Răspunderea administrativă

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3819
Mărime: 27.16KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cobisneanu V
MINISTERUL DE INVATAMINT SI STIINTE UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Cuprins

1.1 Raspunderea administrative ca forma a raspunderii juridice;

1.2 Conrtaventiile administrative;

1.3 Sanctiunile administrative;

1.4 Organele debilitate cu dreptul de a examena cauzele cu privire la contraventiile administrative;

1.5 Procedura de examenarea a cazurilor cu privire la contraventiile administrative.

Extras din document

1.1 Raspunderea administrativa este o forma a raspunderii juridice, alaturi de raspunderea civila si de cea penala. Aceasta raspundere intervine in cazul savirsirii unei abateri de natura administrative si se aplica sub doua forme : raspunderea administrative pentru savirsirea contaventiilor administrative si raspunderea disciplinara pentru abaterea disciplinara.

Raspunderea disciplinara apare ca o forma a raspunderii administrative aplicata ca sanctiune pentru o abatere disciplinara. Deoarece abaterea disciplinara pote fi comisa doar de personae fizice angajate in cimpul muncii, este necesar de a face distinctie intre abaterea disciplinara cuprinsa in derptul muncii si abaterea disciplinara cuprinsa in dreptul administrative. Distinctia dintre abaterea disciplinara se face pentru functionarii publici, aceasta devenind specifica drept rezultat al regimului de drept administrative de care sint calauziti in activitatea lor functionarii publici. Abaterea disciplinara are character administrative ca urmare a actului individual administrative de numire a functionarului public, iar in celelalte cazuri o astfel de abatere are un sens larg si raspunderea disciplinara in caz devine un raport juridic al dreptului muncii.

Pentru abaterea disciplinara se aplica o sanctiune disciplinara, care este determinate de lege, de regulamentele serviciilor publice sau de satutele disciplinare ale acestora. Sanctiunele disciplinare pentru fiecare caz concret se aplica tinindu-se cont de: gravitatae faptei, imprejurarile in care a fost savirsita abaterea disciplinara, gradul de vinovatie si urmarile abaterii disciplinare.

Sanctiunile disciplinare in aceste cazuri pot fi:

- avertismentul;

- mustrarea;

- mustrarea aspra;

- destituirea din functie.

Raspunderea administrative este o forma a raspunderii juridice conform careia pentru savirsirea unei contraventii administrative se aplica sanctiuni de reprimare a contravenitului.

Particularitatile specifice ale raspunderii administrative sint:

1. survine numai o contraventie administrative, comisa de o persoana fizica responsabila, care a atins o anumita virsta;

2. acest tip de raspundere este prevazut de normele dreptului administrative, care se contin in izvoarele ramurii de drept administrativ;

3. exista o singura grupa speciala de organe, imputernicite sa examineze cazurile cu privire la contraventiile administrative;

4. pentru savirsirea contraventiilor administrative sint prevazute sanctiuni administrative concrete;

5. procedura de aplicare a sanctiunilor administrative este si operative.

La raspundere administrative pot fi trase persoanele care pina in momentul comiterii contraventii au atins virsta de 16 ani. Fata de persoanele in virsta de la 16 ani pina la 18, care au comis contraventii pentru minori, aprobat de Prezidiul Parlamentului Republicii Moldova si de alte legislative ale Republicii Moldova.

Persoanele cu functii de raspundere p[ot fi trase la raspundere administrative pentru contraventii administrative, legate de nerespectarea regurilor stabilite in sferamentionarii ordinii de administratie, a ordinii publice si de stat, ocrotirii naturii, sanatatii populatiei si de nerespectarea altor reguli, asigurarea indeplenirii carora intra in indatoriile lor de serviciu. Militarii si supusii serviciului military, chemati la concentrare, precum si persoanele din efectivul de trupa si din personalul de comanda al organelor afacerilor interne porta raspundere de conraventii administrative conform regulamentelor disciplinare. Fata de acesta personae nu pot fi aplicate amenda, munca corectionala si arestul administrative.

Cetetenii straini si persoanele fara cetatenie, care se afla pe teritoriul Republicii Moldova, pot fi tresi la raspundere administrative coform dispozitiilor generale la fel ca si cetatenii Republicii Moldova. Problema referitoare la raspindirea pentru contraventii administrative comise pe teritoriul Republicii Moldova de catre unii cetateni straini, se rezolva conform normele dreptului international.

Nu pote si trasa la raspundere administrative persoana, care, desi a savirsit o contraventie administrative prevazuta de legislatia in vigoare, a actionat in stare de extreme necessitate sau de legitima aparare. De asemenea, nu urmeaza a fi trasa la raspundere administrative persoana care in timpul comiterii actiunii sau a infractiunii ilicite se afla in stare de iresponsabilitate, adica nu putea sa-si dea seama de actiunile sale sau sa le conduca, din cauza unei boli psihice cornice, unei tulburaritemporare a activitatii psihice, debilitate mintala sau a unei alte stari psihologice.

Persoana care a comis o conraventie administrative este absolvita de raspundere administrative, iar materialele se transmit spre examenare organizatiilor obstesti sau colectivului de munca, daca , tininudu-se cont de caracterul contraventiei comise si de persoana contraventului, este rational ca de ea se aplice o masura de influentare obsteasca. In cazul cind contraventia administrative este neinsamnata, organul imputernicit sa rezolve cazul poate sa-l elibereze pe contravenient de raspundere administrative si sa limiteze la observatie verbala.

1.2 Contraventie administrativa se considera actiunea sau inactiunea ilegala, culpabila, ce ateneaza la ordinea de stat sau publica, la proprietatea de stat si private, la drepturile si libertatile cetetenilor, la modul stability de administrare pentru care legislatia prevede raspunderea administrative. Ilegalitatea contraventiei administrative se exprima prin aceea ca este o fapta interzisa de legislatia administrative.

Contraventia administrative intotdeauna ateneaza la ordinea publica si de stat proprietatea private de stat, drepturile si libertatile cetatenilor, la modul stabilit de administrare. Insa fiecare din elementele obiectuluisus-numit este un grup determinat de relatii sociale in sfera administratiei de stat, reglementeaza de normele de drept administrative, de normele dreptului civil, de munca, funciar etc. incalcarea prevederilor acestor norme este definite contraventie administrative si cauzeaza dauna reletiilor sociale din diferite domenii ale administratiei de stat.

obiectele contraventiilor administrative sint determinate de “Codul Republicii Moldova cu privire la contraventiile administrative”, care grupeaza dupa obiectul de gen contraventiile administrative:

- in domeniul protectiei muncii si ocrotirii sanatatii in rindurile populatiei;

- contraventiile ce anteneaza la proprietatea de stat, private si colectiva;

- din domeniul ocrotirii mediul natural inconjurator, a monumentelor de istorie si cultura;

- din domeniul industriei, folosirii energiei termice si electrice;

- din domeniul transportului, gospodariei rutiere si al telecomunicatiilor;

- din domeniul gospodariei comunale, de locuinte si cel de amenanjare;

- din domeniul comertului, finantelor si industriei mestesugurilor;

- contraventiile administrative ce antenteaza la modul stability de administrare.

Preview document

Răspunderea administrativă - Pagina 1
Răspunderea administrativă - Pagina 2
Răspunderea administrativă - Pagina 3
Răspunderea administrativă - Pagina 4
Răspunderea administrativă - Pagina 5
Răspunderea administrativă - Pagina 6
Răspunderea administrativă - Pagina 7
Răspunderea administrativă - Pagina 8
Răspunderea administrativă - Pagina 9
Răspunderea administrativă - Pagina 10
Răspunderea administrativă - Pagina 11
Răspunderea administrativă - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Administrativa.doc

Alții au mai descărcat și

Răspundere și Responsabilitate în Administrația Publică

Capitolul I Teoria responsabilităţii în dreptul administrativ 1.1 Noţiunea de responsabilitate. Aspecte generale Se ştie că, libertatea fără...

Răspunderea administrativă

RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ Introducere Noţiunea, definiţia si trăsaturile principale ale răspunderii administrative Conceptul de răspundere, sau...

Teoria Raspunderii in Administratia Publica - Raspunderea Administrativ Disciplinara - Raspunderea Administrativ Patrimoniala

1.RASPUNDEREA ADMINISTRATIVA 1.1 Consideratii generale Raspunderea juridica este acea forma a raspunderii sociale constand in complexul...

Dreptul de proprietate - drept funciar și cadastru român

1. Consideraţii generale " Apoi Dumnezeu a zis: «Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării,...

Carte Funciară (noțiune, structură, obiect)

Noțiunea de Carte Funciară în sens larg și în sens restrâns. Nu există o definiție legală în noul Cod civil a Cărții Funciare , însă din...

Răspunderea Președintelui României

Introducere În organizarea administrativă, sarcinile sunt încredințate spre îndeplinire unor autorități grupate în mod tradițional într-o...

Actele administrative

Actele administrative Noţiunea de act administrativ În literatura de specialitate, pentru desemnarea formei principale de activitate...

Comparație între Răspunderea Politică și Cea Penală a Președintelui

Problematica răspunderii Preşedintelui României este consacrată de către Constituţia din 1991 prin două texte distincte acestei instituţii – art....

Te-ar putea interesa și

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Răspunderea Contravențională a Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Răspunderea funcţionarilor publici este un concept şi o instituţie centrală a ştiinţei şi practicii...

Răspunderea Administrativ - Patrimonială a Funcționarului Public

ARGUMENT În lucrarea „ Răspunderea în dreptul administrativ” vom viza totalitatea demersurilor, principiilor si condițiilor necesare în...

Răspunderea administrativă

RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ Introducere Noţiunea, definiţia si trăsaturile principale ale răspunderii administrative Conceptul de răspundere, sau...

Răspunderea Administrativă a Funcționarilor Publici

1 Introducere Organizarea vietii în societate presupune respectarea de catre toti membrii ei a unor reguli de conduita. Încalcarea acestor reguli...

Raspunderea Administrativ-Contraventionala

I. Contraventia - istoric, definitie, trasaturi - Istoric Prin abordarea traditionala a dreptului penal, prin împartirea tripartita a...

Teoria Raspunderii in Administratia Publica - Raspunderea Administrativ Disciplinara - Raspunderea Administrativ Patrimoniala

1.RASPUNDEREA ADMINISTRATIVA 1.1 Consideratii generale Raspunderea juridica este acea forma a raspunderii sociale constand in complexul...

Răspunderea administrativ disciplinară și răspunderea administrativ patrimonială

Raspunderea administrativ disciplinara reprezinta prima forma de raspundere specifica dreptului administrativ, ea intervenind pentru savarsirea...

Ai nevoie de altceva?