Răspunderea juridică civilă în dreptul afacerilor

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3271
Mărime: 27.31KB (arhivat)
Publicat de: Maxim-Marius Achim
Cost: 6 puncte
Ministerul Educației al Republicii Moldova Academia de studii economice Facultatea Business si Administrarea Afacerilor

Cuprins

  1. 1.Introducere
  2. 2.Cuprins
  3. 2.1Subiectele raspunderii civile
  4. 2.2Temeiurile si conditiile raspunderii delictuale a agentilor economici
  5. 2.3Modalitati de repare a prejudiciului
  6. 2.4Repararea prejudiciilor care nasc din cauzare de daune
  7. 2.5Raspunderea civila contractuala a agentilor economici
  8. 3.Concluzie
  9. Bibliografie

Extras din referat

Legislația civilă determina statutul juridic al participantilor la circuitul civil,temeiurile aparitiei dreptului de proprietate si modul de exercitare a acerstuia,reglementeaza obligatiile contractuale si de alta natura,alte raporturi si nepatrimoniale.Orice incalcare de catre agentul economomic-persoana fizica sau juridica,a raporturilor indicate,urmata de cauzarea unui prejudiciu persoanei particulare,atrage dupa sine raspunderea juridica a acestuia,care imbraca forma raspunderii civile.Alaturi de cele lalte feluri de raspundere juridica,raspunderea civila se aplica in scopul educarii persoanei.Prin influenta pe care o exercita asupra persoanelor,ea constitue un mijloc de insuflare in constiinta acestora a necesitatii de a actiona cu grija sporita,de a nu prejudicia pe altii ,de a respecta drepturile si interesele celorlalti.adica urmareste implicit si un scop preventiv.Posibilitatea produceriii in viitor a unui prejudiciu constitue motiv suficient pentru a se putea adresa instantei de judecata,cerind suprimarea actiunilor ce creeaza un asemenea pericol.In particular,in cazul in care prejudiciul este o consecinta a exploatarii intreprinderii,institutiei sau a unei activitatide productie ce continua sa cauzeze daune sau sa ameninte cu producerea unui nou prejudiciu,instanta de judecata poate sa oblige piritul,pe linga repararea prejudiciului sa-si inceteze activitatea daca incetarea nu contravine interesului public( Codul civil,art.1400,alin.1).Specificul raspunderii civile consta in faptul ca are un caracter reparator,cincretizindu-se intr-o obligatie de despagubire din contul patrimoniului persoanelor care savirsesc fapte ilicite cauzatoarede prejudiciu.Intrucît obligatia de repatare a prejudiciului constitue un mijloc de inlaturare a consecintelor incalcarii dreptului,se poate spune ca raspunderea civila este un mijloc de aparare si restabilire a drepturilor subiective si a intereselor tuturor persoanelor fizice si juridice.

2.1Subiectele raspunderii civile

Subiectele raspunderii civile sunt creditorul (persoana vatamata) si debitorul(autorul prejudiciului)Creditor este persoana care a fost prejudiciata si/sau care are drptul de reparare prejudiciului cauzat.Nu intotdeauna una si aceeasi persoana intruneste calitatea de creditor si persoana vatamata.Exista situatii cind are loc modificarea titularului dreptului de creanta in cadrul obligatiei legale sau contractuale.Acest lucru se intimpla atunci cind creditorul persoana fizica decedeaza si dreptul de a primi despagubirea trece de la mostenitorii acesteia (de exemplu ,daca membrii societatii in nume colectiv nu aceepta succesorii membrului societatii de decedat in calitate de asociat,societatea este obligata sa le plateasca active nete,determinate de la data decesului,detinute asociatul decedat )ori cind persoana vatamata primeste despagubirea nu de la autorul prejudiciului,ci de la alta persoana obligata sa repare prejudiciul (de exemplu,asiguratorul care a platit despagubirea de asigurare preia in limitele acestei sume dreptul de creanta,drep pe care asiguratul sau o alta persoana il detine in raport cu o tertas persoana responsabila de producerea prejudiciului.Debitorul este persoana care a savirsit fapta ilicita si/sau care este obligata sa repare prejudiciul cauzat.Nu intotdeauna calitatea de autor al prejudiciului si de persoana obligata sa-l repare o intruneste aceeasi persoana.De exemplu ,succesorul membrului societatii in nume colectiv poarta raspundere,in limitele patrimoniului care a trecut la el,de obligatiile pentru care purta raspundere,membrul decedat al societatii(codul civil art. 132,alin 3).

Subiecte ale raspunderii civile,in conformitate cu legislatia in vigoare apar persoane fizice si juridice,cele care practica,precum si cele care nu practica activitatea de intreprinzator.

Persoana fizica care desfasoara activitatea de intreprinzator,raspunde cu tot patrimoniul sau pentru obligatiile asumate in procesul desfasurarii acestei acitivitati,precum si obligatiile asumate in procesul desfasurarii acestei activitati,precum si in procesul organizarii sau in legatura cu desfasurarea activitatii mentionate. Exceptiile fac bunurile care conform legii nu pot fi urmarite .

Persoana juridica raspunde pentru obligatiile sale cu tot patrimoniul ce ii apartine. Fondatorul persoanei juridice nu raspund pentru obligatiile persoanei juritice,iar persoana juridica nu raspund epentru obligatiile fondatorului,cu exeptiile stabilite de lege sau de actul de constituire.

2.2Temeiurile si conditiile rspunderii delictuale a agentilor economici

Raspunderea delicituala constituie un raport de obligatii in temeiul caruia o persoana are indatorirea sa repare prejudiciul cauzat altuia Prin fapta sa ,oriin cazurile prevazute de lege-prejudiciu pentru care este raspunzatoare.

Dupa cum reiese din dispozitiile legii,conditiile pentru angajarea raspunderii civile delectuale sunt:

Prejudiciile si formele lui

Prejudiciul poate fi definit ca fiind consecintele negative cu caracter patrimonial sau nepatrimonial al faptei ilicite,aparute ca urmare a lezarii drepturilor subiective patrimoniale si personal nepatrimoniale ale persoanei.El se clasifica in functie de mai multe criterii. In dependenta de posibilitatea evaluarii banesti a consecintelor faptei iligite, deosebim prejudiciul patrimonial si nepatrimonial (moral).

Bibliografie

• Codului civil al R.M

• ,,Dreptul Afacerilor,, Gabriel Margineanu,Lilia Margineanu

• ,,Dreptul Afacerilor’’ de Rosca Nicolae, Baies Sergiu

• Hotarirea Plenului CSJ ,,cu privire la practica aplicarii legislatiei ce reglementeaza repararea daunei cauzate sanatatii.

Preview document

Răspunderea juridică civilă în dreptul afacerilor - Pagina 1
Răspunderea juridică civilă în dreptul afacerilor - Pagina 2
Răspunderea juridică civilă în dreptul afacerilor - Pagina 3
Răspunderea juridică civilă în dreptul afacerilor - Pagina 4
Răspunderea juridică civilă în dreptul afacerilor - Pagina 5
Răspunderea juridică civilă în dreptul afacerilor - Pagina 6
Răspunderea juridică civilă în dreptul afacerilor - Pagina 7
Răspunderea juridică civilă în dreptul afacerilor - Pagina 8
Răspunderea juridică civilă în dreptul afacerilor - Pagina 9
Răspunderea juridică civilă în dreptul afacerilor - Pagina 10
Răspunderea juridică civilă în dreptul afacerilor - Pagina 11
Răspunderea juridică civilă în dreptul afacerilor - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Juritica Civila in Dreptul Afacerilor.docx

Alții au mai descărcat și

Răspunderea în Contractul de vânzare-cumpărare Internațională

RĂSPUNDEREA ÎN CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE INTERNAŢIONALĂ 1.Carctere generale ale contractului de vanzare - cumparare internationala...

Participanți la raportul juridic de drept al afacerilor

Aspecte generale Subiectele in relatiile comerciale in mod traditional, sunt participantii la raporturile juridice, fie ca sunt persoane fizice,...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Concurența

Concurenţa este un fenomen deosebit de important pentru viaţa economică, dar şi pentru viaţa socială, deoarece ea reprezintă factorul motor care...

Garanțiile Personale în Dreptul Civil

Capitolul 1 Dispoziţii generale cu privire la garanţiile personale Raţiunea finală a existenţei oricărei obligaţii este executarea ei. Garantarea...

Contractul de Mandat Comercial

CAPITOLUL I INSTITUTIA JURIDICA A REPREZENTARII § 1. NOTIUNEA DE REPREZENTARE 1. Notiunea de reprezentare In general actul juridic este...

Leasingul

Introducere În epoca în care trăim, viața oricărui om reclamă, aproape la orice pas cunoașterea dreptului, înțeles ca îndreptar al convețuirii...

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară...

Profesionistul persoană fizică subiect de dreptul afacerilor

Introducere: Societatea moderna este bazata pe relatii sociale, rapoarte juridice, cu caracter patrimonia sau nepatrimonial. Aceste relatii sunt...

Dreptul Afacerilor

LECłIA 1. Consideratii generale Definitia si însemnătatea dreptului afacerilor Pasul 1. Definitii Dreptul afacerilor desemnează activităti...

Dreptul Afacerilor

NOTĂ INTRODUCTIVĂ Locul şi importanţa disciplinei 1. Sub raport didactic: a) locul disciplinei în cadrul programei de învăţămînt Disciplina de...

Ai nevoie de altceva?