Raspunderea Partilor in Contractul de Transport Feroviar in Cazul Marfurilor

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3483
Mărime: 17.70KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” FACULTATEA DE DREPT „SIMION BĂRNUŢIU” SPECIALIZAREA DREPT ANUL IV CENTRUL SIBIU

Extras din document

Prin transport feroviar se intelege orice operatiune de transport realizata cu vehicule feroviare, de catre operatorii de transport feroviar, pe infrastructura cailor ferate, in scopul deplasarii in spatiu si timp a marfurilor, bunurilor si persoanelor.

Vehiculele feroviare cele mai importante sunt locomotivele, respectiv mijloacele de tractiune si vagoanele, respectiv mijloacele de transport propriu-zise. Impreuna, acestea formeaza trenurile de marfa, de calatori sau mixte, care circula dupa un orar sau program prestabilit.Transportul feroviar este realizat de operatorii de transport-persoane juridice, al caror principal obiect de activitate este prestarea de servicii de transport pe calea ferata.

Infrastructura cailor ferate romane constituie proprietate publica a statului si este formata din ansamblul elementelor necesare circulatiei materialului rulant in scopul efectuarii serviciului public de transport feroviar, in conditii de siguranta, potrivit tehnologiilor si reglementarilor specifice transportului feroviar.

Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. este persoana juridica romana cu capital social initial integral de stat care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu propriul statut. Scopul C.F.R. Marfa este realizarea de profit prin desfasurarea activitatii de transport feroviar de marfuri, precum si prin desfasurarea altor activitati specifice necesare realizarii obiectului sau de activitate.

C.F.R. Marfa desfasoara activitati de interes public national, in scopul realizarii transportului feroviar public de marfa si al satisfacerii nevoilor de aparare a tarii, si are ca obiect de activitate: efectuarea transportului de marfuri in trafic intern si international; transportul marfurilor in trafic combinat; expeditii de mesagerie, coletarie, containere si vagoane, precum si de alte bunuri; camionarea unitatilor de transport intermodal la domiciliul clientului; lucrari de intretinere si reparatii de locomotive, mijloace de transport si utilaje de mecanizare; comert intern si import-export; schimb valutar, in conditiile legii; operatiuni de inchiriere si leasing; transport cu nave feribot de marfuri si pasageri; activitati de intermediere; consultanta si expertize, in conditiile legii; eceptii tehnice;instruiri, scolarizari si autorizari de personal; marketing, publicitate, reclama, editare de publicatii si imprimate; asigurarea pazei si ordinii; declarant si comisionar vamal, fara plata garantiei pentru taxele vamale; productie, turism, prestari de servicii, precum si de transport bazat pe alte tehnologii decat cea feroviara; cercetare, proiectare, informatica, invatamant, asistenta medicala si psihologia muncii, psihologie aplicata, perfectionare profesionala.

In scopul realizarii obiectului de activitate, C.F.R. Marfa desfasoara urmatoarele activitati: conduce, organizeaza, planifica, coordoneaza si controleaza activitatea de transport feroviar public de marfa pe care o desfasoara; asigura elaborarea, avizarea sau aprobarea, dupa caz, a actelor cu caracter normativ, a instructiunilor si regulamentelor specifice obiectului sau de activitate; organizeaza si asigura exploatarea materialului rulant in conditii de siguranta a circulatiei; stabileste si adapteaza tarifele pentru transporturile feroviare publice de marfa, precum si pentru alte prestatii si servicii din domeniul sau de activitate; elaboreaza prescriptii, tehnologii, normative si norme de munca specifice activitatii proprii; initiaza si incheie conventii si contracte de transport international potrivit legii si reglementarilor internationale in vigoare; participa in nume propriu la organisme similare internationale de cooperare in domeniul feroviar sau in domenii conexe activitatii sale; infiinteaza sucursale, agentii si reprezentante in tara si in strainatate si coordoneaza activitatea acestora; negociaza si contracteaza credite cu banci si alte institutii financiare, in conditiile legii; detine sau participa la capitalul social al altor societati comerciale si decide, in conditiile legii, asocierea cu persoane juridice, romane sau straine, altele decat gestionarul infrastructurii feroviare; se poate asocia cu terte persoane fizice si juridice, romane sau straine in scopul crearii de noi societati comerciale, altele decat gestionarul infrastructurii feroviare sau Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.; poate acorda unor persoane fizice sau juridice facilitati si gratuitati la transportul pe calea ferata, in conditiile legii; poate organiza si asigura functionarea propriilor structuri de paza, in conditiile legii; asigura instruirea, examinarea si autorizarea in functie a personalului propriu; in caz de evenimente de cale ferata, participa la cercetare, intervine si ia masurile necesare pentru reluarea circulatiei trenurilor, potrivit obiectului sau de activitate; organizeaza si exercita prin organe specializate controlul permanent al activitatii proprii de exploatare, productie si siguranta a circulatiei; exercita controlul permanent in probleme legate de buna functionare, intretinere si reparare a mijloacelor de transport, a instalatiilor, mijloacelor si masinilor si actioneaza pentru prevenirea oricaror cauze care pot produce perturbatii in desfasurarea transporturilor si in procesele de productie; stabileste caracteristicile de constructie ale mijloacelor de transport noi, precum si in cazul modernizarii celor existente; asigura modernizarea materialului rulant, in scopul integrarii in sistemul de transport feroviar european; organizeaza calificarea, recalificarea si perfectionarea personalului propriu; valorifica, la intern si la export, materialele si deseurile rezultate din procesele de productie, din reparatii, demolari, casari de bunuri aflate in patrimoniul sau si din alte activitati proprii; desfasoara activitati de transport feroviar in interesul propriu; asigura furnizarea datelor statistice cu privire la activitatea desfasurata; realizeaza, pentru personalul propriu, activitati sociale, culturale, turistice si sportive; initiaza proiecte de acte normative ce privesc activitatea proprie, pe care le supune spre aprobarea Ministerului Transporturilor; participa la negocierea si incheierea contractelor pentru achizitii de investitii, bunuri, lucrari si servicii, precum si pentru valorificarea de active si bunuri si urmareste derularea contractelor economice; desfasoara si alte activitati pentru realizarea scopului si obiectului sau de activitate, inclusiv operatiuni de comert exterior.

C.F.R. Marfa poate fi privatizata, in conditiile legii, statul roman avand posibilitatea de a pastra pachetul majoritar de actiuni.

Obligatiile C.F.R. Marfa sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

Conducerea C.F.R. Marfa se realizeaza prin Adunarea generala a actionarilor, Consiliul de administratie si Directorul general, iar gestiunea este controlata de actionari si de cenzori.

In calitatea sa de caraus public, calea ferata este obligata sa transporte marfurile incredintate la transport daca:

• expeditorul marfii se conformeaza dispozitiilor „Regulamentului de transport CFR” si ale „Tarifului local de marfuri CFR”;

• transportul este posibil cu mijloacele de transport normale de care dispune calea ferata;

• transportul nu este impiedicat de imprejurari pe care calea ferata nu le poate evita si a caror inlaturare nu depinde de ea.

Executarea contractului de transport de mărfuri pe calea ferată trebuie raportată la obligaţiile pe care le au expeditorul şi operatorul de transport feroviar ca părţi ale contractului amintit, pe de o parte şi la obligaţiile destinatarului, pe de altă parte.

Analizarea obligaţiilor expeditorului, operatorului de transport feroviar şi destinatarului are menirea de a ilustra complexitatea activităţii de transport, legătura dintre diferitele categorii de obligaţii, creând premisa teoretică necesară pentru abordarea problemelor referitoare la răspunderea ce decurge din nerespectarea lor.

Preview document

Raspunderea Partilor in Contractul de Transport Feroviar in Cazul Marfurilor - Pagina 1
Raspunderea Partilor in Contractul de Transport Feroviar in Cazul Marfurilor - Pagina 2
Raspunderea Partilor in Contractul de Transport Feroviar in Cazul Marfurilor - Pagina 3
Raspunderea Partilor in Contractul de Transport Feroviar in Cazul Marfurilor - Pagina 4
Raspunderea Partilor in Contractul de Transport Feroviar in Cazul Marfurilor - Pagina 5
Raspunderea Partilor in Contractul de Transport Feroviar in Cazul Marfurilor - Pagina 6
Raspunderea Partilor in Contractul de Transport Feroviar in Cazul Marfurilor - Pagina 7
Raspunderea Partilor in Contractul de Transport Feroviar in Cazul Marfurilor - Pagina 8
Raspunderea Partilor in Contractul de Transport Feroviar in Cazul Marfurilor - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Partilor in Contractul de Transport Feroviar in Cazul Marfurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Transport Rutier de Mărfuri în Trafic Internațional

Capitolul 1 Consideraţii generale 1.1. Clasificarea transporturilor rutiere Transporturile rutiere se clasifică pe categorii şi tipuri după cum...

Raspunderea Juridica a Carausului Maritim

INTRODUCERE In Conventia Natiunilor Unite privind transportul de marfuri pe mare , adoptata la Hamburg la 31 martie 1978,(la care Romania a aderat...

Protecția Minorului care a Săvârșit Fapte Penale

PROTECȚIA MINORULUI CARE A SĂVÂRȘIT FAPTE PENALE 1. Introducere Despre minorul infractor s-a scris mult, s-a scris bine și se va scrie în...

Părțile în Procesul Penal

PĂRŢILE ÎN PROCESUL PENAL CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PROCESUL PENAL SECŢIUNEA 1: NOŢIUNEA. ESENŢA. SCOPUL PROCESULUI PENAL. NOŢIUNEA...

Contractul de Transport

I.DEFINIREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT Definitii intalnite in doctrina: “Contrctul de transport este acel contract prin care organizatia de...

Principiile Dreptului Mediului

Principiile dreptului mediului Un asemenea fenomen este perceptibilsalutare mai ales in privinta principiilor sale in general si a celor...

Dreptul Transporturilor - Contractul Rutier de Marfuri

1. Contractul rutier de marfuri Transportul este acea activitate economică prin intermediul căreia se realizează deplasarea în spaţiu a bunurilor...

Principiul Precauției în Luarea Deciziei

Dreptul Mediului. Considerații generale. Dreptul Mediului poate fi considerat o ramură nouă, un process amplu de formare și afirmare, distinctă în...

Ai nevoie de altceva?