Raspunderea Juridica in Dreptul Funciar

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Raspunderea Juridica in Dreptul Funciar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Marin Gurin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

1. Răspunderea penală pentru în călcarea legislaţiei funciare
2. Răspunderea funciară administrativă
3. Răspunderea civilă pentru încălcarea legislaţiei funciare
4. Retragerea terenurilor – măsură specială a răspunderii juridice funciare
5. Răspunderea juridică în dreptul funciar (reglementată de legislaţia română)

Extras din document

Răspunderea penală pentru în călcarea legislaţiei funciare

Această formă de răspundere intervine în cazurile când sunt comise fapte, care atentează la ordinea de drept funciar şi reprezintă un pericol social sporit.

La catogoria de fapte social periculoase, care atrag după sine răspunderea penală, Codul Penal al Republicii Moldova atribuie în primul rând încălcarea dreptului de proprietate asupra terenului (art. 176 al CPRM).

Răspunderea survine atunci când într-o formă directă sau indirectă se încalcă dreptul de proprietate ( în rezultatul încheierii diferitor tranzacţii, cum ar fi cumpărarea, vânzarea, ipotecarea, donaţia, schimbul, etc.), dacă, supusă anterior sancţiunii administrative pentru acelaşi delict.

Subiectele infracţiunii, prevăzute de art. 176 CP, sunt persoanele cu funcţii de răspundere şi cetăţenii. Totodată pot fi traşi atraşi la răspundere penală pentru concurs de infracţiune în conformitate cu articolele 184 - 186 ale CP.

O altă răspundere specifică survine în cazul construcţiilor samovolnice, dacă construcţia casei de locuit sau a anexelor este efectuată pe terenul aferent acaparat samavolnic, sau dabândit în mod ilicit (art. 215 al CP).

Totodată, Codul Penal conţine un şir de articole care sunt chemate să asigure folosirea raţională şi efectivă a terenurilor. Astfel, art. 168 prevede răspunderea penală pentru stricăciunea semnăturilor şi vătamarea plantaţiilor, iar art. 174 – pentru deteriorarea intenţionată a instalaţiilor de irigare.

În cazurile când din vina persoanelor cu funcţii de răspundere au fost poluate terenurile cu deşeuri, ape reziduale, ele pot fi atrase la răspundere în baza art. 184, 185, 186 ale CP al RM.

Faptele prevăzute de articolele nominalizate se pedepseşte cu muncă corecţională, amendă sau privaţiune de libertate pe diferite termene după caz.

Răspunderea funciară administrativă

Răspunderea administrativă pentru încălcarea legislaţiei funciare, de rând cu celelalte tipuri de răspundere juridică, este o formă a răspunderii ce intervine în sfera relaţiilor om-natură, ce ţine de valorificarea resurselor naturale. Acest tip de răspundere ocupă un loc important în sistemul reglementării privind răspunderea juridică, având un rol economic şi constituind totodatăun serios mijloc de prevenire. Esenţa ei constă în apliacrea de către organele de stat împuternicit a unor măsuri de constrângere administrativă faţă de persoanele ce comit contravenţii funciare administrtive.

Răspunderea administrativă intervine fără luarea în considerare a întinderii consecinţelor daunei cauzate resurselor funciare. Ca urmare, răspunderea pentru acestă daună, în caz de survine, are un caracter obiectiv, ea putând interveni ori de câte ori este încalcată legislaţia funciară. Consecinţele negative cauzate resurselor funciare, periculozitatea socială a faptei sunt luate în considerare numai l astabilirea sancţiunilor administrative.

Răspunderea administartivă pentru încălcarea legislaţiei funciare este prevăzută atât de Codul cu privire la contrvaenţiile administrative, aprobat prin Legea din 29 martie 1985 (articolul 52 al acestui Cod), cât şi de Codul Funciar, aprobat prin Lgea Republicii Moldova din 25 decembrie 1991 (articolul 96 al Codului respectiv).

Răspunderea administartivă ca parte a unui întreg are mult comun cu alte forme ale răspunderii juridice (contravenţia ca temei de apariţie, vinovăţia persoanei, legătura cauzală etc.). Dar, totodată, îi sunt specifice anumit trăsături :

- ca temei de apariţie a răspunderii juridice administrative serveşte contravenţia administrativă;

- pentru comiterea contravenţiei administartive se aplică sancţiuni administrative;

- aplicarea sancţiunilor se efectuează atât în ordine judiciară (de instanţa de judecată), cât şi în ordine extrajudiciară, adică de organe special împuternicite cu asemenea competenţă. Totodată, trebuie de făcut o remarcă: pentru încălcarea legislaţiei funciare, sancţiunile sunt aplicate numai de instanţele de judecată.

Răspunderea administrativă este răspunderea faţă de tot ce poartă caracter obligatoriu şi apare indiferent de voinţa persoanelor. Spre deosebire de răspunderea penală, răspunderea administrativă se aplică pentru comiterea nor fapte de un pericol social mai redus; spre deosebire de răspunderea patrimonială, răspunderea administrativă survine indiferent de cauzarea daunelor, iar, spre deosebire de răspunderea disciplinară, răspunderea administrativă nu estelegată de relaţii de srviciu. De toate celelalte forme ale răspunderii juridice răspunderea administrativă se deosebeşte prin procedura specială de aplicare.

Răspunderea funciară administrativă apare atunci când este comuisă o contravenţie administrativă funciară.

Analizând legislaţia şi aplicarea ei practică, am ajuns la concluzia că contravenţiile administrative sunt cele mai frecvente contravenţii funciară care prin multitudinea lor aduc daună deosebită resurselor funciare. Contravenţia administrativă funciară este fapta ilegală admisă cu vinovăţie, prevăzută de legislaţia în vigoare, care contravine ordinii juridice funciare stabilite în Republica Moldova.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raspunderea Juridica in Dreptul Funciar.doc

Alte informatii

Raspunderea juridica in Dreptul Funciar, referat sustinut la catedra de drept privat, Universitatea Libera Internationala din Moldova.