Raporturile de Familie în Dreptul Internațional Privat

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 4926
Mărime: 76.15KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cosmin Dariescu
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAȘI FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1

CAPITOLUL II: LEGEA APLICABILĂ CĂSĂTORIEI 1

Secţiunea I: Încheierea căsătoriei 1

Condiţiile de fond ale căsătoriei 2

Condiţiile de formă ale căsătoriei 3

Secţiunea II: Efectele căsătoriei 4

Secţiunea III: Nulitatea căsătoriei 4

Secţiunea IV: Desfacerea căsătoriei prin divorţ 5

Subsecțiunea I: Legea aplicabilă divorţului 6

Subsecțiunea II: Legea aplicabilă separaţiei de corp 7

CAPITOLUL III: LEGEA APLICABILĂ FILIAŢIEI 8

Secţiunea I: Aspecte generale 8

Secţiunea II: Filiaţia copilului din căsătorie 8

Secţiunea III: Filiaţia copilului din afara căsătoriei 9

BIBLIOGRAFIE 11

Extras din document

RAPORTURILE DE FAMILIE ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL

PRIVAT

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE

Relațiile de familie care, împreună cu starea civilă și capacitatea, formează statutul persoanei fizice (statutul personal) sunt cârmuite, în principal, de legea națională (legea cetățeniei), iar, dacă persoana nu are nici cetățenie, de legea domiciliului sau, în lipsă, de cea a reședinței persoanei fizice.

CAPITOLUL II: LEGEA APLICABILĂ CĂSĂTORIEI Secţiunea I: Încheierea căsătoriei

În literatura de specialitate există mai multe definiții ale căsătoriei: căsătoria este uniunea liber consimțită între viitorii soți, încheiat în condițiile legii1, în scopul întemeierii unei familii și reglementată de norme imperative ale legii. Într-o altă concepție, căsătoria reprezintă actul juridic solemn prin care un bărbat și o femeie, în scopul creării unei familii, încheie între ei o uniune, căreia legile îi reglementează în mod imperativ condițiile, încheierea și desfacerea. Alți autori consideră căsătoria un act juridic bilateral prin care viitorii soți consimt în mod liber și pe deplin egali să se supun statutului legal al căsătoriei.2

În sistemul nostru de drept, actul juridic al căsătoriei are un caracter civil și solemn. Caracterul civil care rezultă din următoarele împrejurări: încheierea căsătoriei numai în fața ofițerului de sare civilă; înregistrarea căsătoriei în registrul de stare civilă pentru căsătorii; desfacerea căsătoriei numai pe cale judecătorească. Caracterul solemn, prevăzut de lege ad validitatem, care rezultă din prezența personală și împreună a viitorilor soți la oficierea căsătoriei, exprimarea consimțământului în fața

ofițerului de stare civilă care constatând acordul de voință declară încheiată căsătoria.3

Pentru încheierea căsătoriei este necesară îndeplinirea următoarelor cerințe legale:

- existența condițiilor de fond;

1 A se vedea Ioan Macovei, Drept internațional privat în reglementarea Noului Cod civil, Ed. C.H. Beck, București, 2011, p. 227.

2 A se vedea Ioan Chelaru, Gheorghe Gheorghiu, Drept internațional privat, ed. 2, Ed. C.H. Beck, București,

2009, p. 239.

3 A se vedea Ovidiu Ungureanu, Călina Jugastru, Adrian Cîrca, Manual de drept internațional privat, Ed.

Hamangiu, 2008., p. 213.

- lipsa impedimentelor la căsătorie;

- îndeplinirea condițiilor de formă.1

Distincția între condițiile de fond și condițiile de formă se face, în principiu, după legea forului,

conform dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 105/19922.

Impedimentele fiind condiții de fond negative, distingem două categorii de condiții ce urmează a fi îndeplinite în vederea încheierii căsătoriei: condiții de fond și condiții de formă.3

Condiţiile de fond ale căsătoriei

Condițiile de fond sunt acele cerințe legale care trebuie să existe în mod obligatoriu pentru încheierea valabilă a căsătoriei. Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei sunt determinate, potrivit art. 1586 alin. (1) C.civ., de legea națională a fiecăruia dintre viitorii soți la momentul celebrării căsătoriei.4 Condițiile de fond stabilite de legislația noastră sunt:

a) vârsta minimă necesară pentru căsătorie;

b) diferența de sex;

c) comunicarea reciprocă a stării sănătății;

d) consimțământul la căsătorie.

De asemenea, legislația română prevede anumite condiții negative (impedimente), care trebuie să nu existe pentru a se putea încheia în mod valabil o căsătorie. În dreptul român sunt considerate impedimente la căsătorie: existența unei căsătorii nedesfăcute a unuia dintre viitorii soți; rudenia în gradul prohibit de lege; existența rudeniei din adopție; alienația și debilitatea mintală; existența unor relații rezultate din tutelă; lipsa autorizării Ministerului Apărării Naționale, pentru cazurile cu element de extraneitate.5 Dacă una dintre legile străine astfel determinate prevede un impediment la căsătorie, care potrivit dreptului românesc este incompatibil cu libertatea de a încheia o căsătorie, acel impediment va fi înlăturat ca fiind inaplicabil dar numai în cazul în care unul dintre viitorii soți este cetățean român și căsătoria se încheie pe teritoriul României.6

Preview document

Raporturile de Familie în Dreptul Internațional Privat - Pagina 1
Raporturile de Familie în Dreptul Internațional Privat - Pagina 2
Raporturile de Familie în Dreptul Internațional Privat - Pagina 3
Raporturile de Familie în Dreptul Internațional Privat - Pagina 4
Raporturile de Familie în Dreptul Internațional Privat - Pagina 5
Raporturile de Familie în Dreptul Internațional Privat - Pagina 6
Raporturile de Familie în Dreptul Internațional Privat - Pagina 7
Raporturile de Familie în Dreptul Internațional Privat - Pagina 8
Raporturile de Familie în Dreptul Internațional Privat - Pagina 9
Raporturile de Familie în Dreptul Internațional Privat - Pagina 10
Raporturile de Familie în Dreptul Internațional Privat - Pagina 11
Raporturile de Familie în Dreptul Internațional Privat - Pagina 12
Raporturile de Familie în Dreptul Internațional Privat - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Raporturile de Familie in Dreptul International Privat.doc

Alții au mai descărcat și

Situația Legală a Copilului din Timpul și din Afara Căsătoriei

SITUAȚIA LEGALĂ A COPILULUI DIN CĂSĂTORIE ȘI DIN AFARA CĂSĂTORIEI PRELIMINARII Situația legală a copilului desemnează ansamblul normelor...

Raporturile De Familie În Dreptul Internațional Privat

I. CONSIDERAŢII GENERALE I.1. Raporturile de familie Aceste raporturi rezultă din căsătorie, din rudenia firească şi din adopţie (I. Filipescu,...

Determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei

Este bine cunoscut faptul că există trei categorii de norme, respectiv: norme materiale și norme de aplicare imediată și norme conflictuale. Dintre...

Legislația Națională Privind Politica de Mediu după Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana

Introducere Politica de mediu a Uniunii Europene deşi este considerată o politică relativ nouă având aproximativ doar trei decenii de activitate,...

Căsătoria în dreptul internațional privat

Raporturile de familie rezultă din căsătorie, din rudenia firească şi din adopţie. De asemenea, aceste raporturi prezintă aspecte personale...

Protecția drepturilor omului în sistemul internațional - pactele internaționale privind drepturile omului

CAPITOLUL I EDUCAȚIA PENTRU DREPTURILE OMULUI 1.1. Motto-uri Motto 1 : "... pentru a exista un stat de drept nu este suficient să se institue...

Desfacerea Casatoriei in Dreptul International Privat

1. Care sunt conditiile pentru obtinerea unui divort? (de exemplu posibilitatea de a divorta prin acord comun, solicitare de separare etc.)...

Procedură încheierii tratatelor internaționale

PROCEDURA PRIVIND INCHEIEREA TRATATELOR INTERNATIONALE 1. INTRODUCERE Tratatele reprezinta expresia acordului dintre state cu privire la...

Te-ar putea interesa și

Condițiile de Formă ale Căsătoriei

SECŢIUNEA I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CONDIŢIILE DE FORMĂ ALE CĂSĂTORIEI Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o...

Bunurile Comune ale Soților

INTRODUCERE Casatoria este o institutie schimbatoare, ce a cunoscut numeroase fluctuatii de-a lungul istoriei pornind de la comunismul sexual,...

Raporturile De Familie În Dreptul Internațional Privat

I. CONSIDERAŢII GENERALE I.1. Raporturile de familie Aceste raporturi rezultă din căsătorie, din rudenia firească şi din adopţie (I. Filipescu,...

Paternitatea Copilului din Căsătorie

INTRODUCERE Constituind legătura dintre un copil şi părinţii săi, bazată pe procreare şi naştere, filiaţia este un fapt natural pe care legea l-a...

Procedura Adopției Internaționale

Capitolul I Consideratii Generale Privind Institutia Adoptiei Semnând Conventia Pentru Apararea Drepturilor Omului si A Libertatilor Fundamentale...

Drept Internațional Privat

Capitolul I: Noţiuni generale despre dreptul internaţional privat (această disciplina se mai numeşte şi drept conflictual) § 1 Noţiunea şi...

Raportul Juridic de Drept Internațional Privat

CAPITOLUL 1 Noţiunea şi caracterele raportului juridic cu elemente de extraneitate 1.1. Raporturile de drept internaţional public şi cele de...

Adoptii Internaționale

ADOPTIILE INTERNATIONALE 1. Imperiul trecut si prezent al actelor normative privind adoptia Semnând Conventia pentru apararea drepturilor...

Ai nevoie de altceva?