Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 8653
Mărime: 42.65KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

1. Mediul înconjurător pentru Europa

2. Răspunderea statelor în domeniul protecţiei mediului

2.1. Principiile şi elementele răspunderii

2.2. Răspunderea pentru încălcarea normelor privind protecţia mediului înconjurător

Bibliografie

Extras din document

1. Mediul înconjurător pentru Europa

Organizaţiile Ecologice Neguvernamentale (O.N.G.) naţionale şi internaţionale, publicul larg, cercurile de business, media, organizaţiile sindicale, instituţiile financiare ş.a.

Începutul procesului “Mediul înconjurător pentru Europa” l-a marcat Conferinţa de la Dobriş (21-23 iunie 1991). La ea au participat miniştrii de mediu din 34 state europene, inclusiv Republica Moldova şi ai altor state: S.U.A., Japonia, Canada .

În cadrul Conferinţei s-au discutat căile cooperării pe viitor în consolidarea capacităţilor protecţiei mediului înconjurător pe continentul european şi a elaborării strategiilor pan-europene de lungă durată. S-a discutat şi problema conexiunilor între valorile etice şi ecologice şi căile de trecere la principiile dezvoltării durabile.

A fost stabilit un şir de obiective şi recomandări pentru evoluţia continuă a Procesului nou-constituit:

-perfecţionarea şi integrarea sistemului de informaţie ecologică a ţărilor europene;

-un schimb mai activ de informaţie între ţările europene referitor la actele normative de mediu;

-ratificarea unui număr mai semnificativ de convenţii ecologice regionale, găsirea căilor optimale de implementare a lor;

-participarea publicului şi informarea lui corectă privind deciziile de mediu care urmează a fi primite.

Un compartiment întreg al Declaraţiei de la Dobriş a fost dedicat elementelor de bază ale Cooperării pan-europene ecologice . În mod special se menţionează, că lipsa unor abordări strategice pan-europene în diferite domenii ale mediului constituie una din cauzele degradării continue ecologice. În acest sens au fost formulate principii de bază privind cooperarea europeană în domeniu.

Principiile colaborării europene în domeniul protecţiei mediului:

-Creşterea impactului ecologic transfrontalier este cauza obiectivă a necesităţii cooperării în domeniu.

-Tranziţia ţărilor Europei Centrale şi de Est către economia de piaţă este un proces necesar, salutabil, dar care trebuie să fie suplimentat de acţiuni adecvate în domeniul reformării politicii ecologice şi de măsurile concrete în scopul ameliorării mediului.Asistenţa economică şi financiară trebuie să promoveze integrarea cerinţelor ecologice în procesul de reforme în ţările în tranziţie, şi, trebuie să conducă la o protecţie a mediului mai eficientă pe tot continentul. Proiectele de asistenţă economică a întreprinderilor mixte, a altor forme de asistenţă trebuie să fie bazate pe efectuarea preliminară a evaluării impactului asupra mediului înconjurător.

Asistenţa urgentă este necesară pentru a îmbunătăţi situaţia în zonele unde este afectată sănătatea populaţiei, sau în zonele catastrofelor ecologice ale ţărilor Europei Centrale şi de Est .

-Fiecare ţară trebuie să poarte responsabilitatea pentru problemele ecologice globale.

-Dezvoltarea economică a ţărilor europene trebuie să ţină cont de problemele ecologice regionale şi globale.

Una din deciziile adoptate la Prima Conferinţă pan-europeană de mediu a fost de a accepta desfăşurarea în 1993 a Conferinţei pan-europene de mediu la Lucerna (Elveţia), la care să participe toate ţările europene.

La Conferinţa de la Lucerna (28-30 aprilie 1993) au participat reprezentanţi ai ţărilor Regiunii C.E.E./O.N.U., inclusiv a unor state ale fostei U.R.S.S. din Asia Mijlocie şi Caucaz. La Conferinţă pentru prima dată s-a adoptat un set de documente, care au creat baza necesară pentru acţiuni concrete în domeniul cooperării ecologice europene.

A fost aprobat un program de acţiuni de protecţie a mediului pentru zona E.C.E. (P.A.P.M.). Programul se bazează pe trei principii de bază:

-Integrarea cerinţelor protecţiei mediului în procesul reformelor economice întru asigurarea unei dezvoltări durabile.

-Crearea cadrului organizaţional, care include mecanismele economice şi legale eficiente, sistemul instituţional – de pregătire a cadrelor.

-Elaborarea programelor acordării asistenţei pentru o ameliorare eficientă în sectoarele afectate din punct de vedere ecologic.

În scopul asistenţei şi atragerii investiţiilor în domeniu, la Conferinţa de la Lucerna s-a decis de a crea Comitetul pentru Pregătirea Proiectelor (C.P.P.), care, fiind o instituţie a donatorilor şi având un secretariat permanent, va juca un rol importat în colaborarea mai productivă a donatorilor cu ţările recipiente.

Unul din cele mai importante acte internaţionale adoptate la Conferinţă, a fost Convenţia privind accesul publicului la informaţie, participarea la luarea deciziilor şi accesul lui la justiţia de mediu (Republica Moldova a ratificat Convenţia prin Hotărârea Parlamentului nr.346-XIV din 7 aprilie 1999) .

Alt document semnificativ aprobat la Conferinţă este Strategia pan-europeană de reducere treptată a utilizării benzinei etilate în Europa. A fost semnată de 32 state europene.

În perioada 19-24 mai 2003 la Kiev (Ucraina) a avut loc a 5-a Conferinţa Europeană a miniştrilor de Mediu, la care au participat Miniştri din 52 state. Concomitent a avut loc şi Conferinţa Internaţională ECO-Forum ce uneşte peste 200 O.N.G.-uri. Delegaţiile celor 52 de state au sosit în capitala Ucrainei pentru a-şi spune ce trebuie de întreprins în Europa pentru a avea o calitate înaltă a mediului. Conferinţa a pus în discuţie mai multe probleme legate de mediul înconjurător însă la final au fost semnate trei Protocoale: Protocolul privind Evaluarea Strategică a impactului asupra mediului, în cadrul Convenţiei Espoo, 1991, care prevede asigurarea la nivel înalt a protecţiei mediului, inclusiv sănătatea populaţiei (semnat de 34 ţări participante la conferinţă); Protocolul privind Registrul Emisiilor şi transferul poluanţilor (R.E.T.P.), în cadrul Convenţiei de la Aarhus (semnat de 37 ţări); Protocolul privind responsabilitatea civilă şi compensarea prejudiciului cauzat apelor transfrontire de către impactul transfrontier al accidentelor industriale în cadrul a două convenţii de la Helsinki (semnat de 22 ţări).

Preview document

Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 1
Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 2
Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 3
Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 4
Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 5
Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 6
Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 7
Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 8
Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 9
Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 10
Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 11
Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 12
Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 13
Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 14
Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 15
Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 16
Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 17
Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 18
Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 19
Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 20
Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 21
Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 22
Răspunderea Statelor în Domeniul Protecției Mediului - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • CuprinsA.doc
  • I pagina.doc
  • mediu so raspunderea.doc

Alții au mai descărcat și

Răspunderea Internațională Penală pentru Crime de Război și Împotriva Umanității

INTRODUCERE Statele, de la apariţia lor ca entităţi de sine stătătoare, au intrat în relaţii unele cu altele, la început sporadic şi incidental,...

Institutiile Nationale si Internationale de Mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Implicarea și Competențele Ministerului Administrației și Internelor în Problematica Protecției Mediului Înconjurător

I. GENERALITATI Protectia, conservarea si dezvoltarea mediului înconjurator constituie un obiectiv de interes national, cu efecte directe si...

Mediul - Problemă Generală în Uniunea Europeană

1. Obiectul dreptului mediului Obiectul dreptului mediului îl reprezinta relatiile sociale ce se nasc în legatura cu conservarea si dezvoltarea...

Politica Europeana pentru Protectia Mediului

CAPITOLUL I REGLEMENTĂRI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI Reglementările privind protecţia mediului, aliniate la cerinţele Uniunii Europene, au fost...

Politica de Mediu a Uniunii Europene

CAP. I Istoricul politicii mediului Aceasta politică a Comunităţii a fost reglementată în contextul modificărilor aduse Tratatului prin Actul unic...

Regimul Juridic al Rezervatiilor Naturale - Rezervatia Biosferei Delta Dunarii

1. Notiunea de arie naturala protejata si clasificarea acesteia Prin arie naturala protejata se intelege “zona terestra, acvatica si/sau...

Raspunderea Civila Pentru Prejudiciul Ecologic

Introducere Diversele şi multiplele atingeri aduse mediului şi prejudicii cauzate omului şi mediului au determinat doctrina să caracterizeze şi să...

Te-ar putea interesa și

Politica Financiara a Romaniei

Capitolul 1. Politica financiară. Aspecte teoretice 1.1. Mecanismul financiar – componenta de bază a mecanismului de funcţionare a economiei...

Raspunderea pentru Daunele Ecologice in Dreptul Comunitar

INTRODUCERE Protectia mediului este una din marile provocari actuale ale Europei, data fiind amploarea prejudiciilor aduse mediului de catre...

Poluarea Apelor si Implicatiile Acesteia

CAPITOLUL I POLUAREA APELOR SI IMPLICATIILE ACESTEIA 1.Notiuni generale Ca resursa naturala esentiala desfasurarii tuturor proceselor biologice...

Răspunderea Internațională a Statelor

INTRODUCERE Răspunderea este o instituţie juridică prezentă în orice ramură a dreptului. Principiul general, potrivit căruia orice încălcare a...

Decontari cu Personalul - Organizarea si Functionarea unei Institutii Publice

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI TG JIU Primăria Municipiului Tg-Jiu este organizată şi...

Formele Raspunderii Internationale

1.Introducere Raspunderea internationala a statelor a fost reglementata de ONU pentru statele membre in noiembrie 2001, in cadrul sesiunii 53 a...

Izvoarele Dreptului Mediului

1. Câteva consideraţii istorice Conturarea actuală a acestei ramuri a dreptului, oricât de nouă ar fi ea şi oricât de modernă, la o privire mai...

Crime Contra Mediului

1.Conceptul de mediu si crima contra mediului Mediul,precizat la nevoie mediul inconjurator sau mediul ambiant,este o notiune care se refera la...

Ai nevoie de altceva?