Răspunderea Disciplinară

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3218
Mărime: 21.10KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Silviu Barbu Gabriel
Universitatea „Transilvania „ din Braşov Facultatea de Drept şi Sociologie Catedra de Drept Public

Cuprins

I. Noţiuni teoretice - Răspunderea disciplinară

• 1. Introducere

• 2. Trăsăturile răspunderii disciplinare

• 3. Condiţiile răspunderii disciplinare

II. Practică judiciară

Extras din document

I Noţiuni teoretice- Răspunderea disciplinară

1. Introducere

Disciplina muncii reprezintă o obligaţie de sinteză a salariatului care însumează şi rezumă , în esenţă, toate îndatoriile sale şi constă în starea de ordine care trebuie să existe în desfăşurarea procesului de muncă.

Salariatul este obligat ,datorita pozitiei sale de subordonat in cadrul raporturilor juridice de munca , sa execute dispozitiile date de angajator atat prin ordine scrise cat si prin ordine verbale. Acest lucru este valabil si in cazul conventiilor civile de prestari servicii, incheiate in baza legii 130/1999, unde prestatorul este obligat sa respecte regulile disciplinare.

Condiţia necesară şi suficentă pentru a intervenii răspunderea disciplinară o constituie savarşirea unei abateri disciplinare , adica a unei încălcări de catre salariat , cu vinovaţie, a obligatiilor sale de serviciu.

Răspunderea disciplinară reprezintă o forma a raspunderii juridice specifică dreptului muncii şi cuprinde ansamblul normelor legale care definesc abaterile disciplinare , stabilesc sancţiunile şi reglementează condiţiile de fond şi procedurale pentru aplicarea lor.

2. Trăsăturile răspunderii disciplinare

1. Răspunderea disciplinară este de natură contractuală - obligaţia salariatului de a respecta toate regulile care configurează disciplina muncii ;

2. Se transpune într-o constrângere materială sau de ordin moral ;

3. Caracter intuitu personae - imposibilă o răspundere disciplinară pentru fapta altuia sau o transmitere a acestei răspunderi asupra moştenitorilor salariatului;

4. Exercită o funcţie sancţionatorie , preventivă şi educativă;

I. Cauzele de exonerare de răspundere disciplinară :

• legitima apărare

• starea de necesitate

• constrângerea fizică sau constrângerea morală

• cazul fortuit

• forţa majoră

• eroarea de fapt

• executarea ordinului de serviciu emis în mod legal .

II. Elementele esenţiale ale răspunderii disciplinare sunt :

• Calitatea de salariat al unităţii în baza unui contract individual de muncă

• Existenţa unei fapte ilicite

• Săvârşirea faptei cu vinovăţie

• Un rezultat dăunător

• Legătura de cauzalitate între faptă şi rezultat

Subiect al abaterii disciplinare poate fi numai salariatul . Ucenicii,elevii şi studenţii care fac practică în unităţi , militarii persoanele condamnate penal de a presta o muncă de reeducare în unităţi nu vor răspunde disciplinar în baza Codului Muncii ci potrivit reglementărilor specifice sectorului de care aparţin .

Preview document

Răspunderea Disciplinară - Pagina 1
Răspunderea Disciplinară - Pagina 2
Răspunderea Disciplinară - Pagina 3
Răspunderea Disciplinară - Pagina 4
Răspunderea Disciplinară - Pagina 5
Răspunderea Disciplinară - Pagina 6
Răspunderea Disciplinară - Pagina 7
Răspunderea Disciplinară - Pagina 8
Răspunderea Disciplinară - Pagina 9
Răspunderea Disciplinară - Pagina 10
Răspunderea Disciplinară - Pagina 11
Răspunderea Disciplinară - Pagina 12
Răspunderea Disciplinară - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Disciplinara.doc

Alții au mai descărcat și

Jurisdictia Muncii

1. Consideraţii introductive Adoptarea şi intrarea în vigoare a noului Cod al muncii la 1 martie 2003 devenise o strictă necesitate în condiţiile...

Răspunderea disciplinară în dreptul muncii

Dreptul muncii reprezintă acea ramură din sistemul de drept, care reglementează sfera raporturilor de muncă. Prin raporturi de muncă se înţeleg...

Suspendarea Contractului Individual de Munca

Suspendarea contractului individual de munca - notiuni itroductive Executarea contractului individual de munca reprezinta un proces ce se...

Răspunderea Disciplinară

I.Disciplina muncii 1.Noţiunea de discipină a muncii Termenul de disciplina a muncii il regăsim in Codul muncii precizat in art. 39 mai exact...

Contractul Individual de Muncă

Cap I. Aspecte generale privind contactul individual de muncă I.1 Noţiuni. După cum prevede Noul Cod al Muncii în art.10, contractul individual de...

Incetarea Contractului Individual de Muncă

1.Legalitatea incetării contractului individual de munca 1.Legalitatea incetării contractului individual de munca Expresia cea mai elocventă a...

Izvoarele Dreptului Muncii

Capitolul 1. Consideraţii generale In accepţiunea juridică a noţiunii, izvoarele de drept nu se referă la esenţa dreptului, ci la formele...

Caracterele Juridice și Condițiile de Validitate ale Contractului Individual de Muncă

În dreptul român contractul individual de muncă a apărut relative târziu, vreme de un secol şi jumătate în locul său utilizându-se un contract...

Te-ar putea interesa și

Statutul Functionarilor Publici

INTRODUCERE In prezenta lucrare de diploma am propus tema „Statutul functionarilor publici romani”. Am considerat drept deosebit de interesanta o...

Răspunderea disciplinară a funcționarului pubic

INTRODUCERE Partea introductivă a proiectului va evidenția, în primul rând, modalitatea de abordare a acestuia, gândită sub forma unei cercetări...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DREPTUL MUNCII 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII Orice activitate omenească...

Răspunderea Disciplinară

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Definiţia, trăsăturile şi elementele definitorii ale răspunderii disciplinare „Ansamblul normelor legale...

Răspunderea Disciplinară a Militarilor

Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA NOŢIUNEA ŞI TRĂSĂTURILE DISCIPLINEI MILITARE 1. Noţiune. Disciplina militară este o condiţie...

Răspunderea Disciplinară a Salariaților

INTRODUCERE 1. Motivaţia alegerii temei Răspunderea disciplinară este o instituţie de mare importanţă în dreptul Muncii. Ideea de răspundere,...

Teoria Raspunderii in Administratia Publica - Raspunderea Administrativ Disciplinara - Raspunderea Administrativ Patrimoniala

1.RASPUNDEREA ADMINISTRATIVA 1.1 Consideratii generale Raspunderea juridica este acea forma a raspunderii sociale constand in complexul...

Răspunderea Disciplinară

I.Disciplina muncii 1.Noţiunea de discipină a muncii Termenul de disciplina a muncii il regăsim in Codul muncii precizat in art. 39 mai exact...

Ai nevoie de altceva?