Răspunderea Disciplinară

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 7860
Mărime: 41.80KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Tofan
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Specializarea Administraţie Publică

Cuprins

CUPRINS

I.Disciplina muncii pag 2

1.Noţiunea de discipină a muncii pag 2

2.Izvoarele disciplinei muncii pag 3

3.Trăsaturile caracteristice ale disciplinei muncii pag 3

II.Răspunderea disciplinară pag 4

1.Elemente caracteristice răspunderii disciplinare pag 4

2. Relaţia răspunderii disciplinare cu celelalte forme ale răspunderii pag 7

3. Nerăspunderea disciplinară pag 8

III.Sancţiunile disciplinare pag 9

1.Clasificarea sancţiunilor disciplinare pag 9

1.1.Sancţiunile disciplinare generale pag 9

1.2.Sancţiunile disciplinare speciale pag 10

2. Elemente procedurale specifice sancţiunilor pag 11

3.Reabilitarea disciplinară pag 12

IV.Speţe privind răspunderea disciplinară pag 13

ANEXE

Extras din document

I.Disciplina muncii

1.Noţiunea de discipină a muncii

Termenul de disciplina a muncii il regăsim in Codul muncii precizat in art. 39 mai exact alineatul 2. lit. b si lit. c arata obligatia salariatului de a respecta disciplina muncii:

- salariatului îi revin, în principal urmatoarele obligaţii:

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;

c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, în contractul colectiv de munca aplicabil, precum si în contractul individula de munca;

Reglementarea relaţiilor de muncă, fiind un domeniu de mare interes pentru angajatori, salariaţi precum si puterii legislative, iata cum au definit disciplina muncii unuii autori:

„Disciplina muncii reprezinta o obligaţie juridica, avand caracter de sinteza, deoarece însumeaza si rezuma, in esenţa, totalitatea îndatoririlor de serviciu asumate de persoana respectiva prin încheierea contactului individula de munca iar sub aspectul finalităţii sale, disciplina muncii poate fi definită ca stare de ordine existentă în desfăşurarea întocmai a normelor ce reglementează acest proces şi din îndeplinirea de către toţi participanţii a obligaţiilor asumate prin încheierea contractelor individuale de munca”

„Disciplina muncii poate fi definita ca ordinea necesară în defaşurarea procesului de muncă, ce presupune îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi respectaea normelor de conduita de catre participanţii la acest proces”

Astfel inţelegem ca saraiatul trebuie sa respecte nu numai obligaţiile cu caracter general ce sunt prevazute in actele normative( Codul Muncii), în contractul colectiv şi individula de munca, în regulamentul de organizare si funcţionare al unitatii respective sau asa numitul regulament intern, ci sa respecte mai ales masurile sau dispoziţiile date de către angajator.

Aceste măsuri sau dispoziţii pot fi date fie scris fi verbal în calitatea angajatorului de coordonator, îndrumator şi persoană abilitată în ceea ce priveşte controlul in cadrul organizaţiei. În virtutea tuturor acestor atribuţii art.263 ali.1 din Codul Muncii precizeaza expes „Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de cate ori constată ca aceştia au savărşit o abatere disciplinară.

Disciplina muncii este o condiţie obiectivă, necesară şi indispensabilă desfaşurării activităţii fiecărui angajator. Aceasta obligaţie pentru slariat nu trebui privită ca fiind o obligaţie ex lege ci o obligaţie ce operează in urma închierii contractului individual de munca; deci cei ce răspund disciplinar sunt exclusiv doar salariaţii si nu persoanele care prestează o muncă în temeiul contractelor civile, comerciale sau al celor care lucrează în baza unor contracte de voluntariat.

2.Izvoarele disciplinei muncii

Disciplina muncii face parte dintr-un ansamblu numit dreptul muncii, atunci izvoarele disciplinei muncii nu pot fi altele decat cele ale dreptului muncii, in general. Izvoarele cu carater general sunt:

- Codul Muncii care conţine un capitol intitulat „Răspunderea disciplinară”;

- contractele individuale de muncă;

- actele specifice (statutele de personal, regulamentele interne)

3.Trăsaturile caracteristice ale disciplinei muncii

Ca trăsături caracteristice ale disciplinei muncii arătam următoarele:

- disciplina muncii este unul dintre principiile generale ale reglementării relaţiilor de muncă. „Respectarea disciplinei muncii constituie o obligaţie de baza a fiecărui slariat”

- disciplina muncii poate fi privită ca instituţie de drept pozitiv al muncii;

- disciplina muncii constituie o obligaţie juridica de sinteza;

- disciplina muncii nu comportă nici un fel de excepţie deci ea se aplica fiecărui slariat in parte;

- disciplina muncii este de natură contractuală deoarece sete prevazută generic în lege;

disciplina muncii are caracter autonom.

Preview document

Răspunderea Disciplinară - Pagina 1
Răspunderea Disciplinară - Pagina 2
Răspunderea Disciplinară - Pagina 3
Răspunderea Disciplinară - Pagina 4
Răspunderea Disciplinară - Pagina 5
Răspunderea Disciplinară - Pagina 6
Răspunderea Disciplinară - Pagina 7
Răspunderea Disciplinară - Pagina 8
Răspunderea Disciplinară - Pagina 9
Răspunderea Disciplinară - Pagina 10
Răspunderea Disciplinară - Pagina 11
Răspunderea Disciplinară - Pagina 12
Răspunderea Disciplinară - Pagina 13
Răspunderea Disciplinară - Pagina 14
Răspunderea Disciplinară - Pagina 15
Răspunderea Disciplinară - Pagina 16
Răspunderea Disciplinară - Pagina 17
Răspunderea Disciplinară - Pagina 18
Răspunderea Disciplinară - Pagina 19
Răspunderea Disciplinară - Pagina 20
Răspunderea Disciplinară - Pagina 21
Răspunderea Disciplinară - Pagina 22
Răspunderea Disciplinară - Pagina 23
Răspunderea Disciplinară - Pagina 24
Răspunderea Disciplinară - Pagina 25
Răspunderea Disciplinară - Pagina 26
Răspunderea Disciplinară - Pagina 27
Răspunderea Disciplinară - Pagina 28
Răspunderea Disciplinară - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Disciplinara.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea disciplinară

Capitolul I Considerații generale privind disciplina muncii și răspunderea disciplinară 1.1. Disciplina muncii 1.1.1. Noțiune Disciplina muncii...

Răspunderea desciplinară potrivit legislației muncii

INTRODUCERE Obligației salariatului de a respecta disciplina muncii îi corespunde dreptul angajatorului de a aplica sancțiuni disciplinare ori de...

Răspunderea Disciplinară

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Definiţia, trăsăturile şi elementele definitorii ale răspunderii disciplinare „Ansamblul normelor legale...

Greva

Dreptul la grevă constituie unul dintre principiile specifice dreptului muncii şi este prevăzut ca un drept fundamental al salariaţilor pentru...

Răspunderea disciplinară

Raspunderea disciplinara Dreptul muncii reprezintă acea ramură din sistemul de drept, care reglementează sfera raporturilor de muncă. Prin...

Raspunderea Juridica de Dreptul Muncii

1. Notiuni introductive Răspunderea juridică este una dintre instituţiile de bază ale dreptului care oferă o garantare a transpunerii în practică...

Referat Dreptul Muncii - Greva

I.NOTIUNEA DE GREVA Constitutia Romaniei prevede in articolul 40, pentru salariati, dreptul la greva, acesta fiind si un principiu fundamental al...

Răspunderea Disciplinară

I Noţiuni teoretice- Răspunderea disciplinară 1. Introducere Disciplina muncii reprezintă o obligaţie de sinteză a salariatului care însumează şi...

Te-ar putea interesa și

Statutul Functionarilor Publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Răspunderea disciplinară a funcționarului pubic

INTRODUCERE Partea introductivă a proiectului va evidenția, în primul rând, modalitatea de abordare a acestuia, gândită sub forma unei cercetări...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII Orice activitate omenească...

Răspunderea Disciplinară

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Definiţia, trăsăturile şi elementele definitorii ale răspunderii disciplinare „Ansamblul normelor legale...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

INTRODUCERE 1. Motivaţia alegerii temei Răspunderea disciplinară este o instituţie de mare importanţă în dreptul Muncii. Ideea de răspundere,...

Răspunderea Disciplinară a Militarilor

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE DISCIPLINEI MILITARE 1. Noţiune. Disciplina militară este o condiţie...

Răspunderea Disciplinară a Funcționarilor Publici

Noţiunea de răspundere disciplinară Funcţionarul public, ca şi salariatul, îşi desfăşoară activitatea într-un cadru organizat şi disciplinat în...

Teoria Raspunderii in Administratia Publica - Raspunderea Administrativ Disciplinara - Raspunderea Administrativ Patrimoniala

1.RASPUNDEREA ADMINISTRATIVA 1.1 Consideratii generale Raspunderea juridica este acea forma a raspunderii sociale constand in complexul...

Ai nevoie de altceva?