Raspunderea Disciplinara a Functionarilor Publici

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Raspunderea Disciplinara a Functionarilor Publici.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Maria Ioniche

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Noţiunea de răspundere disciplinară

Funcţionarul public, ca şi salariatul, îşi desfăşoară activitatea într-un cadru organizat şi disciplinat în acelaşi timp. Ei se supun unor reguli pe care, dacă le încalcă, sunt pasibili de răspundere.

Disciplina muncii, indiferent la care tip de muncă ne raportăm, concretizează starea de ordine inerentă îndeplinirii atribuţiilor care rezultă dintr-un raport de muncă sau dintr-un raport de funcţie publică. Această ordine derivă din respec¬tarea unor norme de conduită profesională, care pot viza:

- relaţiile din cadrul unui colectiv determinat;

- relaţiile cu alte colective din cadrul aceleiaşi unităţi;

- relaţiile cu terţii.

Elementul fundamental al distincţiei între răspunderea funcţionarului comunitar şi cea a salariatului este următorul: funcţionarul public poate să răspundă discipli¬nar şi pentru fapte care exced disciplinei muncii în accepţiunea lato sensu. El va răspunde disciplinar şi atunci când, în afara serviciului, comite fapte care afectează statutul sau imaginea publică proprie sau a instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea.

Răspunderea disciplinară a funcţionarilor comunitari este prevăzută şi în alte legi speciale, statute sau regulamente de organizare şi funcţionare.

Statutul funcţionarilor comunitari defineşte răspunderea disciplinară a acestora ca fiind „încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege” .

Răspunderea disciplinară reprezintă un ansamblu de norme care reglementează actele şi faptele săvârşite de funcţionarul public în exercitarea atribuţiilor sale sau în legătură cu acestea, sancţiunile care se aplică şi normele procedurale corespunzătoare. Sunt calificate ca abateri disciplinare nu orice încălcări ale îndatoririlor funcţionarilor comunitari, ci numai acelea prevăzute expres de lege, altele putând fi calificate ca abateri administrative, contravenţionale sau de altă natură.

Principii generale care guvernează răspunderea disciplinară a funcţionarilor comunitari

Aceste principii care guvernează răspunderea funcţionarilor comunitari, trebuie analizate în contextul răspunderii Comunităţilor în ansamblul lor. Astfel răspunderea acestora este dominată de principiul că ele nu răspund doar pentru pagubele provocate de instituţii, pentru greşelile de serviciu aşa zis "anonime" ci şi pentru pagubele cauzate prin greşelile personale ale unui agent respectiv pentru greşeala acestuia cu condiţia ca ea să intervină în exerciţiul serviciului.

În ceea ce priveşte principiile răspunderii disciplinare a funcţiona¬rilor comunitari identificăm:

1) Un prim principiu îl reprezintă acela că răspunderea discipli¬nară intervine ca urmare a comiterii unei abateri disciplinare, noţiune care include orice încălcare a obligaţiilor impuse de prezentul statut.

Foarte important este faptul că încălcarea obligaţiilor de servi¬ciu poate fi realizată atât de „funcţionar" cât şi de "fostul funcţionar", după cum prevede expres articolul 86 alin (1) din Statut. Rezultă concluzia că în dreptul comunitar al funcţiei publice, răspunderea este o instituţie care nu presupune cu necesitate existenţa unui raport de funcţie publică, funcţionarii publici aşa-zişi " activi". Că ea poate viza nu doar funcţionarii în exerciţiu, ci şi "foştii funcţionari", al căror raport de funcţie publică a încetat din diferite motive, ceea ce nu înseamnă că a încetat şi răspunderea în cazul în care persoana respectivă a comis unele abateri.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raspunderea Disciplinara a Functionarilor Publici.doc