Răspunderea Internațională a Statelor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 14362
Mărime: 52.99KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

I. Noţiuni cu caracter general

II. Evoluţia conceptelor privind răspunderea statului

III. Natura juridică şi definiţia răspunderii internaţionale

IV. Fundamentul răspunderii internaţionale

V. Faptul generator al răspunderii internaţionale

1. Elementul obiectiv al faptului generator

1.1 Faptul ilicit, generator primordial al răspunderii internaţionale. Clasificarea faptelor ilicite

1.2 Faptul ilicit, generator ipotetic al răspunderii internaţionale

1.3 Cauze ale absenţei unui principiu general al răspunderii obiectiv ĩn material dreptului internaţional public

2. Elementul subiectiv

VI. Circumstanţe care exclud răspunderea internaţională

VII. Prejudiciul

1. Tipuri de prejudicii

2. Modalităti de reparaţie a prejudiciului

VIII. Stabilirea răspunderii internaţionale a statelor şi consecinţele acesteia

1. Sancţiunile

2. Obligaţia de reparare

3. Consecinţele răspunderii internaţionale

IX. Răspunderea statelor pentru consecinţe prejudiciabile decurgând din activităţi care nu sunt interzise de dreptul internaţional

X. Concluzii

Extras din document

I. Noţiuni cu caracter general

Ĩn dreptul intern, a spune că o persoană este responsabilă ĩnseamnă că ea ĩşi asumă consecinţele unei fapte (răspundere civilă sau penală) sau a unui eşec (răspundere politică). Ĩn ordinea internaţională, Statul ĩşi angajează răspunderea atunci când săvârşeşte un fapt illicit.

Instituţia s-a consacrat ca unb adevărat principiu al dreptului internaţional public, potrivit căreia orice ĩncălcare a unei obligaţii internaţionale antrenează răspunderea autorului ĩncălcării şi obligaţia acestuia de a repara eventualul prejudiciu produs. Reprezintă o instituţie fundamentală ĩn ĩntreg sistemul de drept, iar dreptul internaţional nu face excepţie de la această regulă.

Ĩncălcarea unei norme internaţionale de către un stat are drept consecinţă stabilirea unui raport juridic ĩntre statul lezat şi statul vinovat. Răspunderea internaţională reprezintă o manifestare a personalităţii juridice a statelor, a suveranităţii lor, ce contribuie la garantarea legalităţii ordinii internaţionale.

La nivel internaţional poate fi angajată şi răspunderea persoanelor fizice ĩn cazul comiterii unor infracţiuni internaţionale. Ĩn acest caz, persoana fizică răspunde ĩn fată organelor jurisdicţionale internaţionale, fiind vorba de o răspundere penală individuală.

Adesea, autorul ĩncălcării unei obligaţii juridice trebuie să “răspundă” ĩn faţa subiectului căruia i-a fost cauzat prejudicial. Conţinutul răspunderii constă, ĩn principiu, datorită autorului său, ĩn obligaţia de a ĩnlătura consecinţele dăunătoare rezultate din fapta săvârşită de către el.

Atingerea adusă legalităţii şi crearea consecutivă a unei obligaţii reparatorii ĩn sarcina autorului acesteia sunt noţiuni ĩn interdependenţă, Obligaţia de a repara apare ca fiind sancţiunea ordinară a ĩncălcării dreptului.

Dreptul internaţional s-a referit, până ĩn prezent, strict la raportul simplu existent ĩntre comitarea unui act ilicit şi crearea consecutivă a obligaţiei de reparaţie a consecinţelor dăunătoare.

Ĩn hotărârea pronunţată ĩn cauza “Uzinei Chorzow”, CPIJ a rezumat acest raport astfel: ”reprezintă un principiu de drept internaţional, o concepţie generală de drept, ca orice ĩncălcare a unui angajament să presupună obligaţia de reparaţie”.

Răspunderea internaţională corespunde, mai ĩntâi, unui tip de răspundere civilă transpusă ĩn ordinea interstatală.

Ordinea juridică impune o serie de norme de comportament, de obligaţii ĩn sarcina subiectelor de drept, iar răspunderea este mecanismul prin intermediul căruia se constată slăbiciunea acestora din urmă şi se obţine restabilirea legalităţii.

Ĩn dreptul intern, ca şi ĩn dreptul internaţional, angajarea răspunderii unui subiect de drept nu este singura sancţiune aplicabilă ĩn cazul ĩncălcării legalitătii . Cu toate acestea, instituţia răspunderii rămâne cea mai răspândită şi mai eleborată formă de răspuns la ilegalitate.

Răspunderea internaţională este concepută, ĩn mod esenţial, să funcţioneze ca o instituţie juridică ĩmpotriva statelor. Chiar dacă ulterior recunoaşterea personalităţii lor juridice internaţionale, răspunderea organizaţiilor interguvernamentale se supune, ĩn principiu, aceloraşi reguli de origine cutumiară. Aplicarea lor practică, chiar dacă presupune şi greşeli, dezvăluie faptul că destinatarul lor le consideră obligatorii.

Spre deosebire de formele de răspundere din dreptul intern, răspunderea internaţională se sustrage, ĩn mare măsură, judecătorului .

Deşi consacrată prin unele dispoziţii convenţionale şi prin jurisprudenţă, instituţia răspunderii este ĩncă ĩn proces de codificare, un rol important avându-l, ĩn acest sens, lucrările ĩn desfăşurare, ĩn materie, ale Comisiei de Drept Internaţional (proiectul de articole privind răspunderea statelor).

Un proiect revizuit şi mai detaliat a fost adoptat de CDI ĩn 1996, având ĩn prezent 62 de articole, ĩmpărţite ĩn trei părţi: originea răspunderii internaţionale, conţinutul, formele şi gradele răspunderii şi soluţionarea diferendelor .

II. Evoluţia conceptelor privind răspunderea statului

Ĩntr-o primă perioadă a evoluţiei concepţiilor referitoare la răspunderea internaţională a statelor, pentru declanşarea acesteia erau luat ĩn considerara actele persoanelor fizice care cauzaseră prejudicii unui stat străin.

Preview document

Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 1
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 2
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 3
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 4
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 5
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 6
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 7
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 8
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 9
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 10
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 11
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 12
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 13
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 14
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 15
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 16
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 17
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 18
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 19
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 20
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 21
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 22
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 23
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 24
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 25
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 26
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 27
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 28
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 29
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 30
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 31
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 32
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 33
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 34
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 35
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 36
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 37
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 38
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 39
Răspunderea Internațională a Statelor - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Internationala a Statelor.doc

Alții au mai descărcat și

Rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale

CONSIDERAŢII GENERALE Evoluţia istorică a principiului rezolvării pe cale pasnică a diferendelor internaţionale Reglementarea paşnică a...

Răspunderea Penală Internațională în Dreptul Internațional Public

“popoarele Europei rămânând mândre de identitatea lor şi de istoria naţională, sunt decise să depăşească vechile divizarii şi, din ce în ce mai...

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Izvoarele Dreptului Internațional Privat

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALĂ Teoria dreptului face de principiu distincţia între noţiunea de izvor de drept în sens material şi în sens...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

1. Noţiunea şi elementele caracteristice ale izvoarelor dreptului internaţional public Caracterul specific şi elementele distinctive ale Dreptului...

Banca Centrală Europeană

INTRODUCERE Provocările secolului XX şi evoluţia economică şi geostrategică contemporană a lumii civilizate au consacrat la rang de principiu...

Răspunderea juridică pentru daune ecologice

I. Introducere Degradarea mediului înconjurător constituie astăzi una din marile probleme ale omenirii. Mediul este afectat atât de consecinţele...

Tratatul de la Lisabona

1. Introducere Fie că va fi ratificat sau nu, Tratatul de la Lisabona reprezintă unul dintre documentele cheie ale Uniunii Europene. Acesta...

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Internațională a Statelor pentru Încălcarea Normelor de Drept Internațional Umanitar

INTRODUCERE Dreptul internaţional umanitar, cunoscut şi sub denumirea ,,dreptul conflictelor armate” sau ,,dreptul războiului”, are drept scop...

Raspunderea pentru Daunele Ecologice in Dreptul Comunitar

INTRODUCERE Protectia mediului este una din marile provocari actuale ale Europei, data fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de catre...

Răspunderea juridică - Privire specială asupra răspunderii penale

INTRODUCERE Obiectul prezentei lucrări îl reprezintă răspunderea juridică, cu accent asupra răspunderii penale, o tema de perpetua actualitate, în...

Răspunderea Statelor în Drept

INTRODUCERE Dreptul Internaţional contemporan este format din principii şi norme juridice create pe baza acordului de voinţă dintre state, cu...

Raspunderea Statelor si a Persoanelor in Cazul Savarsirii unei Fapte Penale Internationale

1.CONSIDERATII GENERALE DESPRE RASPUNDEREA JURIDICA INTERNATIONALA A STATELOR Dreptul international penal, s-a constituit ca ramura distincta a...

Răspunderea Internațională a Statelor

INTRODUCERE Răspunderea este o instituţie juridică prezentă în orice ramură a dreptului. Principiul general, potrivit căruia orice încălcare a...

Protecția Juridică Internațională pe Timp de Război

Capitolul I. Noțiuni introductive privind protecția juridică internațională pe timp de război în lumea contemporană 1.1 Definiția dreptului...

Principiile dreptului internațional penal

Notiunea de principiu provine etimologic de la latinescul “principium”-cu sensul de izvor primordial,cauza primara,temei,lege,norma de baza. In...

Ai nevoie de altceva?