Reabilitarea judecătorească

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 4635
Mărime: 545.86KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Mihai Ștefănoaia
Facultatea de Drept
Universitatea "Petre Andrei", Iasi

Cuprins

Introducere .. pag. 2

CAPITOLUL I - Considerații generale ... pag. 3

I.1. Caracteristicile reabilitării .. pag. 3

I.2. Efectele reabilitării .. pag. 4

I.3. Reabilitarea de drept ... pag. 5

CAPITOLUL II - Reabilitarea judecătorească ... pag. 7

II.1. Cererea de reabilitare judecătorească .. pag. 8

II.2. Termenele reabilitării judecătorești .. pag. 9

II.3. Procedura de soluționare a cererii de reabilitare pe cale judecătorească . pag. 10

Concluzii ... pag. 14

Bibliografie ... pag. 15

Extras din document

Reabilitarea, ca procedură specială penală, oferă posibilitatea, foștilor deținuți sau persoanelor juridice care au fost condamnate la pedeapsa amenzii sau la o pedeapsă complementară și care se încadrează în condițiile stabilite de lege, să se poată bucura de deplinătatatea drepturilor garantate de lege.

Reabilitarea poate privi persoana fizică, dar și pe cea juridică.

De asemenea, poate interveni de drept, caz în care se constată de către autoritățile competente, din oficiu sau judecătorească, ce implică parcurgerea unor etape în fața unor organe judecătorești, care apreciază, în baza unei cereri, măsura în care sunt îndeplinite condițiile impuse de lege.

În lucrarea de față vom încerca să trasăm efectele cele mai importante ale reabilitării, caracteristicile acesteia, dar și etapele ce sunt necesare a fi parcurse în cazul reabilitării pe cale judecătorească.

CAPITOLUL I

Considerații generale

I.1. Caracteristicile reabilitării

Procedurile speciale sunt acele norme juridice, cu caracter derogatoriu de la normele generale, care fac posibilă atingerea scopului legii penale și a celei procesual penale doar în anumite situații de ordin penal. Aceste proceduri penale se pot clasifica, în funcție de obiectul cauzelor penale care cad sub aplicabilitatea lor, în proceduri penale speciale propriu-zise (legate de tragerea la răspunere penală a făptuitorilor) și proceduri penale speciale auxiliare, fiind numite așa deoarece doar soluționează anumite aspecte, de altfel importante, care apar în cursul derulării unui proces penal sau ulterior finalizării acestuia. Dacă din categoria procedurilor propriu-zise face parte, printre altele, acordul de recunoaștere a vinovăției, tragerea la răspundere penală a persoanei juridice, în categoria celor auxiliare este încadrată cea referitoare la contestația privind durata procesului penal, a dării în urmărire, dar și cea a reabilitării.

Reabilitarea, după modul de operare poate fi reabilitare de drept și reabilitare judecătorească, iar după subiectul asupra căreia se produce efectele, reabilitarea privește persoana fizică ori persoana juridică.

Reabilitarea, indiferent de modalitatea ei, este o procedură specială, o instituție de drept procesual penal, reglementată prin dispozițiile art. 150, 165-171 C. pen., art. 527-537 C. proc. Pen., dar și o cauză care înlătură consecințele condamnării .

Reabilitarea acționează ca un mijloc juridic prin care fostul condamnat este reintegrat în societate, neutralizează efectele unei foste condamnări: decăderi, interdicții, incapacități, în măsura în care fostul condamnat îndeplinește condițiile prevăzute de lege sau dovedește prin comportamentul său o îndreptare, îndreptare suficientă pentru a putea fi reintegrat între ceilalți oameni și pentru a-și redobândi drepturile politice, sociale, patrimoniale etc. avute înainte de condamnare.

Reabilitarea, indiferent că operează de drept sau este constatată de organele judiciare,

vizează tot cazierul condamnatului, deci are un caracter total, global, indivizibil, caracter care reiese

tocmai din efectul imediat și mediat al reabilitării și anume reintegrarea juridică și socială a condamnatului. De aici reiese și caracterul personal, întrucât aceasta vizează personalitatea fostului condamnat, fința umană privită în individualitatea sa și nu condamnările pronunțate ca atare.

Reabilitarea privește și condamnările pronunțate în afara țării și recunoscute aici, poate fi obținută pentru orice tip de infracțiune pentru care a fost condamnat, indiferent de cuantumul amenzii sau al pedepsei închisorii.

Reiterând, putem aprecia că reabilitarea prezintă 4 trăsături majore:

1. se poate obține, în principiu, pentru orice condamnare;

2. este indivizibilă, în sensul că nu poate fi solicitată/obținută doar pentru o parte din condamnări;

3. produce efecte în personam, întrucât privește persoana condamnatului și nu condamnarea în sine;

4. produce efecte pentru viitor și nu pentru trecut;

5. are o funcție reeducativă, încât îl stimulează pe cel condamnat să demonstreze că merită să își redobândească libertatea juridică dinainte.

I.2. Efectele reabilitării

Potrivit art. 169 din C. pen., reabilitarea are ca efect încetarea decăderilor, a interdicțiilor și a incapacităților care ar reieși din condamnare. Să le luăm pe rând.

Decăderile și interdicțiile apar atunci când, pe lângă pedeapsa principală, instanța de judecată a interzis și exercitarea unuia sau a mai multor drepturi, ca și pedeapsă complementară. Incapacitățile decurg din legi care reglementează anumite profesii, activități și care necesită o anumită conduită, incompatibilă cu condamnarea, deci legi extrapenale .

Un efect foarte important al reabilitării este acela că aceasta nu va mai fi luată în calcul la stabilirea stării de recidivă, întrucât art. 41 C. pen. prevede în alin. (1) faptul că ,,există recidivă când, după rămânerea definitivă a unei hotărâri de condamnare la pedeapsa închisorii mai mare de un an și până la reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare, condamnatul săvârșește din nou (...).”

Pe de altă parte, reabilitarea produce și un efect negativ. Aceasta nu duce automat la o ,,restitutio în integrum”, în sensul că, deși îi reconferă condamnatului toate drepturile inerente

personalității sale, de la cele juridice, până la cele economice, reabilitarea nu poate constrânge pe nimeni să îi dea unui fost condamnat funcția deținuță înapoi sau să reobțină o calitate specială dobândită anterior. , fapt statuat și de alin. (3) al art. 41 C. pen.: ,,nu are ca urmare obligația de reintegrare în funcția din care condamnatul a fost scos în urma condamnării ori de redare a gradului militar pierdut.”

De asemenea, conform alin. (2) aparținând aceluiași articol, reabilitarea nu are niciun efect asupra măsurilor de siguranță. Întrucât acestea au fost luate tocmai pentru a preveni un pericol social și săvârșirea de noi infracțiuni ar fi ilogic să nu-și poată atinge scopul.

Bibliografie

1. Boroi Alexandru, Drept penal. Partea generală, Ediția 3, Editura C.H. Beck, București, 2017;

2. Costică Bulai, Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Lavinia Valeria Lefterache, Drept penal român - partea generală, Ediția a VII-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2012;

3. Corina Voicu, Andreea Simona Uzlău, Georgiana Tudor, Victor Văduva, Noul cod de procedură penală. Ghid de aplicare pentru practicieni, Editura Hamangiu, București, 2014;

4. Mitrache Constantin, Mitrache Cristian, Drept penal român - partea generală, Ediția a IX-a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2012;

5. Neagu Ion, Damaschin Mircea, Tratat de procedură penală. Partea specială, Editura Universul Juridic, București, 2015;

6. Pascu Ilie, Drept penal. Partea generală, Ediția a 2-a, Editura Hamangiu, București, 2009;

Legislație internă

. Codul penal, aprobat prin Legea nr. 286/2009 și Codul de procedură penală, aprobat prin Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Site-uri web

https://www.juridice.ro/recurs-in-interesul-legii

Preview document

Reabilitarea judecătorească - Pagina 1
Reabilitarea judecătorească - Pagina 2
Reabilitarea judecătorească - Pagina 3
Reabilitarea judecătorească - Pagina 4
Reabilitarea judecătorească - Pagina 5
Reabilitarea judecătorească - Pagina 6
Reabilitarea judecătorească - Pagina 7
Reabilitarea judecătorească - Pagina 8
Reabilitarea judecătorească - Pagina 9
Reabilitarea judecătorească - Pagina 10
Reabilitarea judecătorească - Pagina 11
Reabilitarea judecătorească - Pagina 12
Reabilitarea judecătorească - Pagina 13
Reabilitarea judecătorească - Pagina 14
Reabilitarea judecătorească - Pagina 15
Reabilitarea judecătorească - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Reabilitarea judecatoreasca.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiunile Rutiere

I N T R O D U C E R E O relaţie de referinţă s-ar putea spune emblematică, în caracteristica acestui secol, o constituie cea om – autovehicul....

Instituția Reabilitării

CAPITOLUL I. ISTORICUL INSTITUŢIEI REABILITĂRII 1. Istoricul instituţiei reabilitării Contrar unor opinii, cum că instituţia reabilitării ar fi...

Declarațiile Martorilor și Valoarea Probatorie în Procesul Penal

DECLARAŢIILE MARTORILOR ŞI VALOAREA PROBATORIE ÎN PROCESUL PENAL 1. NOŢIUNEA DE PROBĂ ÎN PROCESUL PENAL Pentru rezolvarea cauzelor penale,...

Acordul de recunoaștere a vinovăției procedură

INTRODUCERE În ceea ce privește acordul de recunoaștere al vinovăției, în prezenta lucrare vor fi analizați pașii procedurali ce trebuie parcurși...

Contestația în Anulare

1.Caracteristicile cailor extraordinare de atac 1.1.Necesitatea instituirii cailor de atac extraordinare Activitatea desfasurata de ciclul...

Răspunderea contravențională

1.1 Definirea, trăsăturile şi funcţiile răspunderii contravenţionale. Raspunderea contraventionala ca forma a raspunderii juridice consta in...

Organele judiciare și competența lor

CAPITOLUL 1 – Principiile fundamentale ale procesului penal 1.1. Noţiunea şi sistemul principiilor fundamentale Prin principii fundamentale ale...

Răspunderea Penală a Minorilor

Capitolul I. Sancționarea minorilor – aspecte generale 1.1. Prevenirea și sancționarea infracțiunilor săvârșite de minori Problema folosirii...

Te-ar putea interesa și

Instituția Reabilitării

CAPITOLUL I. ISTORICUL INSTITUŢIEI REABILITĂRII 1. Istoricul instituţiei reabilitării Contrar unor opinii, cum că instituţia reabilitării ar fi...

Reabilitarea judecătorească - reglementare

Caracterizare generală Institutia reabilitării este, în Codul Penal caracterizată prin efectele sale. Aceste efecte constituie întradevăr ceea ce...

Eliberarea de executare a pedepsei penale în lumina legislației Republicii Moldova, temeiuri și categorii

INTRODUCERE Odată cu declararea suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova, s-a pus temelia unui nou stat pe arena internaţională care, cum...

Procedura Reabilitării Judecătorești

Introducere Reabilitarea este reglementată de dispoziţiile art.133-139 Cod penal şi este o cauză care înlătură consecinţele condamnării, făcând ca...

Reabilitarea

Complexitatea problemelor pe care le ridică instituţia reabilitării, multitudinea de păreri, controverse care s-au exprimat, soluţiile...

Drept penal an II

1. Sanctiunile de dr. pen – Scurta prezentare Sanct de dr. pen reprez consecinte ale incalcarii normelor penale.Ele reprez. amenintarea cu anumite...

Penal general pentru licență

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE INFRACŢIUNE 1. Noţiuna de infractiune Ca formă a unităţii naturale, infracţiunea se caracterizează, sub raport obiectiv,...

Procedura Reabilitării

Scurt istoric Contrar unor opinii, cum că instituţia reabilitării ar fi existat din cele mai vechi timpuri, opinii ce nu se bazează însă pe dovezi...

Ai nevoie de altceva?