Raspunderea in Contractul de Vanzare-Cumparare Internationala

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Raspunderea in Contractul de Vanzare-Cumparare Internationala.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 32 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Udrescu Doina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1.Carctere generale ale contractului de vanzare - cumparare internationala 3
2. Aspecte introductive 5
3.Conditii generale ale raspunderii contractuale in raporturile de comert international 7
4. Conventii in materie 9
4.1.Regulile INCOTERMS 10
4.2.Conţinutul regulilor INCOTERMS 13
5.Principiile Unidroit 18
5.1. Obligaţii ale vânzătorului şi cumpărătorului 19
5.2. Răspunderea pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale 20
5.3. Raspunderea pentru calitatea produselor in termenul de garantie 21
5.4.Raspunderea pentru calitatea produselor in cadrul duratei medii de utilizare a produselor. 22
6. ANEXE 23

Extras din document

RĂSPUNDEREA ÎN CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE INTERNAŢIONALĂ

1.Carctere generale ale contractului de vanzare - cumparare internationala

Contractul de vânzare internaţională

Caracteristicile contractului

- Bilateral

- Consensual

- Sinalagmatic

- Translativ de proprietate

- Titlu oneros

- Extraneitate

Clauze şi condiţii ale contractului

Obiectul contractului (I)

- Obiectul contractului

- Tipuri de mărfuri: de bază, industriale, de consum curent, serviciile

- Adaptarea tehnică şi comercială a produsului la specificul pieţei de desfacere

- Un rol major în definirea normelor tehnice: organismele de standardizare

- Exemple de organisme: DIN (Deutsches Institute for Normung), BSI (British Standrad Institute), AFNOR (Association Francaise de Normalisation) etc

- Asociaţiile sunt reunite de ISO

Obiectul contractului (II)

- Cantitatea mărfii

- Se determină prin folosirea unităţilor de măsură, în funcţie de uzanţele de pe piaţa clientului

- În cazul bunurilor nefungibile: număr de bucăţi, suprafeţe

- În cazul bunurilor fungibile: se indică în contract o toleranţă în plus sau în minus

- Se ţine seama de caracteristicile tehnice

- Se precizează locul de determinare a cantităţii şi documentul care să ateste cantitatea expediată

Obiectul contractului (III)

- Calitatea:

- Metoda de determinare a calităţii se stabileşte de părţi printr-o clauză expres menţionată în contract

- Determinarea calităţii se poate face astfel:

• Pe bază de descriere

• Prin mostre

• Pe bază de tipuri şi denumiri uzuale

• Prin indicarea mărcii de fabrică

• Pe baza vizionării mărfii

• Prin utilizarea unor formule speciale

Obiectul contractului (IV)

- Ambalarea şi marcarea

- În contract se precizează tipul ambalajului

- Se precizează transmiterea proprietăţii ambalajului de la vânzător la cumpărător

- Preţul ambalajului: clauza neto ) preţul ambalajului inclus în preţ), clauza neto + ambalajul sau clauza bruto/neto

- Marcarea ambalajului: 2 funcţii – operativitate în manipularea mărfii pe parcursul transportului şi publicitate comercială

Obiectul contractului (V)

- Marca:

- Marca este un semn care permite deosebirea produselor sau serviciilor unei firme de cele ale altei firme

- Are mai multe funcţii: de identificare calitativă a unui produs, de individualizare a tranzacţiei, de garanţie privind calitatea

- Pot fi de fabrică ( a producătorului), de comerţ (a distribuitorului ), de servicii (a prestatorului de servicii)

- Exportatorul are 3 opţiuni: să utilizeze marca din ţara de origine, să conceapă o marcă specială pentru străinătate, să renunţe la marca de fabrică şi să comercializeze sub marca distribuitorului

Preţul mărfii

- Element esenţial al contractului

- Trebuie să fie cert

- Constituie obiectul principal al negocierilor

- Oferta de preţ este una din misiunile esenţiale ale serviciilor de export

- Se referă la : - preţul pieţei, constrângerile comerciale previzibile, constrângeri geografice, condiţii de transport, incidenţa cheltuielilor anexe

Negocierea preţului

- Presupune mai multe etape:

- prezentarea preţului

- susţinerea acestuia

- oferirea de concesii şi facilităţi

- acordul părţilor

- redactarea clauzei de preţ

Prezentarea preţului

- Se bazează pe calculele privind preţul de ofertă

- Se face sub forma preţului anunţat, adică oferit spre negociere

- Este în corelaţie cu preţul rezervat: poate fi mai mare, apropiat sau egal cu acesta

Susţinerea preţului

- Explicarea şi justificarea acestuia prin folosirea de metode şi tehnici

- Tehnica rigurozităţii

- Tehnica adecvării

- Tehnica amortizării

- Tehnica progresiei

- Tehnica balanţei

Concesii şi redactarea clauzei

- Concesii:

- scontul de reglementare

- rabatul

- remiza

- bonificaţia

- Clauze ale preţului:

- se înscrie preţul fie pe unitate de produs,

fie global

- În cazul mărfurilor fungibile preţurile pot fi determinate sau determinabile

Determinarea preţului la export şi la import

- La preţul la export se ţine cont de costul exportatorului

- Cheltuielile exportatorului se împart în 3 categorii: cheltuieli de producţie, cheltuieli specifice la export, cheltuieli de comercializare

- Importatorul în determinarea preţului de negociere trebuie să ţină cont de 2 aspecte:

- Preţul contractual se înţelege conform unei condiţii de livrare stabilite de părţi

- Pe lângă preţul contractual, importatorul are o serie de costuri suplimentare

Categorii de preţuri

Fisiere in arhiva (1):

  • Raspunderea in Contractul de Vanzare-Cumparare Internationala.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE MASTER „ADMINISTRAREA AFACERILOR INTERNAŢIONALE