Răspunderea Patrimonială a Salariatului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 17589
Mărime: 62.69KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

Introducere în dreptul muncii

§1. Dreptul muncii – noţiune, obiect, metoda de reglementare.

Semnificaţia termenului „muncă” : Termenul (provenit din limba slavona – monka) are mai multe sensuri. Un prim sens, principal, este acela de activitate productivă (a presta o munca eficientă, importantă) dar şi de rezultatul acestei activităţi (o muncă reuşită, de succes). Al doilea sens, secundar, este de loc de muncă (a avea o muncă, un serviciu, o slujba), dar şi ansamblul lucrătorilor (muncă opusă capitalului). Munca poate fi percepută ca o acţiune liberă, creatoare, dar şi ca o obligaţie. Criza socială generată de apariţia şi existenţa şomajului ne arată că munca este cel mai important factor de socializare. Globalizarea, la rândul ei, prin geneza şi, mai ales, efectele sale, dă noi semnificaţii activităţilor profesionale şi produce mutaţii profunde pe piaţa muncii.

Dreptul Muncii este ramura de drept care cuprinde normele juridice referitoare la contractele colectiv şi individuale de muncă. Aşadar, dreptul muncii se referă la situaţia salariaţilor care se află într-un raport juridic de muncă cu angajatorii în baza încheierii contractelor individuale de muncă.

În concluzie, dreptul muncii este acea ramurã de drept care reglementeazã drepturile juridice ce se nasc, se modificã şi se sting în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea suspendarea şi încetarea contractului individual de muncã şi a contractului colectiv de muncã, precum şi raporturile juridice conexe acestora. Sunt considerate a fi raporturi juridice conexe raporturile ce decurg din raporturile juridice de muncã, şi anume raporturile juridice de muncã privind: înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor sindicale şi patronale, precum şi raporturile dintre aceste organizaţii şi subiectele raportului juridic de muncã, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea organelor de jurisdicţie a muncii, pregãtirea profesionalã şi perfecţionarea pregãtirii profesionale, organizarea şi disciplina muncii.

În esenţã dreptul muncii este dreptul contractului de muncã însã obiectul sãu de reglementare s-a extins de la contractul individual de muncã la contractul colectiv de muncã şi, ulterior, la raporturile juridice conexe, normele sale reglementând iniţial statutul juridic al salariatului, iar apoi şi munca desfãşuratã de alte categorii de persoane care nu lucreazã în temeiul unor contracte individuale de muncã.

Obiectul dreptului muncii îl constituie relaţiile sociale individuale sau colective reglementate de lege, ce iau naştere în legãturã cu prestarea unei munci de cãtre o persoanã fizicã în beneficiul unei alte persoane, fizice sau juridice care se obligã sã o remunereze şi sã-i asigure condiţiile necesare pentru prestarea muncii respective. Dreptul muncii guverneazã în principal, raporturile juridice dintre angajatori (patroni) şi angajaţi (salariaţi).

În ceea ce priveşte obiectul de reglementare, art. 1 din Codul Muncii stabileşte că acesta reglementează: totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă; modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă; precum şi jurisdicţia muncii.

Aşa cum s-a reliefat în doctrina de specialitate, obiectul de reglementare al dreptului muncii se circumscrie în primul rând sferei raporturilor juridice de muncă ce se nasc din încheierea unui contract de muncă. În al doilea rând, sfera de reglementare prorpie dreptului muncii cuprinde şi unele raporturi juridice conexe (pregătirea profesională, protecţia şi igiena muncii, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile sindicatelor şi patronatelor, jurisdicţia muncii), denumite astfel pentru că derivă din încheierea contractului de muncă ori sunt grefate pe acesta, servind la organizarea muncii şi la asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea ei.

Metoda de reglementare folositã în dreptul muncii, respectiv modalitatea elaborãrii normelor de drept al muncii, este mixtã. Raporturile juridice sunt reglementate atât prin metoda reglementãrii directe, prin norme imperative elaborate de puterea statalã, cât şi prin metoda egalitãţii pãrţilor, prin norme negociate de pãrţile raportului juridic aflate în cadrul negocierii în poziţii de egalitate juridicã. Aceste norme elaborate prin metoda egalitãţii pãrţilor apar în urma negocierii contractelor individuale şi colective de muncã. Dreptul muncii este, în principal, un drept negociat, de origine convenţionalã. Totuşi, deşi este vorba despre un domeniu privat, necesitatea asigurãrii unei protecţii minimale a salariilor impune intervenţia autoritãţii statale pentru a reglementa în mod imperativ anumite drepturi ale salariaţilor al cãror nivel minimal nu mai poate fi încãlcat prin negociere.

§4. Izvoarele dreptului muncii

În acceptiunea juridică a noţiunii, izvoarele de drept nu se referă la esenţa dreptului, ci la formele specifice în care acesta îşi găseşte expresia. Pentru a-şi realiza rolul lor de organizare a vieţii sociale, normele juridice sunt exprimate în anumite forme, proprii dreptului, care poartă denumirea generică de acte normative. Din punct de vedere material, actele normative se definesc ca reguli abstracte; ele sunt formulate vizând situaţii tipice enunţate în abstracto.

Izvoarele dreptului muncii sunt formele de exprimare a normelor juridice în dreptul muncii. Sistemul legislatiei muncii este alcătuit din ansamblul actelor normative (legi, ordonante, hotarâri ale Guvernului, ordine şi instrucţiuni ale miniştrilor etc.), care reglementează relaţii sociale ce fac obiectul dreptului muncii. În principiu, legislaţia muncii este unitară, normele ei cârmuind raporturile juridice de muncă ale tuturor categoriilor de salariaţi. În categoria izvoarelor dreptului muncii trebuie încadrate, în primul rând, normele Uniunii Europene, în special, regulamentele, care au aceeaşi forţă ca şi legile naţionale, precum şi alte reglementări transpuse în dreptul intern. Sunt, de asemenea izvoare convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, şi normele Consiliului Europei ratificate de România.

Preview document

Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 1
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 2
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 3
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 4
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 5
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 6
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 7
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 8
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 9
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 10
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 11
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 12
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 13
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 14
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 15
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 16
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 17
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 18
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 19
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 20
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 21
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 22
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 23
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 24
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 25
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 26
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 27
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 28
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 29
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 30
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 31
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 32
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 33
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 34
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 35
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 36
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 37
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 38
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 39
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 40
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 41
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 42
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 43
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 44
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 45
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 46
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 47
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 48
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 49
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 50
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 51
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 52
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 53
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 54
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 55
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 56
Răspunderea Patrimonială a Salariatului - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Patrimoniala a Salariatului.doc

Alții au mai descărcat și

Discriminarea pe Piața Forței de Muncă din România

INTRODUCERE Lucrarea de față dorește să analizeze fenomenul discriminării pe piața muncii în general și pe piața românească în particular. Astfel,...

Antecontractul de Vanzare - Cumparare Imobiliara

Capitolul 1 Noţiune Secţiunea I Definiţie şi esenţă Antecontractul de vânzare-cumpărare este un acord de voinţe contractual prin care părţile...

Ocrotirea Minorului - Protectia Copilului Aflat in Dificultate

CAPITOLUL I OCROTIREA PĂRINTEASCĂ. Secţiunea 1 Noţiune şi reglementare Prin noţiunea de ocrotire părintească se desemnează totalitatea...

Probleme Speciale privind Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOTIUNI SI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT PRIVIND CONTRACTUL DE MANDAT 1.APARITIA CONTRACTULUI DE MANDAT IN DREPTUL ROMAN Din punct de...

Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român

Capitolul I. Infracţiunea de abuz în serviciu în general 1.1. Preliminarii. Primul capitol al titlului VI din Codul penal român consacrat...

Răspunderea Patrimonială a Angajatorului

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 1.1 . Definiţia răspunderii patrimoniale (noţiune) Principala modificare de esenţă...

Efectele Contractului de Donație

Consideraţii generale privind contractul de donaţie CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE Secţiunea I: Noţiune....

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Contractul Individual de Muncă

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Prezentare generală a contractului individual de muncă. 1.1.1. Contractului individual de muncă. Repere...

Răspunderea Patrimonială a Angajatorului

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ 1.1 . Definiţia răspunderii patrimoniale (noţiune) Principala modificare de esenţă...

Răspunderea Juridică a Salariaților

1. Considerații generale privind răspunderea juridică în dreptul muncii Prezentă în toate ramurile dreptului , instituția răspunderii juridice...

Răspunderea Patrimonială

1.Consideratii generale privind răspunderea patrimonială Codul muncii nu mai retine institutia răspunderii materiale,ceea ce înseamnă că regimul...

Răspunderea Patrimonială

Moto: ”Munca este legea lumii moderne care nu are loc pentru leneși, temeiul unui stat, bogăția unui popor!” Mihai Eminescu I. Considerații...

Răspunderea Patrimonială a Salariaților

1. Răspunderea patrimonială 1.1 Definiţia noţiunii de răspundere patrimonială Conform art. 270 alin. 1 din Codul Muncii actualizat in 2009...

Răspunderea patrimonială

Introducere Codul Muncii din România era înlocuit pentru prima oară după 30 de ani, în 2003 prin adoptarea Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003...

Raspunderea Patrimoniala a Salariatului

1. Natura juridică. Trăsături juridice. Răspunderea juridică este instituţia juridică ce cuprinde ansamblul normelor juridice care vizează...

Ai nevoie de altceva?