Răspunderea Penală în Dreptul Mediului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3426
Mărime: 23.28KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

Răspunderea penală pentru prejudiciile aduse mediului este chiar consescinţa nerespectării normei juridice penale, respectiv raportul juridic penal de conflict născut între stat şi făptuitor, raport complex care constă în dreptul statului de a trage la răspundere pe făptuitor, respectiv obligaţia făptuitorului de a executa pedeapsa aplicată.

Răspunderea penală pentru încălcarea normelor privind protecţia mediului se înscrie în principiile răspunderii infracţionale, specificul angajării ei fiind determinat de natura obiectului ocrotit de lege şi a particularităţilor relaţiilor sociale din acest domeniu.

Infracţiunea ecologică este fapta socialmente periculoasă, săvîrşită cu vinovăţie, ce reprezintă o ameninţare a intereselor societăţii în domeniul protecţiiei mediului, a vieţii şi sănătăţii oamenilor. Infracţiunea ecologică este acea faptă periculoasă ce constă în poluarea mediului (natural sau artificial), perturbarea activităţii de prevenire, reducere sau înlăturare a poluarii, de natură a pune în pericol sănătatea oamenilor, animalelor şi plantelor sau să proucă mari pagube economiei naţionale. Infracţiunea ecologică este un element constitutiv al raportului de răspundere penală în dreptul mediului.

Raportul dreptului mediului cuprnde:

subiectele ce pot fi active (persoane fizice sau persoane juridice);

conţinuul obiectul.

Pentru angajarea răspunderii penale în dreptul mediului, infracţiunea ecologică trebuie să aibă un pericol social ridicat şi să reprezinte o serioasă ameninţare a intereselor globale ale oamenilor, plantelor şi animalelor, a bunurilor materiale. Răspunderea penală se aplică ca ultimă măsură şi are ca sarcină protejarea relaţiilor sociale de mediu prin reprimarea infracţiunilor ecologioce.

În funcţie de pedepsele aplicabile infracţiunile ecologice pot fi:

infracţiuni de pericol calificat;

infracţiuni de rezultat şi de pericol.

După obiectul supus ocrotirii, infracţiunile sunt grupate în:

a). Infracţiuni prin care se aduc atingeri activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului, care la rîndul lor se grupează în:

infracţiuni cu privire la procedura de autorizare;

infracţiuni la regimul substanţelor şi deşeurilor toxice şi periculoase;

infracţiuni la regimul îngrăsămintelor chimice şi pesticidelor;

infracţiuni la regimul protecţiei împotriva radiaţiilor ionizate.

b). Infracţiuni prin care se aduce atingere protecţiei resurselor naturale şi conservării biodiversităţii care, la rîndul lor cuprind infracţiuni privind protecţia apelor şi ecosistemelor acvatice.

Caracterul penal este dat de gradul de pericol social ridicat pe care îl prezintă fapta, ea trebuind să înfăţişeze o serioasă ameninţare pentru mediu, sănătatea şi viaţa oamenilor şi a oricăror forme de viaţă. Fapta trebuie să aducă atingere uneia dintre valorile sociale precizate în art. 1 din Codul Penal şi pentru sancţionarea sa să fie necesară aplicarea unei pedepse.

Valorile sociale arătate la art. 1 din Codul Penal sunt: România, suveranitatea, independenţa, unitatea şi indivizibilitatea statului, persoanele, drepturile şi libertăţile acestora, proprietatea, precum şi întreaga ordine de drept.

Pentru angajarea răspunderii penale, faptele incriminate ca infracţiuni trebuie săvârşite cu vinovăţie.

Vinovăţia este atitudinea psihică a făptuitorului faţă de fapta săvârşită şi urmările acesteia, atitudine care se apreciază prin prisma a doi factori, factorul intelectiv şi factorul volitiv.

Formele vinovăţiei sunt: intenţia, culpa şi praeterintenţia.

Intenţia poate fi directă, atunci când făptuitorul prevede rezultatul faptei săvârşite şi urmăreşte producerea acestuia, sau indirectă atunci când făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, nu îl urmăreşte, dar acceptă producerea sa.

Culpa este şi ea de două feluri, culpa cu prevedere, atunci când făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, rezultat pe care nu îl urmăreşte, nu îl acceptă şi speră fără temei că acesta nu se va produce, şi culpa simplă (neglijenţa), când făptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să-l prevadă.

Praeterintenţia cuprinde intenţia şi culpa reunite şi se caracterizează prin săvârşirea unei fapte cu intenţie şi producerea unui rezultat mai grav decât cel urmărit şi acceptat de făptuitor prin săvârşirea faptei, rezultat ce se impută acestuia sub forma culpei, deoarece nu l-a prevăzut, deşi trebuia şi putea să-l prevadă.

Preview document

Răspunderea Penală în Dreptul Mediului - Pagina 1
Răspunderea Penală în Dreptul Mediului - Pagina 2
Răspunderea Penală în Dreptul Mediului - Pagina 3
Răspunderea Penală în Dreptul Mediului - Pagina 4
Răspunderea Penală în Dreptul Mediului - Pagina 5
Răspunderea Penală în Dreptul Mediului - Pagina 6
Răspunderea Penală în Dreptul Mediului - Pagina 7
Răspunderea Penală în Dreptul Mediului - Pagina 8
Răspunderea Penală în Dreptul Mediului - Pagina 9
Răspunderea Penală în Dreptul Mediului - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Penala in Dreptul Mediului.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul juridic al Rezervației Biosferei Deltei Dunării

I. Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării - aspecte introductive 1.1. Importanţa Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Prin sintagma de „Rezervaţie...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Principiul - poluatorul plătește și dreptul la indemnizație al victimei poluării

- 1. Introducere Energia nuclearã, cea mai importantã descoperire a secolului XX, s-a dovedit a fi nu numai una din soluţiile general adoptate...

Răspunderea Civilă pentru Prejudiciile Cauzate Mediului Înconjurător

I. Introducere Răspunderea civilă este una din formele de manifestare clasice ale răspunderii juridice, care apare ca o instituţie deosebit de...

Principiul prevenirii în dreptul mediului

1. INTRODUCERE Principiile sunt norme generale, cu aplicabilitate majora, care reprezintă baza unei ramuri de drept sau a unei instituții...

Crime contra mediului

1.Conceptul de mediu si crima contra mediului Mediul,precizat la nevoie mediul inconjurator sau mediul ambiant,este o notiune care se refera la...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Răspunderea contravențională și penală în dreptul mediului

I. Răspunderea contravenţională Răspunderea contravenţională constituie o formă de răspundere juridică de sine stătătoare care nu face parte din...

Te-ar putea interesa și

Regimul Juridic al Desfășurării Activităților Nucleare

1.1 Preliminarii Contextul national si international in care energetica nucleara romaneasca se dezvolta in prezent este cu totul diferit in raport...

Tehnici de Protecție a Mediului în România

Introducere Evoluţiile generale înregistrate în ultimile decenii au determinat un proces amplu de formare şi afirmare a unei ramuri noi, distincte...

Forme ale răspunderii juridice în dreptul mediului - contravențională, penală, civilă

Introducere Noţiunea de răspundere juridică în sens larg: • este proprie tuturor ramurilor de drept şi • exprimă instituţionalizarea unui...

Răspunderea penală pentru nerespectarea regimului de protecție a apelor

1.Notiunea de raspundere in dreptul mediului In domeniul mediului ,problema raspunderii si responsabilitatii are, deocamdata, o arie de raspundere...

Răspunderea Penală pentru Nerespectarea Regimului Apelor

1. Răspunderea în dreptul mediului Degradarea mediului înconjurător constituie astăzi una din marile probleme ale omenirii.Mediul este afectat...

Răspunderea penală în dreptul mediului

Rǎspunderea penalǎ în dreptul mediului I. Definiţia dreptului mediului Dreptul mediului este acea ramurǎ în sistemul juridic românesc care...

Dreptul Mediului

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Definiţia : Potrivit doctrinei mediul reprezintă tot sau aproape tot ce înconjoară omul, adică lumea vie şi neînsufleţită....

Aplicarea Clauzelor de Răspundere Penală în Materie de Încălcare a Legislației de Mediu

1. Aplicarea clauzelor de răspundere penală în materie de încălcare a legislaţiei de mediu În literatura juridică există mai multe opinii cu...

Ai nevoie de altceva?