Răspunderea Juridică în Dreptul Funciar

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 5382
Mărime: 25.30KB (arhivat)
Publicat de: Tatiana Prodan
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marin Gurin
Raspunderea juridica in Dreptul Funciar, referat sustinut la catedra de drept privat, Universitatea Libera Internationala din Moldova.

Cuprins

  1. 1. Răspunderea penală pentru în călcarea legislaţiei funciare
  2. 2. Răspunderea funciară administrativă
  3. 3. Răspunderea civilă pentru încălcarea legislaţiei funciare
  4. 4. Retragerea terenurilor – măsură specială a răspunderii juridice funciare
  5. 5. Răspunderea juridică în dreptul funciar (reglementată de legislaţia română)

Extras din referat

Răspunderea penală pentru în călcarea legislaţiei funciare

Această formă de răspundere intervine în cazurile când sunt comise fapte, care atentează la ordinea de drept funciar şi reprezintă un pericol social sporit.

La catogoria de fapte social periculoase, care atrag după sine răspunderea penală, Codul Penal al Republicii Moldova atribuie în primul rând încălcarea dreptului de proprietate asupra terenului (art. 176 al CPRM).

Răspunderea survine atunci când într-o formă directă sau indirectă se încalcă dreptul de proprietate ( în rezultatul încheierii diferitor tranzacţii, cum ar fi cumpărarea, vânzarea, ipotecarea, donaţia, schimbul, etc.), dacă, supusă anterior sancţiunii administrative pentru acelaşi delict.

Subiectele infracţiunii, prevăzute de art. 176 CP, sunt persoanele cu funcţii de răspundere şi cetăţenii. Totodată pot fi traşi atraşi la răspundere penală pentru concurs de infracţiune în conformitate cu articolele 184 - 186 ale CP.

O altă răspundere specifică survine în cazul construcţiilor samovolnice, dacă construcţia casei de locuit sau a anexelor este efectuată pe terenul aferent acaparat samavolnic, sau dabândit în mod ilicit (art. 215 al CP).

Totodată, Codul Penal conţine un şir de articole care sunt chemate să asigure folosirea raţională şi efectivă a terenurilor. Astfel, art. 168 prevede răspunderea penală pentru stricăciunea semnăturilor şi vătamarea plantaţiilor, iar art. 174 – pentru deteriorarea intenţionată a instalaţiilor de irigare.

În cazurile când din vina persoanelor cu funcţii de răspundere au fost poluate terenurile cu deşeuri, ape reziduale, ele pot fi atrase la răspundere în baza art. 184, 185, 186 ale CP al RM.

Faptele prevăzute de articolele nominalizate se pedepseşte cu muncă corecţională, amendă sau privaţiune de libertate pe diferite termene după caz.

Răspunderea funciară administrativă

Răspunderea administrativă pentru încălcarea legislaţiei funciare, de rând cu celelalte tipuri de răspundere juridică, este o formă a răspunderii ce intervine în sfera relaţiilor om-natură, ce ţine de valorificarea resurselor naturale. Acest tip de răspundere ocupă un loc important în sistemul reglementării privind răspunderea juridică, având un rol economic şi constituind totodatăun serios mijloc de prevenire. Esenţa ei constă în apliacrea de către organele de stat împuternicit a unor măsuri de constrângere administrativă faţă de persoanele ce comit contravenţii funciare administrtive.

Răspunderea administrativă intervine fără luarea în considerare a întinderii consecinţelor daunei cauzate resurselor funciare. Ca urmare, răspunderea pentru acestă daună, în caz de survine, are un caracter obiectiv, ea putând interveni ori de câte ori este încalcată legislaţia funciară. Consecinţele negative cauzate resurselor funciare, periculozitatea socială a faptei sunt luate în considerare numai l astabilirea sancţiunilor administrative.

Răspunderea administartivă pentru încălcarea legislaţiei funciare este prevăzută atât de Codul cu privire la contrvaenţiile administrative, aprobat prin Legea din 29 martie 1985 (articolul 52 al acestui Cod), cât şi de Codul Funciar, aprobat prin Lgea Republicii Moldova din 25 decembrie 1991 (articolul 96 al Codului respectiv).

Răspunderea administartivă ca parte a unui întreg are mult comun cu alte forme ale răspunderii juridice (contravenţia ca temei de apariţie, vinovăţia persoanei, legătura cauzală etc.). Dar, totodată, îi sunt specifice anumit trăsături :

- ca temei de apariţie a răspunderii juridice administrative serveşte contravenţia administrativă;

- pentru comiterea contravenţiei administartive se aplică sancţiuni administrative;

- aplicarea sancţiunilor se efectuează atât în ordine judiciară (de instanţa de judecată), cât şi în ordine extrajudiciară, adică de organe special împuternicite cu asemenea competenţă. Totodată, trebuie de făcut o remarcă: pentru încălcarea legislaţiei funciare, sancţiunile sunt aplicate numai de instanţele de judecată.

Răspunderea administrativă este răspunderea faţă de tot ce poartă caracter obligatoriu şi apare indiferent de voinţa persoanelor. Spre deosebire de răspunderea penală, răspunderea administrativă se aplică pentru comiterea nor fapte de un pericol social mai redus; spre deosebire de răspunderea patrimonială, răspunderea administrativă survine indiferent de cauzarea daunelor, iar, spre deosebire de răspunderea disciplinară, răspunderea administrativă nu estelegată de relaţii de srviciu. De toate celelalte forme ale răspunderii juridice răspunderea administrativă se deosebeşte prin procedura specială de aplicare.

Răspunderea funciară administrativă apare atunci când este comuisă o contravenţie administrativă funciară.

Analizând legislaţia şi aplicarea ei practică, am ajuns la concluzia că contravenţiile administrative sunt cele mai frecvente contravenţii funciară care prin multitudinea lor aduc daună deosebită resurselor funciare. Contravenţia administrativă funciară este fapta ilegală admisă cu vinovăţie, prevăzută de legislaţia în vigoare, care contravine ordinii juridice funciare stabilite în Republica Moldova.

Preview document

Răspunderea Juridică în Dreptul Funciar - Pagina 1
Răspunderea Juridică în Dreptul Funciar - Pagina 2
Răspunderea Juridică în Dreptul Funciar - Pagina 3
Răspunderea Juridică în Dreptul Funciar - Pagina 4
Răspunderea Juridică în Dreptul Funciar - Pagina 5
Răspunderea Juridică în Dreptul Funciar - Pagina 6
Răspunderea Juridică în Dreptul Funciar - Pagina 7
Răspunderea Juridică în Dreptul Funciar - Pagina 8
Răspunderea Juridică în Dreptul Funciar - Pagina 9
Răspunderea Juridică în Dreptul Funciar - Pagina 10
Răspunderea Juridică în Dreptul Funciar - Pagina 11
Răspunderea Juridică în Dreptul Funciar - Pagina 12
Răspunderea Juridică în Dreptul Funciar - Pagina 13
Răspunderea Juridică în Dreptul Funciar - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Juridica in Dreptul Funciar.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul persoanei la respectarea vieții private în jurisprudența CEDO

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Teoria generală a dreptului

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, in scopul reglementarii relatiilor sociale conform vointei de stat, a caror...

Dreptul familiei și starea civilă - desfacerea căsătoriei prin divorț

Desfacerea căsătoriei prin divorț 1. Noțiuni introductive cu privire la desfacerea căsătoriei prin divorț Astfel, divorțul constituie o...

Nulitatea actului juridic

Definiție Neexistând o definiție legală, în literatura de specialitate au fost formulate mai multe definiții ale nulității actului civil. De...

Teoria generală a dreptului

21. Tehnica juridica. Notiunea tehnicii juridice. In general prin tehnica intelegem ansamblul metodelor, al procedeelor si regulilor care,...

Interzicerea Discriminării

Capitolul I. Discriminarea 1.1. Scurt istoric Europa este leagănul unei mari diversități de tradiții și culturi. Prăbușirea "cortinei de fier",...

Raportul Juridic de Drept Administrativ și Raportul Juridic de Drept Civil

1. Noţiuni generale despre dreptul administrativ și dreptul civil Dreptul administrativ este acea ramură a dreptului care cuprinde ansamblul...

Drept Funciar

1.Consideraţii preliminare Publicitatea imobiliară desemnează totalitatea mijloacelor juridice prin care se aduce la cunoştinţă terţilor situaţia...

Te-ar putea interesa și

Tehnici de Protecție a Mediului în România

Introducere Evoluţiile generale înregistrate în ultimile decenii au determinat un proces amplu de formare şi afirmare a unei ramuri noi, distincte...

Protecția Factorilor Naturali și Antropici în Așezările Umane

INTRODUCERE Problematica protecţiei mediului, în contextul dezvoltării durabile, se concentrează pe prevenirea şi combaterea fenomenelor de...

Cadastrul și Publicitatea Imobiliară

Introducere Actualitatea temei investigate şi gradul ei de studiere Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară...

Proiect practică - Milișăuți

Istoric Până la data de 7 septembrie 1976, comuna Milişăuţi a purtat denumirea de comuna Bădeuţi. La 7 septembrie 1976, comuna a primit denumirea...

Analiza Juridică a Protecției Factorilor Naturali de Mediu în Cadrul Așezărilor Umane

1. Noţiuni introductive ale elementelor ce ţin de aşezările umane Potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, prin ,,aşezare’’ se înţelege...

Comisiile de Aplicare a Legii nr.18 și Legii nr. 1

În baza prevederilor art. 11 din Legea fondului funciar nr. 18/1991(art.12 din legea republicată), în scopul stabilirii dreptului de proprietate,...

Regimul juridic al terenurilor - Dreptul de proprietate

1. Istoricul reformei funciare în Republica Moldova - S a lansat prin modificarea art. 82 din Codul Funciar vechi; - Procedura, etapele...

Drept ecologic funciar

Tema 1 1. Notiunea, obiectul, sistemul; 2. Notiunea de mediu, ecologie, resurse naturale; 3. Dreptul ecologic ca ramura de drept, obiectul si...

Ai nevoie de altceva?