Protecția Juridică a Pădurilor

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2473
Mărime: 21.83KB (arhivat)
Publicat de: Betina Coman
Cost: 7 puncte
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Drept ,,Simion Bărnuţiu” Sibiu

Cuprins

  1. 1. Consideraţii generale
  2. 2. Clasificarea pădurilor din fondul forestier naţional
  3. 3. Protecţia juridică a pădurilor
  4. 4. Produsele pădurii şi folosinţa lor
  5. 5. Răspunderi şi sancţiuni
  6. 6. Concluzii
  7. Bibliografie.

Extras din referat

,,Pădurea reprezintă o podoabă a naturii; ea reprezintă viaţa şi bogăţia şi prin toate calităţile ei merită să fie cunoscută, curată şi îngrijită.'' Mihai A. Ionescu

1. Consideraţii generale

Pădurea, ca factor de mediu, ocupă un loc şi joacă un rol important în asigurarea echilibrului ecologic mondial, ocupând la nivel planetar circa 3,5 miliarde de ha. Cererea de lemn pentru foc, incendiile, drumurile şi operaţiunile miniere cauzează circa 80% dintre despăduriri, iar 15% reprezintă comerţul internaţional cu lemn tropical şi 5 % revine consumului industrial intern. Dacă anumiţi factori (erupţii vulcanice, tsunami, secete) explică variaţiile de vegetaţie, acţiunile umane vizând expansiunea terenurilor agricole, exploatarea minieră şi urbanizare, destabilizează echilibrele naturale şi biologice. Principalele efecte se referă la punerea în pericol a numeroase specii, o diminuare a producţiei de oxigen şi o scădere a capacităţii de absorţie a CO2.

În ciuda faptului că pădurea reprezintă un important factor pentru menţinerea echilibrului ecologic la nivel planetar, iar despăduririle, un fenomen negativ global, în prezent nu există un regim juridic internaţional complex, complet şi special de protecţie şi gestiune durabilă a fondului forestier.

În România, deşi reprezintă mai puţin de 27% din suprafaţa totală a ţării, pădurile constituie o componentă majoră a capitalului natural al ţării, fiind un factor principal de stabilitate ecologică şi ocupând un loc important în cadrul vieţii economice şi sociale. Ele servesc la apărarea terenurilor agricole împotriva secetei, a surpărilor şi alunecărilor de teren, ameliorând şi refăcând calităţile naturale ale solului, purificând aerul, pentru păşunatul animalelor, exercitarea vânătorii, agrement, în domeniul balneoclimateric şi în dezvoltarea aşezărilor omeneşti, constituind în acelaşi timp, o preţioasă materie primă pentru industria de prelucrare a lemnului, industria hârtiei şi celulozei, industria chimică, construcţii, transporturi şi alte ramuri ale economiei naţionale.

Dreptul forestier românesc s-a format treptat, de-a lungul secolelor şi se află în prezent în faţa unor probleme cardinale. Reforma proprietăţii marchează profund starea fondului forestier şi legislaţia aferentă acesteia.

Obiectivele de bază şi principalele caracteristici ale politicii forestiere şi ale strategiei de dezvoltare a sectorului forestier sunt reflectate în Codul silvic aprobat prin Legea nr.46/2008.

Potrivit legii , pădurile, terenurile destinate împăduririi, cele care servesc nevoilor de cultură, producţie ori administraţie silvică, iazurile, albiile pâraielor, precum şi terenurile neproductrive incluse în amenajamentele silvice, constituie, indiferent de natura dreptului de proprietate, fondul forestier naţional.

Terenurile acoperite cu vegetaţie forestieră cu o suprafaţă mai mare de 0,25 ha sunt considerate, în sensul Codului silvic, păduri.

2. Clasificarea pădurilor

În raport cu funcţiile pe care le îndeplinesc, Codul silvic clasifică pădurile în două grupe şi anume:

- păduri cu funcţii speciale: de protecţie a apelor, a solului ,a climei şi a obiectivelor de interes naţional, păduri pentru recreere, păduri de ocrotire a genofondului şi ecofondului, precum şi pădurile declarate monumente ale naturii şi rezervaţii;

- păduri cu funcţii de producţie şi de protecţie în care se urmăreşte realizarea de masă lemnoasă de calitate superioară şi alte produse ale pădurii şi concomitent, protecţie calităţii factorilor de mediu.

Bibliografie

1. DUŢU, Mircea, Tratat de dreptul mediului, ediţia a III a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;

2. MARINESCU, Daniela, Tratat de dreptul mediului, ediţia a II a, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2007;

3. ZAHARIA, Carmen, Protecţia juridică a mediului, Editura Ecozone, Iaşi, 2005;

4. Codul silvic (Legea nr.46/2008).

Preview document

Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 1
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 2
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 3
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 4
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 5
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 6
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 7
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 8
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 9
Protecția Juridică a Pădurilor - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Protectia Juridica a Padurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția juridică a pădurilor

INTRODUCERE Am considerat acestă lucrare, ca fiind oportună, de a cunoaște valoarea deosibita a protecţiei pădurilor in care exploatarea lor să...

Sancționarea încălcării prevederilor codului silvic

Conform prevederilor Codul Silvic al Romaniei (Legea 46 / 2008), prin notiunea de fond forestier national intelegem totalitatea pădurilor, a...

Tratatul de la Lisabona

Generalităţi Tratatul de la Lisabona a fost semnat la 13 decembrie 2007, prevăzându-se iniţial ca acest document să intre în vigoare la 1 ianuarie...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Protecția Juridică a Pădurilor

Mai vedeai în vremi obscure Câte-o vilă prin pădure; Azi, când vremile-s "stabile", Poţi vedea... păduri de vile. I. Introducere 1.1 Noţiunea...

Tratatul de la Lisabona

Abrevieri şi acronime U.E. Uniunea Europeană T.U.E. Tratatul asupra Uniunii Europene T.C.E. Tratatul instituind Comunitatea Europeană T.F.U.E....

Libera circulație a mărfurilor în Uniunea Europeană

1.Notiuni introductive privind Uniunea Europeana 1.1Premisele apariției Uniunii Europene Uniunea Europeană a fost creată in decembrie 1945, cu...

Protecția Juridică a Pădurilor

Pădurea are un rol hotărâtor în menținerea echilibrului natural datorită multiplelor sale funcții și reprezintă cel mai important stâlp de...

Te-ar putea interesa și

Tehnici de Protecție a Mediului

CAPITOLUL I PROTECŢIA JURIDICĂ A SOLULUI 1.1. Protecţia juridică a solului Acţiunea comunitara de protecţie a solului s-a desfăşurat, în mod...

Protecția juridică a pădurilor

INTRODUCERE Am considerat acestă lucrare, ca fiind oportună, de a cunoaște valoarea deosibita a protecţiei pădurilor in care exploatarea lor să...

Protecția Juridică a Pădurilor

Protectia padurilor este una din activitatile importante ale Regiei Nationale a Padurilor, implicând atât aspecte practice ale prevenirii si...

Protecția Juridică a Pădurilor

Moto „…În afara iubirii aproapelui, aşa cum îi cere Biblia, Omul post-Rio trebuie să iubească natura, inclusiv florile, păsările şi copacii,...

Protecția Juridică a Pădurilor

Mai vedeai în vremi obscure Câte-o vilă prin pădure; Azi, când vremile-s "stabile", Poţi vedea... păduri de vile. I. Introducere 1.1 Noţiunea...

Protecția Juridică a Pădurilor

Pădurea are un rol hotărâtor în menținerea echilibrului natural datorită multiplelor sale funcții și reprezintă cel mai important stâlp de...

Protecția juridică a pădurilor - fondul forestier național

Generalități. Printre noile drepturi fundamentale ale omului se înscrie şi dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat din punct de vedere ecologic....

Protecția Juridica a Pădurilor

Reîntoarcerea la natură, respectarea tradiţiilor impuse de prevenirea degradării mediului şi de refacere a „rănilor” provocate de dezvoltarea...

Ai nevoie de altceva?