Raportul Juridic de Drept Administrativ si Raportul Juridic de Drept Civil

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Raportul Juridic de Drept Administrativ si Raportul Juridic de Drept Civil.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1. Noţiuni generale despre dreptul administrativ și dreptul civil 2
2. Raporturile juridice 3
2.1. Definiţii- raport de drept administrativ, raport de drept civil 3
Clasificarea raporturilor de drept administrativ 3
2.2. Trăsăturile raporturilor de drept administrativ şi raporturilor de drept civil 3
2.3. Izvoarele raporturilor de drept administrativ şi a raporturilor de drept civil 3
2.4. Elementele raportului juridic administrativ şi ale raportului juridic civil 3
BIBLIOGRAFIE 3

Extras din document

1. Noţiuni generale despre dreptul administrativ și dreptul civil

Dreptul administrativ este acea ramură a dreptului care cuprinde ansamblul normelor juridice ce reglementează raporturile sociale referitoare la organizarea şi activitatea administraţiei publice pe baza şi în executarea legii . O altă definiţie a dreptului administrativ prezintă dreptul administrativ ca „ ramura de drept care reglementează raporturile sociale născute în cadrul administraţiei publice”;” dreptul administrativ este ramura ce conţine normele care reglementează condiţiile realizării puterii executive în statul nostru.”

Dreptul civil român reprezintă acea ramură care reglementează raporturi patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoane fizice şi persoane juridice aflate pe poziţii de egalitate juridică . În 1906, D. Alexandrescu în „Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil în comparaţiune cu legile vechi şi cu principalele legislaţiuni străine” arăta că „dreptul civil sau privat este acela care reglementează raporturile particularilor dintre ei, şi care este propriu unei naţiuni (jus proprium civitatis).”

În 1921, M. Cantacuzino în „Elementele dreptului civil” scria:”Orice societate organizată de stat, se ocupă mai întâi de reglementarea sa lăuntrică adică naţională.”

Dreptul administrativ, ca ramură distinctă a dreptului public are legături cu toate celelalte ramuri ale sistemului de drept românesc: cu dreptul constituţional, cu dreptul financiar, cu dreptul penal şi procesual penal, cu dreptul civil, cu alte ramuri ale dreptului. Ne vom opri asupra legăturii dintre dreptul administrativ şi dreptul civil.

Astfel, legătura dintre cele două ramuri poate fi evidenţiată prin instituţia personalităţii juridice, întrucât cele mai multe autorităţi ale administraţiei publice au, pe lângă capacitate administrativă şi capacitate juridică. Între dreptul civil şi dreptul administrativ există o serie de asemănări şi de deosebiri.

Luând în considerare obiectul de reglementare, metoda de reglementare, calitatea subiectelor, caracterul normelor juridice şi caracterul sancţiunilor vom face o delimitare între cele două:

1. Obiectul de reglementare: în dreptul administrativ predomină raporturile nepatrimoniale, în dreptul civil sunt majoritare raporturile patrimoniale;

2. Metoda de reglementare: în raporturile de drept administrativ, subiectele raportului de drept administrativ se află în poziţie de subordonare pe cînd în dreptul civil părţile sunt pe poziţie de egalitate juridică;

3. Calitatea subiectelor: în raporturile de drept administrativ unul dintre subiecte este întotdeauna un organ al administraţiei publice, iar în dreptul civil subiectele sunt persoane fizice şi/sau persoane juridice. Într-un raport juridic civil poate să fie subiect şi un organ al autorităţii de stat dar se manifestă ca o persoană juridică iar nu ca purtător a puterii de stat;

4. Caracterul normelor juridice: în dreptul administrativ predomină normele imperative, în timp ce în dreptul civil predomină normele dispozitive;

5. Caracterul sancţiunilor: dreptul administrativ are sancţiuni proprii, precum amenda contravenţională ori confiscarea iar sancţiunile în civil sunt reparatorii;

Aproprierea dreptului civil de dreptul administrativ se manifestă în cazul în care încheierea unui act civil este precedată de emiterea unui act administrativ individual- de regulă autorizaţie. În practică delimitarea dreptului civil faţă de dreptul administrativ este întâlnită în materia contenciosului administrativ.

„Dreptul este un raport real şi personal al omului faţă de om, care, dacă este păzit de către oameni, serveşte societatea, iar dacă este corupt, o corupe.”

Dante Alighieri

2. Raporturile juridice

2.1. Definiţii- raport de drept administrativ, raport de drept civil

Analiza raporturilor administrative se poate face dintr-o dublă perspectivă și anume:

-din perspectiva dreptului administrativ;

-din perspectiva științei administrației.

Din punct de vedere al dreptului administrativ trebuie evidențiate elementele specifice raporturilor juridice administrative, în timp ce din punct de vedere al științei administrației trebuie să vedem cum sunt construite aceste raporturi în sensul conexiunilor care există între organele componente ale diferitelor autorități publice, precum și cele stabilite chiar între aceste autorități.

Știința administrației se ocupă de modul de structurare a administrației, de găsirea acelui mod de organizare care să fie cât mai eficient, iar dreptul administrativ este mijlocul prin care se realizează practic acest lucru.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raportul Juridic de Drept Administrativ si Raportul Juridic de Drept Civil.doc