Raspunderea Patrimoniala si Raspunderea Contraventionala

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Raspunderea Patrimoniala si Raspunderea Contraventionala.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ion Laurentiu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ

Definiţia şi trăsăturile răspunderii patrimoniale

Definiţia răspunderii patrimoniale. Art.270 alin.1 din Codul muncii prevede că „salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor“ .

Răspunderea patrimonială, aşadar, este o formă a răspunderii juridice, care constă în obligaţia salariaţilor de a repara pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor .

Răspunderea patrimonială şi obligaţia de restituire

Natura juridică şi caracteristicile obligaţiei de restituire. Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată – se prevede în art.272 din Codul muncii – este obligat să restituie acea sumă; dacă a primit bunuri ce nu i se cuveneau şi care nu pot fi restituite în natură sau i-au fost prestate servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte contravaloarea lor, stabilită potrivit valorii acestora la data plăţii. O dispoziţie asemănătoare se regăseşte şi în art.20 din Ordonanţa Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor.

Prin aceste dispoziţii a fost reglementată obligaţia de restituire pe care o au faţă de angajator, în ipotezele arătate, salariaţii.

Răspunderea patrimonială a angajatorului faţă de salariaţi

Noţiune. Nu numai salariaţii răspund patrimonial faţă de angajator în ipoteza în care ei produc o pagubă, dar şi angajatorul răspunde patrimonial faţă de salariaţi într-o atare situaţie. În acest sens, art.269 din Codul muncii prevede:

- „angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit vreun prejudiciu material din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciu“ (alin.1);

- „angajatorul care a plătit despăgubirea îşi va recupera suma aferentă de la salariatul vinovat de producerea pagubei, în condiţiile art.270 şi următoarele“ (alin.3).

Cazurile în care angajatorul răspunde patrimonial. Ca oricare altă regulă de principiu, dispoziţiile art.269 din Codul muncii pot fi incidente în numeroase situaţii. Cu titlu de exemplu, vom menţiona câteva din acestea.

Uneori, răspunderea angajatorului este prevăzută expres în dispoziţiile legii, ca, de exemplu:

-obligaţia de a plăti despăgubiri în caz de anularea concedierii ;

-despăgubirea cuvenită în cazul constatării nevinovăţiei penale a persoanei suspendate din funcţie .

Răspunderea patrimonială a angajatorului mai poate fi angajată în cazurile când:

-salariatul, fără să fie concediat, este împiedicat de a munci;

Fisiere in arhiva (1):

  • Raspunderea Patrimoniala si Raspunderea Contraventionala.doc

Alte informatii

Lucrarea prezinta raspunderea patrimoniala si contraventionala in dreptul muncii