 7. 2.2 Principiul prevenirii riscurilor ecologice şi al producerii daunelor
 8. 2.3 Principiul precauţiei
 9. 2.4 Principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor
 10. 2.5 Principiul „poluatorul plăteşte”
 11. 2.6 Principiul priorităţii sănătăţii şi vieţii oamenilor
 12. 2.7 Principiul realizării şi coordonării activităţii de protecţie a mediului de către stat
 13. III. Reglementări juridice a normelor cu privire la păduri
 14. 3.1 Noţiuni introductive
 15. 3.2 Legi cadru a protejării pădurii
 16. 3.3 Obligaţiile proprietarilor
 17. 3.4 Răspunderea contravenţionale
 18. 3.5 Răspunderea penală
 19. 3.6 Răspunderea civilă

Extras din referat

Mai vedeai în vremi obscure

Câte-o vilă prin pădure;

Azi, când vremile-s "stabile",

Poţi vedea... păduri de vile.

I. Introducere

1.1 Noţiunea de mediu

Mediul, este o noțiune care se referă la totalitatea condițiilor naturale de pe Pământ sau dintr-o regiune a sa, în care evoluează ființele sau lucrurile. Dintre aceste condiții fac parte atmosfera, temperatura, lumina, relieful, apa, solul etc., precum și celelalte ființe vii.

Mediul de viață se caracterizează prin diferiți factori naturali. Cei lipsiți de viață se numesc factori abiotici, iar viețuitoarele sau produșii acestora se numesc factori biotici. Comunitatea de populații (plante, animale, microorganisme) caracteristice unui biotop aflate în relații interspecifice se numește metamorfoza. Unitatea structurală și funcțională care se stabilește între un biotop și o biocenoză constituie un ecosistem.

O altă definiţie juridică a mediului o oferă Convenţia privind răspunderea civilă pentru prejudiciile cauzate de activităţi periculoase pentru mediu, redactată de Consiliul europei şi deschisă spre semnare la Lugano la 21 iunie 1993 şi care, în cadrul definiţiilor cuprinse de art.2 la punctul 10 menţionează :

Mediul cuprinde : - resursele naturale abiotice şi biotice, cum sunt aerul, apa, solul, fauna şi flora, precum şi interacţiunile între aceşti factori;

- Bunurile care compun moştenirea culturală;

- Aspectele caracteristice ale peisajului”.

În dreptul italian, prima definiţie a mediului, dată în mod formal de Legea nr.349/1986, a provocat o amplă dezbatere în doctrina juridică. “Mediul înseamnă conservarea, gestionarea raţională şi ameliorarea condiţiilor mediului natural (aer, apă, sol şi toate celelalte componente), existenţa şi conservarea patrimoniului genetic terestru şi acvatic, a tuturor speciilor vegetale şi animale care vieţuiesc în mediu în stare naturală şi, în fine, fiinţa umană cu toate manifestările sale”.

1.2 Noţiunea de pădure

Pădurea este o suprafață mare de teren pe care cresc în stare sălbatică specii de arbori și arbuști, specii de plante erbacee, mușchi, dar trăiesc și diferite specii de animale. Pădurile reprezintă o podoabă a planetei noastre întinzându-se, ca un imens brâu verde, de-a lungul munţilor, dealurilor, câmpiilor şi malurilor apelor. Acestea acoperă aproape 1/3 din suprafaţa uscatului.

Pădurile acoperă aproximativ 31 % din suprafaţa Pământului fiind o parte integrantă a dezvoltării durabile la nivel mondial. Mai mult de 1,6 miliarde de oameni depind de păduri pentru mijloacele de subzistenţă, iar 300 de milioane de oameni trăiesc în aceste ecosisteme. Unul dintre cele mai importante „depozite” de diversitate biologică de pe uscat, pădurile găzduiesc mai mult de două treimi din speciile terestre cunoscute, precum şi cele mai multe specii ameninţate de pe planetă. Din suprafaţa totală a pădurilor, Europa şi America de Sud deţin aproximativ 25% în timp ce numai 5% se găsesc în Oceania.

Absorbind 2,4 miliarde de tone de carbon într-un singur an, pădurile au rolul de a încetini procesul de încălzire globală. Din păcate pădurile fac obiectul uneia dintre alegerile majore pe care trebuie să le facă oamenii, şi anume dacă se poate găsi un echilibru între dorinţa de a exploata resursele şi terenul pădurilor şi rolurile importante pe care acestea le joacă în sistemul planetar de menţinere a vieţii. Adunarea Generală a ONU a declarat 2011 Anul Internaţional al Pădurilor, strâns legat de 2010, Anul Internaţional al Biodiversităţii.

România are un capital natural deosebit de divers. Acest fapt se datorează în parte condiţiilor fizico-geografice care includ munţi, câmpii, reţele hidrografice majore, zone umede şi unul din cele mai vaste sisteme de deltă ale Europei (Delta Dunării). În sfârşit, relativa stabilitate a populaţiei în ultimii 60 de ani, lipsa mecanizării în sectorul forestier şi dezvoltarea economică redusă au determinat o exploatare mai redusă a resurselor decât în majoritatea altor zone din Europa.

Deloc de neglijat reprezintă rolul său estetic. Văzută de sus sau de la distanţă, bolta pădurii impresionează prin varietatea culorilor frunzişului, prin multitudinea de nuanţe de verde care alternează pe suprafeţe imense.

1.3 Noţiunea de dreptul mediului şi al pădurii

Dreptul mediului este constituit din ansamblul complex al normelor juridice care reglementează relaţiile ce se stabilesc între oameni privind atitudinea lor faţă de mediu, ca element vital şi suport al vieţii, în procesul folosirii în scopuri economice, sociale şi culturale a componentelor sale – naturale şi artificiale – precum şi relaţiile legate de protecţia, conservarea şi dezvoltarea lor durabilă.

Credem, însă, că prin modificarea Legii nr. 137/1995 prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2002, aprobată prin Legea nr. 294/2003 această defineşte, acum, în mod explicit “mediul ca fiind ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei, aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului”.

În sensul art.2 alin.1 sunt considerate păduri şi sunt incluse în fondul forestier naţional terenurile cu o suprafaţă de cel puţin 0,25 ha, acoperite cu abori; arborii trebuie să atingă o înălţime minimă de 5 m la maturitate în condiţiile normale de vegetaţie.

Termenul Pădure include, conform alin.2 al aceluiaşi articol :

- Pădurile cuprinse în amenajamente silvice la 1 ianuarie 1990, precum şi cele incluse ulterior în aceasta, în condiţiile legii;

- Perdelele forestiere de protective;

- Jnepenişurile;

Bibliografie

http://www.dreptonline.ro/legislatie/codul_silvic.php

www.legeaz.ro

http://ro.scribd.com

http://www.comune.ro

http://www.slashdocs.com/vxqhq/pdf-protectia-juridica-a-padurilor-dreptul-mediului-www-e-referatnet.html

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=311740

http://revistapresei.hotnews.ro/stiri-revista_presei_business-3956167-cadrul-juridic-privind-protectia-padurilor-din-romania.htm

Preview document

Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 1
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 2
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 3
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 4
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 5
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 6
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 7
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 8
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 9
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 10
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 11
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 12
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 13

Conținut arhivă zip

 • Protectia Juridica a Padurilor.docx

Alții au mai descărcat și

Protecția juridică a pădurilor

INTRODUCERE Am considerat acestă lucrare, ca fiind oportună, de a cunoaște valoarea deosibita a protecţiei pădurilor in care exploatarea lor să...

Președintele României

1. Evolutia istorica a institutiei sefului statului in Romania In Romania, institutia sefului statului a cunoscut mai multe reglementari. La...

Răspunderea penală pentru nerespectarea regimului de protecție a apelor

1.Notiunea de raspundere in dreptul mediului In domeniul mediului ,problema raspunderii si responsabilitatii are, deocamdata, o arie de raspundere...

Protecția Juridică a Atmosferei

Introducere Etimologic, cuvântul „atmosferă” provine din limba greacă (athmos = aer şi spherein = aer, înveliş), iar dacă am încerca să o definim,...

Îmbogățirea Fără Justa Cauză

1. Notiunea de fapte juridice civile Sintagma “fapte juridice civile” are doua întelesuri sau acceptiuni: una larga si alta restrânsa. Prin...

Condițiile acțiunii directe în contenciosul administrativ

CONDITIILE ACTIUNII DIRECTE IN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV Intr-un stat intemeiat pe ordinea de drept, institutia contenciosului administrativ...

Acțiunea directă în contencios administrativ - excepția de ilegalitate - studiu comparativ

1)Parte introductive In mod traditional, in doctrina administrativa au fost identificate o serie de conditii ale actiunii directe la instanta de...

Răspunderea disciplinară a funcționarului public

Introducere Inceputul anilor ’20 este marcat de un sir de schimbari radicale in administratia publica. Aceste schimbari vizau in modul cel mai...

Te-ar putea interesa și

Tehnici de Protecție a Mediului

CAPITOLUL I PROTECŢIA JURIDICĂ A SOLULUI 1.1. Protecţia juridică a solului Acţiunea comunitara de protecţie a solului s-a desfăşurat, în mod...

Protecția juridică a pădurilor

INTRODUCERE Am considerat acestă lucrare, ca fiind oportună, de a cunoaște valoarea deosibita a protecţiei pădurilor in care exploatarea lor să...

Protecția Juridică a Pădurilor

Protectia padurilor este una din activitatile importante ale Regiei Nationale a Padurilor, implicând atât aspecte practice ale prevenirii si...

Protecția Juridică a Pădurilor

Moto „…În afara iubirii aproapelui, aşa cum îi cere Biblia, Omul post-Rio trebuie să iubească natura, inclusiv florile, păsările şi copacii,...

Protecția Juridică a Pădurilor

,,Pădurea reprezintă o podoabă a naturii; ea reprezintă viaţa şi bogăţia şi prin toate calităţile ei merită să fie cunoscută, curată şi...

Protecția Juridică a Pădurilor

Pădurea are un rol hotărâtor în menținerea echilibrului natural datorită multiplelor sale funcții și reprezintă cel mai important stâlp de...

Protecția juridică a pădurilor - fondul forestier național

Generalități. Printre noile drepturi fundamentale ale omului se înscrie şi dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat din punct de vedere ecologic....

Protecția Juridica a Pădurilor

Reîntoarcerea la natură, respectarea tradiţiilor impuse de prevenirea degradării mediului şi de refacere a „rănilor” provocate de dezvoltarea...

Ai nevoie de altceva?